Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Чацвер — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Клс 1, 9–14
Вызваліў нас з-пад улады цемры і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Каласянаў.

Браты:

З таго дня, калі пачулі пра вас, мы няспынна молімся і просім, каб вы напоўніліся пазнаннем волі Божай ва ўсёй мудрасці і духоўным разуменні; каб вы паступалі годна Пана і ва ўсім падабаліся Яму, прыносячы плён ва ўсякай добрай справе і ўзрастаючы ў пазнанні Бога; каб вы умацоўваліся ўсёю сілаю паводле моцы славы Ягонай для поўнай вытрываласці і доўгацярплівасці. Мы з радасцю дзякуем Богу і Айцу, які паклікаў вас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго, у якім мы маем адкупленне і адпушчэнне грахоў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Клс 1, 1–8
Прыйшло да вас слова праўды, як і ва ўсім свеце

Пачатак Паслання святога апостала Паўла да Каласянаў.

Павел, з волі Божай апостал Езуса Хрыста, і брат Цімафей — святым і верным братам у Хрысце, якія ў Калосах: ласка вам і спакой ад Бога, Айца нашага.

Дзякуем Богу і Айцу нашага Пана Езуса Хрыста, заўсёды молячыся за вас, бо мы пачулі пра вашую веру ў Хрысце Езусе і пра любоў, якую маеце да ўсіх святых дзеля надзеі, што захавана для вас ў нябёсах. Вы пачулі пра яе раней у слове праўды Евангелля, якое прыйшло да вас. І як яно прыносіць плён і расце ва ўсім свеце, так і сярод вас, пачынаючы з дня, калі вы пачулі і спазналі Божую ласку ў праўдзе. Вы навучыліся гэтаму ад Эпафраса, нашага ўмілаванага супрацоўніка, вернага слугі Хрыстовага для вас, які і выявіў нам вашую любоў у Духу.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 1–6. 9–11
Памёр за нас, каб мы жылі разам з Ім

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Пра часы і пэўную пару няма патрэбы пісаць вам, браты, бо вы самі дакладна ведаеце, што дзень Пана прыйдзе, як злодзей уначы.

Калі будуць гаварыць: Мір і бяспека, — тады пагібель неспадзяваная прыйдзе да іх, быццам мукі да парадзіхі, і яны не ўцякуць. Вы ж, браты, не ў цемры, каб дзень застаў вас, як злодзей; бо ўсе вы сыны святла і сыны дня. Мы не належым ні да ночы, ні да цемры.

Дык не будзем жа спаць, як астатнія, але чувайма і будзьма цвярозымі.

Таму што Бог прызначыў нас не для гневу, але для атрымання збаўлення праз нашага Пана Езуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы, жывыя ці мёртвыя, жылі разам з Ім. Таму заахвочвайце сябе ўзаемна і настаўляйце адзін аднаго, як вы і робіце.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 4, 13–18
Памерлых у Езусе Бог прывядзе з Ім

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Мы не хочам, браты, пакідаць вас у няведанні пра памерлых, каб не тужылі вы, як і іншыя, хто не мае надзеі. Бо калі мы верым, што Езус памёр і ўваскрос, то і памерлых у Езусе Бог прывядзе з Ім.

Бо тое кажам вам у слове Пана, што мы, жывыя, пакінутыя да прыйсця Пана, не апярэдзім тых, якія памерлі. Бо сам Пан на заклік і на голас Арханёла і трубы Божай сыдзе з неба, і памерлыя ў Хрысце ўваскрэснуць першымі. Пасля мы, якія застаемся жывымі, будзем падхоплены на аблоках разам з імі насустрач Пану ў паветра, і гэтак назаўсёды будзем з Панам. Таму заахвочвайце адзін аднаго гэтымі словамі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

XXІІ Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 4, 1–2. 6–8
Нічога не дадавайце да таго, што я наказваю вам... захоўвайце запаведзі Пана

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

Цяпер, Ізраэль, слухай пастановы і законы, якія я вучу вас выконваць, каб жылі вы, і ўвайшлі, і атрымалі ў спадчыну зямлю, якую дае вам Пан, Бог айцоў вашых. Нічога не дадавайце да таго, што я наказваю вам, і нічога не адымайце ад гэтага. Захоўвайце запаведзі Пана Бога вашага, якія я наказваю вам.

Захоўвайце і выконвайце іх, бо гэта — мудрасць вашая і розум ваш перад вачыма народаў, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: Толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы ні паклікалі Яго? Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як ўвесь Закон гэты, што я сёння даю вам?

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — дваццаць першы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 4, 9–11
Вы самі навучаны Богам любіць адзін аднаго

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Браты:

Няма патрэбы пісаць вам пра братнюю любоў, бо вы самі навучаны Богам любіць адзін аднаго і робіце так у дачыненні да ўсіх братоў ва ўсёй Македоніі. Заахвочваем вас, браты: узбагачайцеся ў гэтым яшчэ больш, імкніцеся жыць у спакоі, выконвайце свае абавязкі і працуйце ўласнымі рукамі, як мы наказалі вам.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — дваццаць першы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 4, 1–8
Воля Божая — гэта асвячэнне вашае

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Браты, просім і заклікаем вас у Пану Езусе: навучыцеся ад нас паводзінам, якія падабаюцца Богу, хоць вы так і паступаеце, і ўзбагачайцеся ў гэтым яшчэ больш. Бо ведаеце, якія наказы мы далі вам праз Пана Езуса.

Бо воля Божая — гэта асвячэнне вашае, каб вы сцерагліся ад распусты, каб кожны з вас умеў утрымліваць сваё цела ў святасці і пашане, а не ў пажадлівым захапленні, як язычнікі, што не ведаюць Бога. Няхай ніхто не крыўдзіць і не выкарыстоўвае брата свайго ў гэтай справе, бо Пан — мсціўца за ўсё гэта, як мы сказалі вам раней і засведчылі.

Бог паклікаў нас не да нячыстасці, але да святасці. Таму той, хто пагарджае гэтым, пагарджае не чалавекам, але Богам, які і дае вам свайго Духа Святога.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — дваццаць першы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 3, 7–13
Няхай Пан перапоўніць вас любоўю адзін да аднаго

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Ва ўсёй патрэбе і ўціску нашым мы суцешыліся за вас, браты, дзеля веры вашай. Бо цяпер мы жывём, калі вы трываеце ў Пану. Якую ж падзяку можам аддаць Богу за ўсю радасць, якою цешымся з вас перад Богам нашым, калі ўначы і ўдзень горача молімся, каб убачыць аблічча вашае і выправіць недахопы веры вашай?

Сам Бог і Айцец і наш Пан Езус няхай скіруе да вас шлях наш. А вас няхай памножыць Пан і перапоўніць любоўю адзін да аднаго і да ўсіх, якую і мы маем да вас; каб умацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў святасці перад Богам і Айцом нашым у час прыйсця Пана нашага, Езуса, з усімі Ягонымі святымі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць