Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Чацвер — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 3, 21–29
Чалавек апраўдваецца вераю незалежна ад учынкаў Закону

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Браты:

Цяпер незалежна ад Закону з’явілася Божая справядлівасць, пра якую сведчаць Закон і прарокі. Справядлівасць Божая праз веру ў Езуса Хрыста для ўсіх, хто верыць, таму што няма розніцы. Бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай, але атрымліваюць апраўданне дарма, паводле ласкі Ягонай, праз адкупленне ў Езусе Хрысце. Яго Бог устанавіў у моцы Ягонай крыві як уміласціўленне праз веру, каб паказаць справядлівасць Яго ў адпушчэнні грахоў, учыненых раней — у час доўгацярплівасці Божай — каб выявіць справядлівасць Ягоную ў цяперашні час, каб з’явіўся Ён справядлівым і апраўдаў таго, хто верыць у Езуса.

Дык дзе ж пахвала? Адкінута. Якім законам? Законам учынкаў? Не, але законам веры. Бо мы лічым, што чалавек апраўдваецца вераю незалежна ад учынкаў Закону. Ці ж Бог ёсць толькі юдэяў, а язычнікаў не? Так, і язычнікаў, таму што адзін ёсць Бог.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 2, 1-11
Аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных, спачатку юдэю, а пасля і грэку

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Няма прабачэння табе, кожны чалавек, які асуджаеш. Бо ў чым асуджаеш іншага, у тым сябе асуджаеш, таму што, асуджаючы, робіш тое самае. А мы ведаем, што суд Божы паводле праўды над тымі, хто так робіць.

Няўжо ты думаеш уцячы ад суда Божага, чалавек, які асуджаеш тых, хто робіць тое самае, хоць і сам так робіш? Ці можа пагарджаеш багаццем дабрыні, лагоднасці і доўгацярплівасці Божай, не разумеючы, што дабрыня Божая вядзе цябе да пакаяння?

Але за жорсткасць тваю і непакаянае сэрца, ты сам сабе збіраеш гнеў Пана на дзень гневу і аб’яўлення правасуддзя Бога, які аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных: тым, хто з цярплівасцю ў добрай справе шукае славы, пашаны і нятленнасці – вечнае жыццё, а тым, хто спрачаецца і не слухаецца праўды, але слухаецца несправядлівасці – гнеў і абурэнне.

Смутак і гора на кожнай душы чалавека, які чыніць зло, спачатку юдэя, а пасля і грэка! Хвала ж, і пашана, і спакой кожнаму, хто чыніць дабро, спачатку юдэю, а пасля і грэку. Таму што Бог не зважае на асобу.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

15 кастрычніка — успамін св. Тэрэзы ад Езуса, панны і доктара Касцёла (Чытанні з дня)

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Эф 1, 15–23
Паставіў Хрыста галавою Касцёла, які ёсць целам Ягоным

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Эфесцаў.

Браты:

Пачуўшы пра вашую веру ў Езуса Хрыста і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць за вас Богу, успамінаючы вас у малітвах сваіх, каб Бог Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец славы, даў вам Духа мудрасці і адкрыцця ў пазнанні Яго і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай для святых і якая нязмерная веліч моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Хрысце, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым.

І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго па-над усім галавою Касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 1, 16-25
Калі людзі пазналі Бога, не як Бога праслаўлялі Яго

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Браты:

Я не саромеюся Евангелля, бо гэта моц Божая, дадзеная для збаўлення кожнаму, хто верыць, спярша юдэю, а потым і грэку. Бо ў Ім адкрываецца справядлівасць Божая з веры для веры, як напісана: Праведны жыць будзе вераю.

Бо аб’яўляецца гнеў Божы з неба супраць ўсялякай бязбожнасці і няпраўды людзей, якія стрымліваюць праўду несправядлівасцю. Бо тое, што можна ведаць пра Бога, відавочнае сярод іх, таму што Бог адкрыў ім. Ад стварэння свету Яго нябачныя рысы, адвечная моц і Боскасць, бачныя праз спасціжэнне Ягоных чынаў, таму няма ім апраўдання. Бо яны, пазнаўшы Бога, не як Бога праслаўлялі Яго і дзякавалі Яму, але сталі нікчэмнымі ў разважаннях сваіх, і зацямнілася іх неразумнае сэрца. Называючы сябе мудрымі, яны сталі неразумнымі і славу нятленнага Бога замянілі на вобраз тленнага чалавека і птушак, і чатырохногіх, і паўзуноў.

Таму і аддаў іх Бог праз пажадлівасць іхніх сэрцаў нячыстасці, каб яны самі зняславілі свае целы. Яны замянілі праўду Божую на фальш, і пакланяліся, і служылі стварэнню, а не Стварыцелю, які благаслаўлёны навекі. Амэн.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 1, 1–7
Хрыстус, праз якога мы атрымалі ласку і апостальства, каб зрабіць паслухмянымі веры ўсе народы

Пачатак Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Павел, слуга Езуса Хрыста, пакліканы апостал, выбраны дзеля дабравесця Божага, якое Бог перад гэтым абяцаў праз прарокаў сваіх у святых пісаннях, пра Сына Ягонага, які целам паходзіў з роду Давіда і які адкрыўся як Сын Божы ў моцы, паводле Духа святасці, праз уваскрасенне з мёртвых, пра Езуса Хрыста, Пана нашага, праз якога мы атрымалі ласку і апостальства, каб у імя Ягонае зрабіць паслухмянымі веры ўсе народы, сярод якіх і вы, пакліканыя Езусам Хрыстом.

