Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 4, 32–34. 39–40
Пан ёсць Богам на небе ў вышыні і на зямлі ўнізе, і няма іншага

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей сказаў народу:

Спытайся ў даўніх часоў, якія былі перад табою, ад таго дня, калі Бог стварыў чалавека на зямлі; ад аднаго краю нябёсаў аж да другога, ці было некалі штосьці такое вялікае, як гэта, і ці было вядома штосьці падобнае? Ці чуў народ голас Божы, які гаварыў з агня, як ты чуў, і застаўся жывы? Або ці спрабаваў некалі Бог прыйсці і выбраць сабе народ паміж іншага народу праз выпрабаванні, знакі і цуды, і вайну, моцнаю рукою і ўзнятым плячом, і праз чыны страшныя — праз усё тое, што зрабіў для вас Пан, Бог ваш, перад вашымі вачыма ў Егіпце?

Таму ведай цяпер і захоўвай у сэрцы сваім, што Пан ёсць Богам на небе ў вышыні і на зямлі ўнізе, і няма іншага. Захоўвай Яго пастановы і Яго запаведзі, што я наказваю табе сёння, каб добра было табе і тваім сынам пасля цябе, каб доўгі быў твой век на зямлі, якую на ўсе дні дае табе Пан, твой Бог.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 51, 12-20
Таго, хто даў мне мудрасць, я праслаўлю

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Буду праслаўляць Цябе, і апяваць Цябе,
і благаслаўляць імя Пана.
Яшчэ ў юнацтве, перш чым я рушыў у падарожжа,
я адкрыта шукаў мудрасці ў сваёй малітве.
Перад святыняй я прасіў аб ёй
і да канца буду шукаць яе.
Як ад кветак спеючага вінаграду,
узрадавалася маё сэрца ад яе.
Мая нага ўзышла на просты шлях,
і ад юнацтва я іду яе слядамі.
Толькі крыху схіліў сваё вуха, і ўжо атрымаў яе,
знайшоўшы для сябе шмат настаўленняў.
Дзякуючы ёй я дасягнуў поспеху,
а таго, хто даў мне мудрасць, я праслаўлю.
Бо я вырашыў паступаць паводле яе,
я рупіўся аб дабры, і асаромлены не буду.
Мая душа змагалася за яе,
і я старанна выконваў Закон.
Свае рукі я працягваў увысь
і аплакваў свае памылкі.
Я скіраваў да яе сваю душу
і ў чысціні знайшоў яе.
З ёй розум я набыў ад пачатку,
таму пакінутым не застануся.
Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 44, 1. 9-13
Нашыя айцы – мужы міласэрнасці, іх імя жыве з пакалення ў пакаленне

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Усхвалім слаўных мужоў
і айцоў нашага роду.
Ёсць тыя, памяць пра каго не засталася,
яны загінулі, нібыта іх не існавала,
яны былі, але нібыта іх не было,
і дзяцей іхніх пасля іх.
Але мужы міласэрнасці гэта тыя,
чыя справядлівасць не была забыта.
Яна засталася ў іхнім патомстве,
а добрая спадчына — іхнія нашчадкі.
Іхняе патомства трымаецца запавету,
а дзякуючы ім – і іхнія дзеці.
Патомства іх будзе трываць навекі,
а слава іх ніколі не знікне.
Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Свята Езуса Хрыста, Найвышэйшага і Вечнага Святара

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 10, 11–18
Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвячаных

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў.

А Езус Хрыстус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі Ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног Ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвячаных.

Пра гэта сведчыць нам і Дух Святы, бо сказана: Вось запавет, які ўстанаўлю з імі пасля гэтых дзён, – кажа Пан: укладу законы Мае ў іхнія сэрцы, і запішу іх у розуме іхнім, а грахоў і беззаконняў іх больш не ўспомню.

А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — восьмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 36, 1. 4-5а. 10-17
Няхай спазнаюць усе народы, што няма Бога, апроч Цябе

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Змілуйся над намі, Пане, Божа ўсяго, і паглядзі,
навядзі на ўсе народы страх перад Табою.
Няхай яны спазнаюць, як і мы спазналі,
што няма Бога, апроч Цябе, Пане.
Аднаві знакі і паўтары цуды.
Збяры ўсе пакаленні Якуба
і вазьмі іх у спадчыну, як ад пачатку.
Змілуйся, Пане, над народам, які названы Тваім імем,
і над Ізраэлем, які Ты прыраўнаў да першынца.
Злітуйся над сваім горадам святым,
над Ерузалемам, месцам Твайго адпачынку.
Напоўні Сіён праслаўленнем Тваіх цнотаў,
а народ Твой — славаю Тваёю.
Дай сведчанне тым, каго Ты стварыў напачатку,
і споўні прароцтвы, якія абвяшчаліся ў Тваё імя.
Дай узнагароду тым, хто Цябе чакае,
і няхай павераць прарокам Тваім.
Выслухай, Пане, просьбы слугаў Тваіх,
згодна з Ааронавым благаслаўленнем Твайго народа.
І няхай спазнаюць усе на зямлі,
што Ты, Пане, ёсць Богам вякоў.
Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 35, 1-12
Хто трымаецца запаведзяў, прыносіць ахвяру збаўлення

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Хто захоўвае Закон, той памнажае прынашэнні;
хто трымаецца запаведзяў, прыносіць ахвяру збаўлення.
Хто аддае падзяку, той прыносіць ахвяру з найлепшай мукі;
хто дае міласціну, прыносіць ахвяру хвалы.
Адступленне ад зла падабаецца Пану,
а ўхіленне ад несправядлівасці дае прабачэнне.
Не з’яўляйся перад Панам з пустымі рукамі,
бо ўсё гэта – паводле запаведзі.
Прынашэнне справядлівага ўзбагачае ахвярнік
і ўзыходзіць прыемным водарам да Найвышэйшага.
Ахвяра справядлівага чалавека прыемная,
і памяць пра яе не будзе забыта.
Са шчодрасцю праслаўляй Пана
і не шкадуй першых пладоў рук тваіх.
Пры кожным дары захоўвай вясёлым твар свой
і з радасцю ахвяруй дзесяціну.
Дай Найвышэйшаму, як Ён дае табе,
са шчодрасцю, якую дазваляюць твае сродкі.
Бо Пан адплачвае
і ў сем разоў больш Ён аддасць табе.
Не прынось подкупаў Яму, бо Ён не прыме,
і не спадзявайся на несправядлівую ахвяру,
бо Пан – суддзя,
які не зважае на славу асобы.
Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 3, 9-15. 20
Маці ўсіх жывых

Чытанне кнігі Быцця.

Калі ж Адам з’еў з дрэва, паклікаў Пан Бог Адама і сказаў яму: Дзе ты? Ён адказаў: Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, таму схаваўся. Сказаў Бог: Хто сказаў табе, што ты голы? Можа еў ты з дрэва, з якога Я забараніў табе есці? Адам сказаў: Жанчына, якую Ты даў мне, яна дала мне, і еў я. І сказаў Пан Бог жанчыне: Чаму ты гэта зрабіла? Яна сказала: Змей падмануў мяне, і ела я. Тады сказаў Пан Бог змею:

За тое, што ты зрабіў гэта,
ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі.
На жываце сваім поўзаць будзеш
і пыл будзеш есці
праз усе дні жыцця свайго.
Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю,
і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам.
Яно струшчыць табе галаву,
а ты струшчыш яго пяту.

І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна стала маці ўсіх жывых.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Нядзеля Спаслання Духа Святога

  ІМША ЎДЗЕНЬ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 2, 1–11
Напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з’явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. 

Былі ў Ерузалеме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей, і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: Ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся. Парфяне і мідзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы, – мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя?

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць