Субота — шосты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 11, 1–7
Праз веру мы разумеем, што вякі былі ўладкаваныя словам Божым

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Браты:

Вера — гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне.

Праз веру мы разумеем, што вякі былі ўладкаваныя словам Божым, так што з нябачнага ўзнікла бачнае.

Вераю Абэль прынёс Богу лепшую ахвяру, чым Каін, дзякуючы якой ён атрымаў сведчанне сваёй справядлівасці, таму што Бог засведчыў пра дары ягоныя, і дзякуючы ёй прамаўляе нават пасля смерці.

Вераю Гэнох быў перанесены, каб не бачыць смерці, і не знайшлі яго, таму што Бог перанёс яго. Бо перад перанясеннем было засведчана яму, што ён спадабаўся Богу. А без веры немагчыма спадабацца, бо той, хто падыходзіць да Бога, павінен верыць, што Ён існуе і дае ўзнагароду тым, хто Яго шукае.

Вераю Ной атрымаў перасцярогу наконт таго, што яшчэ не было бачным, і богабаязна пабудаваў каўчэг, каб уратаваць свой дом. Праз веру ён асудзіў свет і стаў спадкаемцам справядлівасці паводле веры.

Гэта слова Божае

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ  Пс 145 (144), 2–3. 4–5. 10–11 (Р.: пар. 1b)

Рэфрэн:Буду благаслаўляць, Пане, імя Тваё навекі.

2. Кожны дзень благаслаўляць Цябе буду *
і ўсхваляць імя Тваё на вякі вечныя.
3. Вялікі Пан і годны вялікай хвалы, *
неспасцігальная веліч Яго.

Рэфрэн:

4. З пакалення ў пакаленне будуць хваліць Твае справы *
і абвяшчаць Тваю магутнасць.
5. Пра ўзнёсласць хвалы велічы Тваёй *
і пра цудоўныя Твае справы буду разважаць.

Рэфрэн:

10. Няхай славяць Цябе, Пане, усе Твае стварэнні, *
і ўсе святыя Твае благаслаўляюць Цябе.
11. Няхай апавядаюць пра славу Твайго Валадарства *
і магутнасць Тваю абвяшчаюць.

Рэфрэн:

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ пар. Мк 9, 6

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Адкрыліся нябёсы і пачуўся голас Айца:
Гэта ёсць Сын Мой умілаваны, Яго слухайце.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ Мк 9, 2–13
Перамяніўся перад імі

+ Чытанне святога Евангелля паводле Марка.

У той час:

Езус узяў Пятра, Якуба і Яна і павёў на высокую гару асобна іх адных. І перамяніўся перад імі. Адзенне Ягонае сталася бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб’явіўся ім Ілля з Майсеем і гутарылі з Езусам.

І на гэта Пётр сказаў Езусу: Раббі, добра нам тут быць, таму зробім тры шатры: адзін Табе, адзін Майсею і адзін Іллі. Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з’явілася воблака, якое закрыла іх, і з воблака пачуўся голас: Гэта Сын Мой умілаваны, Яго слухайце.

І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль Сын Чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць “уваскрэснуць”.

І пыталіся ў Яго, кажучы: Чаму кніжнікі кажуць, што першым павінен прыйсці Ілля? Ен сказаў ім: Сапраўды, Ілля прыйдзе першым і адновіць усё. А як напісана пра Сына Чалавечага, што Ён павінен шмат выцерпець і быць пагарджаным. Але кажу вам: Ілля прыйшоў і зрабілі з ім, што хацелі, як і напісана пра яго.

Гэта слова Пана.

Паводле catholic.by


Разважанне да Евангелля

На гары Табор Езус на кароткі час паказаў выбраным вучням Сваю хвалу Божага Сына. Можна сказаць, што гэта не столькі Езус перамяніўся, колькі перамяніў погляд сваіх вучняў. Прысутнасць Майсея і Іллі ўказвае на тое, што ўся рэчаіснасць першага Запавету, Закон і прарокі знаходзяць сваё выкананне ў Езусе Хрысце. Мэтай гэтай падзеі было больш сціслае з’яднанне вучняў з Езусам, каб яны слухалі Яго голас. Мы не былі з вучнямі на гары Перамянення, але гэта сцэна была апісана ў Евангеллі для нас. Заклік Айца: “Яго слухайце!”, скіраваны таксама да нас і да ўсіх вучняў Езуса ў кожнай эпосе.

Разважанні кс. Мацея Захара MIC, „Oremus”
Пераклад разважання: Кацярына Дурко

Меткі: Субота, Слова Божае, Лекцыянарый, Разважанні

Друкаваць