Усім, хто знаходзіцца ў Рыме, умілаваным Бога, пакліканым святым: ласка вам і спакой ад Бога, Айца нашага, і Пана Езуса Хрыста.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

XXVIII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Вал 5, 14-17
Вярнуўся Нааман да чалавека Божага і вызнаў Пана

Чытанне Другой кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Пайшоў Нааман сірыец і акунуўся ў Ярдане сем разоў паводле слова Елісея, чалавека Божага, і абнавілася цела ягонае, як цела малога дзіцяці, і ачысцілася. Тады вярнуўся да чалавека Божага ён і ўсе, хто суправаджаў яго. Прыйшоў і стаў перад ім, і сказаў: Сапраўды я ведаю, што няма Бога на ўсёй зямлі, а толькі ў Ізраэлі. Таму прымі дар ад слугі твайго.

І адказаў Елісей: Як жывы Пан, перад абліччам якога я стаю, не прыму. А той прымушаў яго ўзяць, але ён адмовіўся.

І сказаў Нааман: Калі не, то, прашу, няхай слузе твайму дадуць столькі зямлі, колькі панясуць два мулы, бо не будзе больш слуга твой прыносіць усеспаленні і ахвяры іншым багам, апроч Пана.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ёэл 4, 12–21
Пусціце ў рух сярпы, бо жніво саспела

Чытанне кнігі прарока Ёэля.

Так кажа Пан:

Няхай прачнуцца народы і прыйдуць у даліну Язафата, бо там буду сядзець Я, каб судзіць усе народы навокал. Пусціце ў рух сярпы, бо жніво саспела; прыходзьце і спусціцеся, бо давіла поўнае, і з кадзяў праліваецца, бо вялікае зло іхняе.

Натоўпы, натоўпы ў даліне Прысуду, бо дзень Пана блізка да даліны Прысуду. Сонца і месяц пацямнелі, зоркі страцілі свой бляск. Будзе грымець Пан з Сіёну і падыме голас свой з Ерузалема, і затрасуцца нябёсы і зямля, але Пан будзе прыстанішчам для свайго народа і цвярдыняю для сыноў Ізраэля. І даведаецеся, што Я — Пан, Бог ваш, які жыве на Сіёне, Маёй святой гары, і будзе Ерузалем святым, і чужынцы больш не пройдуць праз яго.

І будзе ў той дзень, што горы стануць крапаць маладым віном, і з пагоркаў пацячэ малако, і ўсе рэчышчы юдэйскія напоўняцца вадою, і крыніца пацячэ з дому Пана і напоіць даліну Шэцім. Егіпет ператворыцца ў пустыню, і Эдом — у спустошаны стэп за ўціск сыноў юдэйскіх і праліццё нявіннай крыві на зямлі іхняй. А Юда будзе жыць навекі, і Ерузалем — з пакалення ў пакаленне, бо адпомшчу за кроў іхнюю, за якую яшчэ не адпомсціў, і Пан паселіцца на Сіёне.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ёэл 1, 13–15; 2, 1–2
Прыходзіць дзень Пана, дзень цемры і змроку

Чытанне кнігі прарока Ёэля.

Падперажыцеся і галасіце, святары,
плачце слугі алтара.
Уваходзьце і начуйце ў мешкавіне,
слугі Бога майго,
бо знікла з дому Бога вашага
ахвяра некрывавая і з напояў.
Абвясціце святы пост,
склічце сход,
збярыце старэйшын,
усіх жыхароў краіны
да дому Пана Бога вашага
і заклікайце Пана.
О, які дзень!
Блізка дзень Пана,
ён прыйдзе ад Усемагутнага, нібы спусташэнне.
Затрубіце ў трубу на Сіёне,
крычыце на гары Маёй святой,
няхай спалохаюцца ўсе жыхары зямлі,
бо прыходзіць дзень Пана, бо ён блізка.
Дзень цемры і змроку,
дзень воблачны і імглісты!
Як світанне, разыходзіцца па гарах
народ вялікі і моцны,
якога не было спрадвеку,
і пасля яго ўжо не будзе з пакалення ў пакаленне.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Запрашаем на ранішнік

  24 лістапада 2019 года а 10-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча для дзяцей катэхетычнай школы адбудзецца Ранішнік «Так хацеў Бог».

 • Кастрычнік
  2019

  Тэатр Зніч

 • Верасень
  2019

  Тэатр Зніч

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.

 • Вечарына ў бібліятэцы Імя Адама Міцкевіча

  31 сакавіка а 16-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адбудзецца вечарына з нагоды ўключэння ўрачыстасці, прысвечанай ушанаванню абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст) у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

 • 17 сакавіка ў 12.30 адбудзецца адкрыццё мастацкай выстаўкі "На Беларусі Бог жыве!"