Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

ХVIІI Звычайная нядзеля, Год А

 

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 55, 1-3
Ідзіце і спажывайце

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан Бог:

Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў.
І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце.
Ідзіце, купляйце без срэбра
і без платы за віно і малако.
Навошта вы адважваеце срэбра за тое,
што не ёсць хлебам,
а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца?
Слухайце ўважліва Мяне і спажывайце дабро,
і няхай душа вашая нацешыцца тукам.
Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да Мяне,
паслухайце і жыць будзе душа ваша.
І дам вам запавет вечны – нязменныя ласкі для Давіда.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 26, 11–16. 24
Сапраўды паслаў мяне да вас Пан сказаць усе гэтыя словы

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

У тыя дні:

Святары і прарокі звярнуліся да кіраўнікоў і да ўсяго народа, кажучы: Гэты чалавек заслугоўвае смяротнага прысуду, бо ён прарочыў супраць горада гэтага, як вы чулі на ўласныя вушы.

Тады Ерамія адказаў усім кіраўнікам і ўсяму народу: Гэта Пан паслаў мяне прарочыць супраць гэтага дома і супраць гэтага горада ўсімі словамі, што вы пачулі. А цяпер папраўце свае шляхі і свае ўчынкі, слухайце голас Пана Бога вашага — і тады Пан адменіць пакаранне, якое задумаў супраць вас. Што да мяне, то я ў руках вашых. Рабіце са мною, што будзе здавацца добрым і справядлівым у вачах вашых. Але дакладна ведайце, што, калі заб’еце мяне, навядзеце на сябе і на жыхароў горада гэтага кроў нявінную, бо сапраўды паслаў мяне да вас Пан сказаць вушам вашым усе гэтыя словы.

Тады кіраўнікі і ўвесь народ сказалі святарам і прарокам: Гэты чалавек не заслугоўвае смерці, таму што ён прамаўляў да нас у імя Пана Бога нашага.

Аднак рука Ахікама, сына Шафана, была з Ераміяй, каб яго не аддалі ў рукі народа на смерць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

31 ліпеня — успамін св. Ігнацыя Лаёлы, святара

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 10, 31—11, 1
Усё рабіце на славу Божую

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Ці ясце, ці п’яце, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не будзьце прычынай упадку ні для юдэяў, ні для грэкаў, ні для Касцёла Божага, як і я дагаджаю ўсім ва ўсім, не шукаючы сваёй карысці, але карысці многіх, каб яны былі збаўленыя. Наследуйце мяне, як і я наследую Хрыста.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 26, 1–9
Сабраўся ўвесь народ супраць Ераміі ў доме Пана

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

На пачатку панавання Ёакіма, сына Ёсіі, караля Юдэі, было скіравана слова Пана да Ераміі:

Так кажа Пан: стань на двары дома Пана і ўсім гарадам юдэйскім, якія прыходзяць пакланіцца ў дом Пана, скажы ўсе словы, што Я загадаю табе, і не адымай ні слова. Можа, паслухаюць і адвернецца кожны ад злога шляху свайго, і Я стрымаю бедства, якое задумаў учыніць ім за дрэнныя іх учынкі.

Скажы ім: так кажа Пан: калі не паслухаеце Мяне і не будзеце паступаць паводле Закону Майго, што Я даў вам; калі не будзеце прыслухоўвацца да маіх слугаў, прарокаў, якіх Я, устаючы зранку, пасылаю вам, хоць вы не слухаеце, – тады Я зраблю з гэтым домам як з Сіломам, а гэты горад ператвару ў праклён для ўсіх народаў зямлі.

Святары, прарокі і ўвесь народ чулі, як Ерамія гаварыў гэтыя словы ў доме Пана. Калі Ерамія закончыў гаварыць усё, што Пан загадаў яму сказаць усяму народу, схапілі яго святары, прарокі і ўвесь народ, кажучы: Ты павінен памерці! Навошта прарочыў ты, кажучы ў імя Пана: Як Сілом будзе гэты дом, а горад гэты будзе знішчаны, што не застанецца жыхароў.

І сабраўся ўвесь народ супраць Ераміі ў доме Пана.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 18, 1–6
Як гліна ў руцэ ганчара, так вы ў Маёй руцэ

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Слова, якое Пан скіраваў да Ераміі: Устань і пайдзі ў дом ганчара, і там пачуеш словы Мае.

І я пайшоў у дом ганчара, калі той якраз працаваў пры коле. Калі начынне, што ён рабіў з гліны сваімі рукамі, развальвалася, ён зноў рабіў з яго іншае начынне, якое падабалася яму зрабіць.

Тады Пан скіраваў да мяне слова, кажучы: Ці не магу Я зрабіць з вамі, дом Ізраэля, як той ганчар? Вось, як гліна ў руцэ ганчара, так вы, дом Ізраэля, у Маёй руцэ.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

29 ліпеня — успамін св. Марты

Евангелле гэтага ўспаміну з’яўляецца ўласным

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 4, 7–16
Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас

Чытанне Першага паслання святога апостала Яна.

Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў.

Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына свайго Адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы палюбілі Бога, а Ён сам палюбіў нас і паслаў Сына свайго як уміласціўленне за грахі нашыя.

Калі Бог так палюбіў нас, дык і мы павінны любіць адзін аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў Ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаём, што мы жывём у Ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго Духа. І мы бачылі, і сведчым, што Айцец паслаў Сына, Збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус — Сын Божы, у тым жыве Бог, а ён у Богу. І мы пазналі, і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог.

Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 15, 10. 16–21
Чаму боль мой бязмежны? — Калі ты вернешся, Я аднаўлю цябе

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Гора мне, мая маці, што нарадзіла мяне — чалавека спрэчкі і чалавека нязгоды для ўсёй зямлі! Хоць не пазычаю і не даю пазыкі, аднак ўсе праклінаюць мяне.

Калі знаходзіў Твае словы, я паглынаў іх, і Тваё слова стала для мяне радасцю і ўцехаю сэрца майго. Бо імя Тваё было паклікана нада мною, Пане, Божа Магуццяў.

Я ніколі не сядзеў на вясёлым сходзе і не радаваўся, але сядзеў самотна пад Тваёю рукою, бо Ты напоўніў мяне абурэннем. Чаму боль мой бязмежны, а рана незагойная і невылечная? Ты стаў для мяне як падманлівы паток, воды якога высыхаюць.

Дзеля гэтага так кажа Пан:

Калі ты вернешся, Я аднаўлю цябе і ты станеш перад Маім абліччам. Калі аддзеліш каштоўнае ад нікчэмнага, тады станеш нібы Мае вусны. Яны самі звярнуцца да цябе, а не ты будзеш звяртацца да іх. І зраблю цябе для гэтага народа трывалым медным мурам. Яны будуць ваяваць супраць цябе, але не перамогуць цябе, бо Я з табою, каб збаўляць і ратаваць цябе, — кажа Пан. Я вызвалю цябе ад рукі злых і адкуплю ад рукі прыгнятальнікаў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 14, 17–22
Памятай, не скасоўвай свой запавет з намі

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

З вачэй Маіх удзень і ўночы льюцца слёзы і не сціхаюць, бо вялікім ударам будзе зломлена дзева, дачка Майго народа, будзе вельмі аслаблена паражэннем. Калі выйду на поле — вось забітыя мячом. Калі ўвайду ў горад — вось замораныя голадам. Нават прарок і святар блукаюць па зямлі, не разумеючы нічога.

Ці Ты назаўсёды адкінуў Юду? Ці стаў агідным для Тваёй душы Сіён? Чаму Ты ўдарыў нас так, што нельга ўратавацца? Мы спадзяваліся на мір, але нічога добрага не выйшла, на час аздараўлення, але замест гэтага — жах.

Мы ведаем, Пане, наша беззаконне і несправядлівасць нашых айцоў, бо зграшылі супраць Цябе. Дзеля імя свайго не адкідай нас, не зневажай пасад сваёй славы. Памятай, не скасоўвай свой запавет з намі.

Хіба ёсць сярод язычніцкіх ідалаў такія, што спасылаюць дождж? Хіба неба дае лівень? Ці ж не Ты гэта чыніш, Пане, Бог наш? Мы на Цябе спадзяёмся, бо Ты стварыў усё.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць