Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

4 кастрычніка — успамін св. Францішка Асізскага

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 14–18
Праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я — для свету

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Няхай я не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Хрыста, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я — для свету. Бо ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраэлем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса.

Ласка нашага Пана Езуса Хрыста з духам вашым, браты. Амэн.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Нм 8, 1–4а. 5-6. 7b–12
І разгарнуў Эздра кнігу Закону і благаславіў Пана, а ўвесь народ адказаў: Амэн, амэн

Чытанне кнігі Нээміі.

У тыя дні:

Як адзін сабраўся ўвесь народ на плошчы, што перад Воднай брамай, і сказалі кніжніку Эздру, каб ён прынёс кнігу Майсеевага Закону, які наказаў Пан Ізраэлю. І ў першы дзень сёмага месяца святар Эздра прынёс Закон на сход мужчын і жанчын, і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад Воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі, і тымі, хто мог разумець; і вушы ўсяго народа былі ўважлівыя да кнігі Закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым драўляным узвышэнні.

І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І, калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благаславіў Эздра Вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амэн, амэн, — падымаючы рукі свае. І кланяліся, і падалі на калені, тварам на зямлю, перад Панам. Левіты ж тлумачылі народу Закон, а народ стаяў на сваім месцы. І чыталі з кнігі Закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася.

Тады намеснік Нээмія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: Дзень гэты святы для Пана Бога нашага! Не смуткуйце і не плачце. Бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы Закону.

І сказаў ім Нээмія: Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана — гэта моц вашая. Левіты суцішалі ўвесь народ, кажучы: Замоўкніце, бо святы гэты дзень, не смуткуйце. І пайшоў увесь народ есці, піць і пасылаць часткі, і ўчыніць вялікую радасць, бо зразумелі словы, абвешчаныя ім.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Нм 2, 1-8
Калі гэта спадабаецца каралю, пашлі мяне ў горад айцоў маіх, каб я адбудаваў яго

Чытанне кнігі Нээміі.

У месяцы Нісан, на дваццатым годзе панавання караля Артаксэркса, стаяла перад ім віно. І я, Нээмія, ўзяў віно і падаў каралю, і, здавалася, не быў засмучаны перад ім. Але кароль сказаў мне: Чаму твар твой засмучаны, ты ж не хворы? Гэта нішто іншае, як смутак у сэрцы. Я вельмі спалохаўся і сказаў каралю: Няхай жыве кароль навекі! Як не быць засмучаным абліччу майму, калі горад, дом грабніц айцоў маіх, у заняпадзе, і брамы яго спалены агнём! І сказаў мне кароль: Чаго ж ты патрабуеш? Я памаліўся Богу нябеснаму і сказаў каралю: Калі гэта спадабаецца каралю, і калі слуга твой знайшоў прыхільнасць у вачах Тваіх, то пашлі мяне ў Юдэю, у горад грабніц айцоў маіх, каб я адбудаваў яго.

І сказаў мне кароль і каралева, якая сядзела каля яго: Колькі часу працягнецца шлях твой, і калі вернешся? І пажадаў кароль паслаць мяне, і я вызначыў яму час. Я сказаў каралю: Калі гэта спадабаецца каралю, няхай дадуць мне ліст да кіраўнікоў зарэчнай краіны, каб правялі мяне, пакуль не дайду да Юдэі; і ліст да Асафа, дазорцы каралеўскіх лясоў, каб даў мне дрэва на будоўлю замкавай брамы, што каля святыні, і на гарадскую сцяну, і на дом, у якім буду жыць.

І даў мне кароль, бо добрая рука Бога майго была нада мною.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

2 кастрычніка — успамін св. Анёлаў Ахоўнікаў

Евангелле гэтага ўспаміну з’яўляецца ўласным

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 23, 20–23
Мой анёл будзе ісці перад табою

Чытанне кнігі Зыходу.

Вось Я пашлю анёла свайго, які будзе ісці перад табою і ахоўваць цябе ў шляху, і прывядзе да месца, падрыхтаванага Мною. Зважай на яго і слухай голас ягоны; не пагарджай ім, бо ён не даруе, калі зграшыш, таму што Маё імя на ім. Але, калі ты сапраўды будзеш слухаць голас ягоны і рабіць усё, што Я кажу, я стану ворагам тваіх ворагаў і праціўнікам тваіх праціўнікаў.

Мой анёл будзе ісці перад табою і прывядзе цябе ў зямлю амарэяў, і хетэяў, і фэрэзеяў, і хананейцаў, і хевеяў, і евусеяў. І Я пазнішчаю іх.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зах 8, 20–23
Прыйдуць многія народы, каб шукаць Пана ў Ерузалеме

Чытанне кнігі прарока Захарыі.

Так кажа Пан Магуццяў:

Яшчэ прыйдуць сюды народы і жыхары шматлікіх гарадоў. І жыхары аднаго горада пойдуць да другога, кажучы: Хадземце маліцца перад абліччам Пана і шукаць Пана Магуццяў; пайду і я. І пойдуць многія народы і шматлікія плямёны, каб шукаць Пана Магуццяў у Ерузалеме і маліцца перад абліччам Пана.

Так кажа Пан Магуццяў: У тыя дні возьмуцца дзесяць чалавек з плямёнаў усіх і моваў, возьмуцца за крысо юдэя і будуць казаць: Мы пойдзем з вамі, бо чулі, што з вамі Бог.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

1 кастрычніка — успамін св. Тэрэзы ад Дзіцятка Езус, панны і доктара Касцёла

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 66, 10–14с
Вось Я скірую да яго спакой, як раку

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Радуйцеся разам з Ерузалемам і весяліцеся ў ім
усе, хто любіць яго.
Радасна весяліцеся разам з ім
усе, хто плакаў над ім,
каб вы насыціліся ўдосталь
ягоным суцяшэннем,
каб вы карміліся і перапаўняліся асалодай
ягонай славы.
Бо так кажа Пан:
Вось Я скірую да яго спакой, як раку,
і хвалу народаў, як паўнаводны паток.
Вас будуць карміць і насіць на руках,
і на каленях будуць песціць вас.
Як кагосьці суцяшае маці,
так Я буду суцяшаць вас,
і атрымаеце суцяшэнне ў Ерузалеме.
Убачыце, і ўсцешыцца вашае сэрца,
і косці вашы расквітнеюць, як трава.
І адкрыецца рука Пана слугам Ягоным.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зах 8, 1-8
Я ўратую народ Мой з краіны ўсходу і з краіны захаду сонца

Чытанне кнігі прарока Захарыі.

І было слова Пана Магуццяў, што казала: Так кажа Пан Магуццяў: Я руплюся аб Сіёне з вялікай зайздрасцю і з вялікім запалам руплюся аб ім.

Так кажа Пан: Я вярнуся на Сіён і пасялюся пасярод Ерузалема. І названы будзе Ерузалем горадам Праўды, а гара Пана Магуццяў – гарою Святасці.

Так кажа Пан Магуццяў: Дзяды і бабулі зноў будуць сядзець на вуліцах Ерузалема, кожны з кіём сваім ў руцэ сваёй з-за мноства дзён сваіх. І вуліцы горада напоўняцца хлапчукамі і дзяўчатамі, што гуляюць на вуліцах яго.

Так кажа Пан Магуццяў: Калі гэта будзе здавацца дзіўным у вачах рэшты народа гэтага ў дні тыя, ці ж будзе гэта дзіўным таксама ў Маіх вачах?

Так кажа Пан Магуццяў: Вось Я ўратую народ Мой з краіны ўсходу і з краіны захаду сонца. І прывяду іх, і паселяцца пасярод Ерузалема. І будуць Маім народам, а Я буду іх Богам у праўдзе і справядлівасці.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

30 верасня — успамін св. Гераніма, святара і доктара Касцёла

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Цім 3, 14–17
Усякае Пісанне натхнёнае Богам і карыснае для навучання

Чытанне Другога паслання святога апостала Паўла да Цімафея.

Умілаваны:

Трывай у тым, чаму навучыўся і што табе даручана, ведаючы, ад каго навучыўся. Бо ад дзіцячых гадоў ведаеш святыя пісанні, якія могуць навучыць цябе мудрасці дзеля збаўлення праз веру ў Хрысце Езусе. Усякае Пісанне натхнёнае Богам і карыснае для навучання, для пераконвання, для настаўлення, для выхавання ў праведнасці, каб Божы чалавек быў дасканалы, да ўсякай добрай справы гатовы.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Кастрычнік
  2019

  Тэатр Зніч

 • Верасень
  2019

  Тэатр Зніч

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.

 • Вечарына ў бібліятэцы Імя Адама Міцкевіча

  31 сакавіка а 16-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адбудзецца вечарына з нагоды ўключэння ўрачыстасці, прысвечанай ушанаванню абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст) у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

 • 17 сакавіка ў 12.30 адбудзецца адкрыццё мастацкай выстаўкі "На Беларусі Бог жыве!" 

 • 40-гадзіннае набажэнства (адарацыя) у Чырвоным касцёле

  З 7 сакавіка, пасля Папяльцовай Серады, у касцёле, як і кожны год, праходзіць малітва пакланення – адарацыя.