Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

15 жніўня — урачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі

 Імша ў вігілію

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кр 15, 3–4. 15–16; 16, 1–2
Прынеслі каўчэг Божы, і паставілі яго пасярод шатра, які разбіў для яго Давід

Чытанне Першай кнігі Кронікаў.

У тыя дні:

Давід сабраў увесь Ізраэль у Ерузалеме, каб прынесці каўчэг Пана на яго месца, якое падрыхтаваў для яго. І сабраў разам сыноў Аарона і Левітаў. І сыны Левія прынеслі на сваіх плячах на шастах каўчэг Божы, як наказаў Майсей паводле слова Пана.

Тады Давід сказаў кіраўнікам Левітаў паставіць братоў іхніх спевакоў з музычнымі інструментамі, з псалтырамі, гуслямі і цымбаламі, каб гралі, узносячы вокліч радасці.

І прынеслі каўчэг Божы, і паставілі яго пасярод шатра, які разбіў для яго Давід, і прынеслі ўсеспаленні і ахвяры спакою перад Панам. А калі Давід закончыў усеспаленне і прынясенне ахвяраў спакою, благаславіў народ у імя Пана.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ  Пс 132 (131), 6–7. 9–10. 13–14 (Р.: 8а)

Рэфрэн: Падыміся, Пане, да месца адпачынку.

6. Мы чулі пра яго ў Эфраце, *
знайшлі яго на палях Яара.
7. Увойдзем у Яго жыллё, *
паклонімся перад падножжам ног Ягоных.

Рэфрэн:

9. Няхай святары Твае апрануцца ў справядлівасць,
а верныя Твае няхай узрадуюцца.
10. Дзеля Давіда, слугі Твайго *
не адвярні аблічча ад памазаніка Твайго.

Рэфрэн:

13. Таму што Пан выбраў Сіён,
упадабаў Яго сабе для жылля.
14. «Гэта месца Майго адпачынку навекі,
тут пасялюся, бо яго ўпадабаў Я».

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 15, 54b–57
Даў нам перамогу праз Езуса Хрыста

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Калі тое, што смяротнае, апранецца ў бессмяротнасць, тады споўніцца напісанае слова: Перамога паглынула смерць. Cмерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе тваё джала?

Джала смерці — гэта грэх, а сіла граху — гэта Закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ  Лк 11, 28

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Шчаслівыя, хто слухае слова Божае
і захоўвае яго.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ Ў ГОД А Лк 11, 27–28
Шчаслівае ўлонне, якое насіла Цябе

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У той час:

Калі Езус прамаўляў да народа, адна жанчына з натоўпу ўзняла голас і сказала Яму: Шчаслівае ўлонне, якое насіла Цябе, і грудзі, якія кармілі Цябе!

А Ён сказаў: Больш за тое, шчаслівыя, хто слухае слова Божае і захоўвае яго.

Гэта слова Пана

Імша ўдзень 

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ап 11, 19а; 12, 1–6а. 10аb
Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе

Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога апостала Яна.

Адчынілася святыня Бога ў небе, і з’явіўся каўчэг Яго запавету ў святыні Ягонай.

І вялікі знак з’явіўся ў небе: жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец з дванаццаці зорак. І яна была цяжарная, і крычала ад болю і пакут парадзіхі.

І з’явіўся другі знак ў небе: вось вялікі вогненны цмок з сямю галовамі і дзесяццю рагамі, а над галавой яго сем дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да Ягонага трону. А жанчына ўцякла у пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам.

І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: Цяпер настала збаўленне, і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста Ягонага.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ  Пс 45 (44), 10bc. 11–12. 14–15. 16–17 (Р.: 10b)

Рэфрэн: Каралева стала праваруч цябе.

10. Каралева стала праваруч цябе,
упрыгожаная золатам з Афіру.

Рэфрэн:

11. Паглядзі, дачка, паслухай і схілі сваё вуха, *
забудзь народ свой і дом твайго айца.
12. Кароль прагне тваёй прыгажосці, *
бо Ён твой Пан, пакланіся Яму.

Рэфрэн:

14. Поўная славы выходзіць дачка Караля. *
Адзенне яе вышыта золатам.
15. У вышытым адзенні вядуць яе да Караля. *
За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да Яго.

Рэфрэн:

16. Вядуць іх з радасцю і ў захапленні, *
уваходзяць яны ў каралеўскі палац.
17. Замест айцоў тваіх будуць твае сыны. *
Ты ўстановіш іх валадарамі па ўсёй зямлі.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 15, 20–27
Першы Хрыстус, потым тыя, хто належыць Хрысту

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Хрыстус уваскрос з мёртвых, першынец сярод тых, якія заснулі. Паколькі праз чалавека прыйшла смерць, так праз Чалавека — і ўваскрашэнне мёртвых. Бо, як у Адаме ўсе паміраюць, так і ў Хрысце ўсе будуць ажыўлены. Кожны ў свой час: першы Хрыстус, потым тыя, хто належыць Хрысту, падчас прыйсця Ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць Валадарства Богу і Айцу, калі знішчыць усялякае панаванне, і ўсялякую ўладу, і сілу.

Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі Ягоныя.

Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна, за выключэннем таго, хто падпарадкаваў Яму ўсё.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Марыя ўзята на неба,
радуюцца хоры анёлаў.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ Ў ГОД А Лк 1, 39–56
Вялікае ўчыніў мне Усемагутны

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды. І ўвайшла ў дом Захарыі, і прывітала Альжбету.

Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам, і сказала: Благаславёная Ты між жанчынамі і благаславёны плод улоння Твайго! Адкуль мне гэта, што Маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае Ёй Панам.

У тыя дні сказала Марыя:
Велічае душа мая Пана,
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы.
Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі,
і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.
Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны,
а імя Яго святое.
І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне
над тымі, хто Яго баіцца.
Паказаў моц сваёй правіцы,
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.
Скінуў магутных з трону
і ўзвысіў пакорных.
Дабром галодных насыціў,
а багатых ні з чым адправіў.
Прыняў свайго слугу Ізраэля,
памятаючы пра сваю міласэрнасць,
як абяцаў бацькам нашым,
Абрагаму і яго патомству навекі.

І прабыла Марыя ў Альжбеты каля трох месяцаў, і вярнулася ў дом свой.

Гэта слова Пана

Паводле catholic.by

Меткі: Аўторак, Слова Божае, Лекцыянарый, Разважанні

Друкаваць

 • Дабрачынная акцыя “Светлае Свята Вялікадня”

  Згодна з добрай традыцыяй, моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”, якая будзе дзейнічаць на працягу ўсяго Вялікага посту. Падчас яе кожны з удзельнікаў можа стварыць арыгінальную паштоўку, цудоўную вербачку альбо іншы велікодны падарунак.

 • Тыдзень беларускай мовы ў Чырвоным касцёле

  Бібліятэка імя Адама Міцкевіча запрашае на Тыдзень беларускай мовы і літаратуры, прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы, яці пройдзе ў касцёле з 17 па 23 лютага.

 • Люты
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы

  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы "Мир дикой природы" Клуба фатографаў дзікай прыроды Беларусі, які аб'ядноўвае каля 30 майстроў. Выстава адбудзецца 19 студзеня ў 12.00 ў Белай зале Чырвонага касцёла.

 • Студзень
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы
  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы Ірэны Гудзіеўскай "Сімвалы Беларусі", якое адбудзецца 15 снежня а 12 гадзіне ў Белай зале.