Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Серада — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 1, 1. 4-10
Я ўстанавіў цябе прарокам для народаў

Пачатак кнігі прарока Ераміі

Словы Ераміі, сына Хэлкія, аднаго са святароў, якія былі ў Анатоце, у зямлі Бэньяміна.

Cкіраваў да мяне Пан слова, кажучы: Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе, устанавіў цябе прарокам для народаў.

І адказаў я: О, Пане Божа, я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ дзіця.

Але Пан сказаў мне: Не кажы «я дзіця», бо да ўсіх, да каго Я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю табе, скажаш. Не бойся іх, бо Я з табою, каб ратаваць цябе, — сказаў Пан.

І выцягнуў Пан руку сваю, і дакрануўся да вуснаў маіх, і сказаў мне Пан: Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае. Глядзі, Я паставіў цябе ў гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 1, 1. 4–10
Я ўстанавіў цябе прарокам для народаў

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Словы Ераміі, сына Хэлкія, аднаго са святароў, якія былі ў Анатоце, у зямлі Бэньяміна.

Cкіраваў да мяне Пан слова, кажучы: Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе, устанавіў цябе прарокам для народаў.

І адказаў я: О, Пане Божа, я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ дзіця.

Але Пан сказаў мне: Не кажы «я дзіця», бо да ўсіх, да каго Я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю табе, скажаш. Не бойся іх, бо Я з табою, каб ратаваць цябе, — сказаў Пан.

І выцягнуў Пан руку сваю, і дакрануўся да вуснаў маіх, і сказаў мне Пан: Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае. Глядзі, Я паставіў цябе ў гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Міх 7, 14–15. 18–20
Кіне ў марскія глыбіні ўсе нашыя грахі

Чытанне кнігі прарока Міхея.

Пасві народ Твой, Пане, кіем Тваім, авечак спадчыны Тваёй, якія жывуць адны ў лесе, сярод Кармэлю. Няхай яны пасвяцца ў Башане і Гілеадзе, як у ранейшыя часы. Як у дні выйсця Твайго з зямлі егіпецкай, пакажы нам цуды.

Які ёсць Бог, падобны да Цябе; які прабачае беззаконні і даруе правіны рэшты спадчыны сваёй? Ён не захоўвае навекі гнеў свой, бо ў міласэрнасці ўпадабанне Яго.

Ён зноў злітуецца над намі, сатрэ нашыя беззаконні і кіне ў марскія глыбіні ўсе нашыя грахі. Ты захаваеш вернасць Якубу, праявіш міласэрнасць да Абрагама, як пакляўся бацькам нашым у даўнія часы.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — шаснаццаты звычайны тыдзень. Год II

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Міх 6, 1–4. 6–8
О чалавек, сказана табе, чаго патрабуе ад цябе Пан

Чытанне кнігі прарока Міхея.

Паслухайце, што кажа Пан:
Устань, судзіся перад гарамі,
няхай пагоркі чуюць твой голас.
Паслухайце, горы, суд Пана,
прыслухайцеся, моцныя падставы зямлі,
бо ў Пана спрэчка з народам Яго
і Ён судзіцца з Ізраэлем.
Народзе Мой, што Я зрабіў табе,
чым я стаміў цябе? Адкажы Мне.
Я вывеў цябе з зямлі егіпецкай,
вызваліў цябе з дому няволі
і паслаў перад табою Майсея,
Аарона і Мірыям.
З чым я з’яўлюся перад Панам
і пакланюся перад Найвышэйшым Богам?
Ці прынясу Яму ўсеспаленні
і аднагадовых цялят?
Ці спадабаюцца Пану тысячы баранаў
і дзесяткі тысяч патокаў алею?
Ці мне прынесці за маю правіну першынца майго,
плод майго ўлоння за грэх маёй душы?
О, чалавек, сказана табе, што ёсць дабром,
і чаго патрабуе ад цябе Пан:
паступаць справядліва, любіць міласэрнасць
і пакорна хадзіць перад тваім Богам?
Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

ХVI Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 12, 13. 16–19
Даў надзею навяртання пасля грахоў

Чытанне кнігі Мудрасці Саламона.

