Панядзелак — трыццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 1, 1–7
Мудрасць – гэта чалавекалюбны дух, Дух Пана напаўняе свет

Пачатак кнігі Мудрасці Саламона.

Любіце справядлівасць тыя, хто судзіць зямлю,
разважайце пра Пана ў дабрыні
і ў прастаце сэрца шукайце Яго.
Бо знаходзяць Яго тыя, хто не выпрабоўвае Яго,
і аб’яўляецца Ён тым, хто не зняверыўся ў Ім.
Бо ліхія думкі аддаляюць ад Бога,
і калі выпрабоўваюць Ягоную моц, яна пераконвае неразумных.
Мудрасць не прыйдзе да падступнай душы
і не паселіцца ў целе, што зняволена грахом.
Бо святы Дух выхавання пазбегне падману
і аддаліцца ад неразумных думак,
і засароміцца, калі прыйдзе несправядлівасць.
Мудрасць — гэта чалавекалюбны дух,
але таго, хто блюзніць вуснамі сваімі, яна не пакіне без пакарання,
таму што Бог — сведка ягонага нутра,
праўдзівы дазорац ягонага сэрца
і слухач ягонай мовы.
Бо Дух Пана напаўняе свет,
і той, які ахоплівае разам усё, ведае мову.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ Пс 139 (138), 1–3. 4–6. 7–8. 9–10 (Р.: 24b)

Рэфрэн: Скіруй мяне, Пане, на Твой шлях адвечны.

1. Пане, Ты выпрабаваў мяне і пазнаў, *
2. Ты ведаеш, калі я сядаю і ўстаю.
Здалёк разумееш мае думкі, †
3. Ці іду, ці адпачываю, Ты са мною, *
і ўсе мае шляхі вядомыя Табе.

Рэфрэн:

4. Яшчэ няма слова на маім языку, †
а Ты, Пане, ужо ведаеш усё. *
5. З усіх бакоў мяне ахінаеш, і кладзеш на мяне сваю руку.
6. Незвычайнае для мяне разуменне Тваё, *
недасягальнае, не магу спасцігнуць яго.

Рэфрэн:

7. Куды пайду ад Духа Твайго *
і ад аблічча Твайго куды ўцяку?
8. Калі ўзыду на неба, Ты там; *
калі спачну ў адхлані, Ты побач.

Рэфрэн:

9. Калі вазьму крылы зараніцы *
і перасялюся на ўскраіну мора,
10. нават там рука Твая мяне павядзе, *
і Твая правіца будзе трымаць мяне.

Рэфрэн:

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ Флп 2, 15–16

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Ззяеце, нібы светачы, у свеце,
трымаючы слова жыцця.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ Лк 17, 1–6
Калі сем разоў на дзень звернецца да цябе, кажучы: Каюся, — даруй яму

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У той час:

Езус сказаў сваім вучням: Немагчыма, каб не прыйшлі спакусы, але гора таму, праз каго прыходзяць. Лепш было б таму, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора, чым калі б стаў ён прычынаю падзення аднога з гэтых малых.

Сачыце за сабою. Калі ж брат твой зграшыць супраць цябе, дакары яго, а калі пакаецца, даруй яму. І калі сем разоў на дзень зграшыць супраць цябе і сем разоў звернецца да цябе, кажучы: Каюся, — даруй яму.

І сказалі Апосталы Пану: Дадай нам веры. Пан сказаў: Калі б вы мелі веру з гарчычнае зерне, вы маглі б сказаць смакоўніцы гэтай: вырвіся з карэннем і перасадзіся ў мора, — і яна б паслухалася вас.

Гэта слова Пана

Паводле catholic.by

Меткі: Панядзелак, Слова Божае, Лекцыянарый, Разважанні

Друкаваць