Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Чацвер — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мал 3, 13 — 20а
Вось прыйдзе дзень, палаючы быццам печ

Чытанне кнігі прарока Малахіі.

Дзёрзкія супраць Мяне словы вашыя, — кажа Пан. А вы пытаеце: Што мы кажам супраць Цябе? Вы гаворыце: Марная справа — служыць Богу. Бо якая карысць, што мы захоўвалі Яго наказы і хадзілі ў жалобе перад Панам Магуццяў? А цяпер мы называем шчаслівымі ганарлівых, і тыя, хто чыніць беззаконне, уладкоўваюцца ды выпрабоўваюць Бога, і ўцякаюць. Так казалі адзін аднаму тыя, хто баіцца Бога. Але Пан прыслухаўся і пачуў, і была напісана перад Ім кніга ўспамінаў пра тых, хто баіцца Пана і ўшаноўвае Ягонае імя.

І яны будуць Мае, — кажа Пан Магуццяў, — Маёй уласнасцю ў дзень, які Я ўчыню. І буду літасцівы да іх, як літасцівы чалавек да сына свайго, які служыць яму. І тады зноў убачыце розніцу паміж справядлівым і бязбожным, паміж тым, хто служыць Богу, і тым, хто не служыць Яму.

Бо вось прыйдзе дзень, палаючы быццам печ; тады ўсе ганарлівыя і бязбожныя стануць як салома, і спаліць іх надыходзячы дзень, — кажа Пан Магуццяў, — так што не пакіне ў іх ні карэння, ні галля. А для вас, хто баіцца імені Майго, узыдзе сонца справядлівасці і аздараўленне будзе ў Ягоных промнях.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ён 4, 1–11
Ты шкадуеш расліну, ці ж і Я не пашкадую Нініву, вялікі горад

Чытанне кнігі прарока Ёны.

Калі Бог прабачыў нінівіцянам, гэта вельмі не спадабалася Ёне, і ён абурыўся. І маліўся да Пана, кажучы: Ці ж не гэта казаў я Табе, Пане, калі быў яшчэ на сваёй зямлі? Таму я спрабаваў уцячы ад Цябе ў Тарс. Бо я ведаў, што Ты добры і міласэрны, доўгацярплівы і шматміласцівы, і літуешся над нядоляй. І цяпер, Пане, прашу Цябе: забяры жыццё маё ад мяне, бо лепш памерці мне, чым жыць далей.

І сказаў Пан: Ці добра ты робіш, што абураешся?

І выйшаў Ёна з горада, сеў на ўсходнім баку горада і зрабіў там сабе будан, і сеў пад ім у цені, каб убачыць, што будзе адбывацца ў горадзе. А Пан Бог узгадаваў расліну, якая ўзнялася над Ёнам, каб быць ценем над ягонай галавою і абараняць яго ад нядолі ягонай. І ўсцешыўся вельмі Ёна гэтай расліне. На наступны дзень на самым світанні Бог учыніў так, што чарвяк падтачыў расліну, і яна засохла.

А калі ўзышло сонца, Бог паслаў гарачы ўсходні вецер. Сонца стала пячы ў галаву Ёны, і ён знямог, і прасіў для сябе смерці, кажучы: Лепш мне памерці, чым жыць.

І сказаў Бог Ёне: Ці добра робіш, што абураешся з-за расліны? А той адказаў: Я моцна абураюся, ажно да смерці. І сказаў Пан: Ты шкадуеш расліну, дзеля якой ты не працаваў і якой не вырошчваў, якая за адну ноч вырасла і за адну ноч загінула. Ці ж і Я не пашкадую Нініву, гэты вялікі горад, у якім больш за сто дваццаць тысяч чалавек, якія не могуць адрозніць правай рукі сваёй ад левай, і ў якім мноства жывёлы?

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ён 3, 1–10
Нінівіцяне адышлі ад злога шляху свайго, і Бог змілаваўся над імі

Чытанне кнігі прарока Ёны.

І звярнуўся Пан да Ёны другі раз, кажучы: Устань, ідзі ў Нініву, вялікі горад, і скажы ім тое, што Я табе наказаў. І ўстаў Ёна, і пайшоў у Нініву, паводле слова Пана.

Нініва ж была вялікім горадам у Бога: на тры дні хады. І пачаў Ёна хадзіць па горадзе столькі, колькі можна было прайсці за адзін дзень, і ўсклікаў, кажучы: Яшчэ сорак дзён, і Нініва будзе збурана. І паверылі нінівіцяне ў Бога, і абвясцілі пост, і апрануліся ў мяхі, ад старэйшага аж да малодшага.

Калі дайшло гэтае слова Пана да караля Нінівы, ён устаў са свайго пасаду і скінуў з сябе плашч свой, і апрануўся ў мех, і сеў на попеле. І загадаў, каб у Нініве, паводле загаду караля і вяльможаў ягоных, абвясцілі: Няхай ні людзі, ні жывёла, ні валы, ні статкі не каштуюць нічога, а таксама не пасвяцца і не п’юць. Але няхай апрануцца ў мяхі людзі і жывёлы і моцна ўсклікаюць да Пана, і няхай кожны адвернецца ад злога шляху свайго і ад насілля, што ў руках іхніх. Хто ведае, можа, Бог змілуецца і даруе, і адверне свой гнеў, і мы не загінем.

І ўбачыў Бог учынкі іхнія, што яны адвярнуліся ад злога шляху свайго, і пашкадаваў Бог, што сказаў пра няшчасце, якое ім учыніць, і не ўчыніў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ён 1, 1 — 2, 1. 11
Ёна ўстаў, каб збегчы ад аблічча Пана

Чытанне кнігі прарока Ёны.

Скіраваў Пан слова да Ёны, сына Аміта:

Устань, ідзі ў Нініву, вялікі горад, і прапаведуй у ім, бо дайшло да Мяне зло іхняе. Але Ёна ўстаў, каб збегчы ад аблічча Пана ў Тарсіс. Спусціўся да Яфы і знайшоў карабель, які плыў у Тарсіс, і, заплаціўшы за сябе, сеў на карабель, каб паплысці ад аблічча Пана разам з імі ў Тарсіс.

Але Пан падняў на моры моцны вецер. І ўзнялася вялікая бура на моры, і ўжо думалі, што карабель разаб’ецца. Спалохаліся маракі і заклікалі кожны свайго бога, і пачалі выкідваць у мора рэчы, якія былі на караблі, каб аблегчыць яго. Ёна ж спусціўся ўнутр карабля, лёг і заснуў.

Прыйшоў да яго кіраўнік маракоў і сказаў яму: Чаму ты спіш? Устань, пакліч Бога свайго; можа, Бог успомніць пра нас, і мы не загінем.

І сказалі адзін аднаму: Хадземце, кінем жэрабя, каб даведацца, за каго спасцігае нас гэтая бяда. І кінулі жэрабя, і ўпала жэрабя на Ёну. Тады сказалі яму: Скажы нам, з-за каго спасцігла нас гэтая бяда? Які твой занятак і адкуль ідзеш ты? Дзе твая краіна і з якога ты народу?

І ён сказаў ім: Я — габрэй, і шаную Пана, Бога нябёсаў, які стварыў мора і сушу. І людзі страшэнна спалохаліся, і сказалі яму: Навошта ты гэта зрабіў? Бо даведаліся, што ён ўцякае ад аблічча Пана, таму што сам сказаў ім пра гэта.

І сказалі яму: Што зрабіць нам з табою, каб мора сціхла для нас? – бо мора хвалявалася ўсё больш. Тады ён сказаў ім: Вазьміце мяне і кіньце ў мора, і мора сціхне для вас, бо я ведаю, што праз мяне спасцігла вас гэтая вялікая бура.

Моцна веславалі гэтыя людзі, каб прыстаць да зямлі, але не маглі, бо мора бушавала ўсё больш супраць іх. Тады яны звярнуліся да Пана і сказалі: Молім Цябе, Пане, не дай нам загінуць за жыццё гэтага чалавека і не залічвай нам крыві нявіннай, бо Ты, Пане, зрабіў так, як спадабалася Табе. Калі ўзялі Ёну і кінулі ў мора, супакоіла мора лютасць сваю. Ахапіў вялікі страх гэтых людзей перад Панам, і прынеслі яны Пану ахвяру, і далі абяцанні.

А Пан загадаў вялікай рыбе праглынуць Ёну. І быў Ёна ўнутры гэтай рыбы тры дні і тры ночы. І сказаў Пан рыбе, і яна выкінула Ёну на сушу.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

7 кастрычніка — успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 1, 12–14
Трывалі ў малітве разам з Марыяй, маці Езуса

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

Калі Езус узнёсся на неба, Апосталы вярнуліся ў Ерузалем з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Ерузалема, на адлегласці суботняй дарогі.

І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, і Якуб, і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Мацвей, Якуб Алфеевы і Сымон Зелот, і Юда Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі Ягонымі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

XXVII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Абк 1, 2-3; 2, 2-4
Праведны будзе жыць дзякуючы сваёй вернасці

Чытанне кнігі прарока Абакума.

Дакуль я, Пане, буду клікаць, а Ты не чуеш; дакуль буду крычаць Табе: Гвалт! – а Ты не ратуеш? Навошта паказваеш несправядлівасць і глядзіш на няшчасці? Рабунак і гвалт перада мною, і ўзнікае спрэчка, і паўстае разлад.

І сказаў мне Пан у адказ: Запішы, што бачыш, і растлумач на табліцах, каб чытач мог лёгка прачытаць. Бо тое, што бачыш, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, і не ашукае. Калі нават будзе марудзіць, чакай, бо прыйдзе абавязкова, не спозніцца.

Вось знемагае той, у каго несправядлівая душа, а праведны будзе жыць дзякуючы сваёй вернасці.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Бар 4, 5-12. 27-29
Той, хто спаслаў на вас гэтае зло, спашле вам радасць

Чытанне кнігі прарока Баруха.

Май адвагу, народзе мой, памяць Ізраэля! Вы былі прададзены язычнікам, але не для згубы; вы былі аддадзены ворагам за тое, што выклікалі гнеў Бога. Бо разгнявілі Стварыцеля вашага, прыносячы ахвяры дэманам, а не Богу. Вы забыліся пра вечнага Бога, які вас корміць, а таксама засмуцілі Ерузалем, які вырасціў вас.

Таму што Ён бачыў, як сыходзіць на вас гнеў Божы, і казаў: Слухайце, суседзі Сіёна, Бог спаслаў на мяне вялікі смутак, бо я бачыў няволю сыноў маіх і дачок, якую спаслаў на іх Вечны. Я насычаў іх радасцю, а адпусціў з плачам і смуткам. Няхай ніхто не пацяшаецца з мяне, аўдавелага і пакінутага многімі; я апусцеў за грахі дзяцей маіх, бо яны ўхіліліся ад Закону Божага.

Майце адвагу, дзеці, і клічце Бога, таму што той, хто спаслаў на вас гэта, будзе памятаць пра вас. Бо, як блукаючы, вы мелі намер аддаліцца ад Бога, так цяпер у дзесяць разоў больш прагніце навярнуцца і шукаць Яго. Бо той, хто спаслаў на вас гэтае зло, спашле вам вечную радасць разам са збаўленнем вашым.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Бар 1, 15–22
Мы зграшылі перад Панам і не паслухаліся

Чытанне кнігі прарока Баруха.

У тыя дні:

У Пана, Бога нашага, справядлівасць, у нас жа – сорам на тварах, як сёння ва ўсякага юдэя і ў жыхароў Ерузалема, і ў каралёў нашых, і ў кіраўнікоў нашых, і ў святароў нашых, і ў прарокаў нашых, і ў айцоў нашых, бо мы зграшылі перад Панам і не паслухаліся Яго, і не пачулі голасу Пана, Бога нашага, каб паступаць паводле наказаў Пана, якія Ён даў нам.

таго дня, калі Пан вывеў айцоў нашых з зямлі Егіпецкай, і да гэтага дня мы былі непаслухмяныя Пану, Богу нашаму, і не хвалявала нас, што мы не слухалі Ягоны голас. Таму і спасціглі нас няшчасці і праклён, якімі пагражаў Пан праз слугу свайго Майсея ў той дзень, калі вывеў айцоў нашых з зямлі Егіпецкай, каб даць нам зямлю, дзе плывуць малако і мёд, як сёння. І не слухалі мы голасу Пана Бога нашага ва ўсіх словах прарокаў, якіх пасылаў да нас, і кожны паступаў паводле злых намераў сэрца свайго, служачы чужым багам і чынячы зло перад вачыма Пана, Бога нашага.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Кастрычнік
  2019

  Тэатр Зніч

 • Верасень
  2019

  Тэатр Зніч

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.

 • Вечарына ў бібліятэцы Імя Адама Міцкевіча

  31 сакавіка а 16-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адбудзецца вечарына з нагоды ўключэння ўрачыстасці, прысвечанай ушанаванню абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст) у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

 • 17 сакавіка ў 12.30 адбудзецца адкрыццё мастацкай выстаўкі "На Беларусі Бог жыве!" 

 • 40-гадзіннае набажэнства (адарацыя) у Чырвоным касцёле

  З 7 сакавіка, пасля Папяльцовай Серады, у касцёле, як і кожны год, праходзіць малітва пакланення – адарацыя.