Так кажа Пан:

Апроч Цябе няма Бога, які клапоціцца аб усім,
таму Ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва.
Твая моц — гэта пачатак справядлівасці,
і Тваё панаванне над усім робіць Цябе ласкавым.
Ты паказваеш магутнасць,
калі не вераць у дасканаласць Тваёй моцы,
і выкрываеш дзёрзкасць тых, хто яе ўсведамляе.
Ты ж, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш
і вельмі далікатна кіруеш намі,
калі Ты пажадаеш, маеш моц.
Такімі справамі Ты навучыў народ свой,
што справядлівы павінен быць ласкавым,
і даў сваім сынам добрую надзею
навяртання пасля грахоў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — пятнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Міх 2, 1–5
Забіраюць палі, захопліваюць дамы

Чытанне кнігі прарока Міхея.

Бяда тым, хто задумвае беззаконні і на ложах сваіх задумвае зло, якое здзяйсняе раніцай на світанні, бо іхняя рука мае сілу. Калі пажадаюць палей, забіраюць іх, калі дамоў — захопліваюць іх, прыгнятаюць чалавека і яго дом, чалавека і яго спадчыну.

Таму Пан так кажа: Вось маю намер спаслаць на гэты род такую нядолю, ад якой не ўхіліце сваіх каркаў і не будзеце хадзіць ганарыста, бо гэта будзе час ліхі. У той дзень разнясуць пра вас прымаўку і будуць плакаць горка і казаць: Мы цалкам абрабаваныя! Доля народу майго аддадзена іншым. Як жа вернецца да мяне. Нашыя палі падзелены паміж рабаўнікамі.

Таму не будзе ў цябе нікога, хто б кінуў жэрабя, як шнур, на сходзе перад Панам.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — пятнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 38, 1–6. 21–22. 7–8
Я пачуў тваю малітву, бачыў слёзы твае

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

У тыя дні захварэў Эзэхія смяротна. І прыйшоў да яго прарок Ісая, сын Амоса, і сказаў яму: Так кажа Пан: Распарадзіся сваім домам, бо ты паміраеш і не будзеш жыць. Тады Эзэхія адвярнуўся тварам да сцяны і маліўся да Пана, кажучы: О, Пане, успомні, як хадзіў я перад Тваім абліччам у праўдзе і са шчырым сэрцам, і чыніў добрае ў Тваіх вачах. І заплакаў Эзэхія моцна.

Тады скіраваў Пан да Ісаі слова, кажучы: Ідзі і скажы Эзэхіі: Так кажа Пан, Бог Давіда, айца твайго: Я пачуў тваю малітву, бачыў слёзы твае. Вось Я дадам да тваіх дзён пятнаццаць гадоў. Выбаўлю цябе і гэты горад з рукі асірыйскага караля і абараню гэты горад.

І сказаў Ісая: Прынясіце вязанку смокваў і прыкладзіце да нарыву, і ён будзе здаровы. Эзэхія ж сказаў: Які знак мне будзе, што я ўвайду ў дом Пана? Ісая сказаў: Такі будзе табе знак ад Пана, што выканае Ён слова, якое сказаў: Вось Я вярну назад на дзесяць ступеняў сонечны цень, які прайшоў па ступенях Ахаза. І вярнулася сонца на дзесяць ступеняў, па якіх ужо спусцілася.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

16 ліпеня — успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Гары Кармэль

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зах 2, 14–17
Радуйся, дачка Сіёна, бо вось Я іду

Чытанне кнігі прарока Захарыі.

Весяліся і радуйся, дачка Сіёна,
бо вось Я іду і пасялюся пасярод цябе, – кажа Пан.
І многія народы прыйдуць да Пана ў дзень той,
і стануць для Яго народам.
І Я пасялюся пасярод цябе,
і ты пазнаеш, што Пан Магуццяў паслаў Мяне.
Пан возьме ва ўладанне Юду,
сваю спадчыну на Святой зямлі,
і зноў выбера Ерузалем.
Замоўкні, усялякае цела, перад абліччам Пана,
бо Ён падымаецца са свайго святога жылля.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць