Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Панядзелак — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 13, 1–11
Гэты народ як пояс, ні да чаго не прыдатны

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Так сказаў мне Пан:

Ідзі, купі сабе льняны пояс і падперажы ім сцёгны свае, але ў ваду не кладзі яго. І я купіў пояс паводле слова Пана, і падперазаў ім свае сцёгны.

І другі раз было скіравана да мяне слова Пана: Вазьмі пояс, які ты купіў і якім ты падперазаў свае сцёгны. Устань, пайдзі да Еўфрата і схавай яго там ў расколіне скалы. І я пайшоў, і схаваў яго каля Еўфрата, як загадаў мне Пан.

Калі мінула шмат дзён, Пан сказаў мне: Устань, ідзі да Еўфрата і забяры адтуль пояс, які Я загадаў табе схаваць там. І я пайшоў, знайшоў і ўзяў пояс адтуль, дзе я схаваў яго. І вось пояс збуцвеў і стаў ні да чаго не прыдатны.

Тады Пан скіраваў да мяне слова, кажучы: Вось кажа Пан: Так я знішчу пыху Юды і вялізную пыху Ерузалема. Гэты грэшны народ не хоча слухаць Маіх словаў, жыве ва ўпартасці свайго сэрца і ходзіць за чужымі багамі, каб служыць ім і пакланяцца ім. Ён будзе, як гэты пояс, ні да чаго не прыдатны. Бо, як пояс прылягае да сцёгнаў мужчыны, так Я прылучыў да сябе ўвесь дом Ізраэля і ўвесь дом Юды, — кажа Пан, — каб ён быў для Мяне народам, імем, хвалою і славаю. Але яны не слухалі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

ХVIІ Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Вал 3, 5. 7–12
Ты папрасіў сабе розуму

Чытанне Першай кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

У Гібэоне з’явіўся Пан Саламону ўначы падчас сну і сказаў: Што хочаш, каб Я даў табе? І сказаў Саламон: Цяпер, Пане мой Божа, Ты паставіў каралём слугу Твайго замест бацькі майго Давіда, але я малады і недасведчаны, каб валадарыць. І вось слуга Твой сярод народа Твайго, які Ты выбраў, народа такога вялікага, што яго нельга палічыць і перапісаць. Таму дай слузе Твайму сэрца, якое будзе разумець, як кіраваць народам, як адрозніваць дабро і зло, бо хто ж можа кіраваць такім вялікім народам, як Твой? І спадабалася Пану тое, аб чым Саламон папрасіў Яго. Тады Пан сказаў яму: Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то Я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кога і не будзе пасля цябе.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

26 ліпеня — успамін св. Яўхіма і Ганны, бацькоў Найсвяцейшай Панны Марыі

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 44, 1. 10–15
Іх імёны жывуць з пакалення ў пакаленне

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Усхвалім слаўных мужоў
і айцоў нашага роду.
Мужы міласэрнасці гэта тыя,
чыя справядлівасць не была забыта.
Яна засталася ў іхнім патомстве,
а добрая спадчына — іхнія нашчадкі.
Іхняе патомства трымаецца запавету,
а дзякуючы ім — і іхнія дзеці.
Патомства іх будзе трываць навекі,
а слава іх ніколі не знікне.
Іхнія целы спачываюць у спакоі,
а іх імёны жывуць з пакалення ў пакаленне.
Народы апавядаюць пра іх мудрасць,
а сход абвяшчае хвалу.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

25 ліпеня — свята св. Якуба, апостала

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 4, 7–15
Заўсёды носім у целе кананне Езуса

Чытанне Другога паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Мы маем скарб у гліняных пасудзінах, каб веліч моцы была Божая, а не паходзіла ад нас. Усяляк уціскаюць нас, але мы не прыгнечаныя. Мы ў разгубленасці, але не паддаёмся роспачы. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Знішчаюць нас, але мы не гінем. Заўсёды носім у целе кананне Езуса, каб і жыццё Есуса аб’явілася ў целе нашым. Бо мы, жывыя, няспынна ідзём на смерць дзеля Езуса, каб і жыццё Езуса аб’явілася ў нашым смяротным целе. Так што смерць дзейнічае ў нас, а жыццё — у вас.

Маючы той самы дух веры, як напісана: Я паверыў, таму гаварыў, — і мы верым, таму і кажам, ведаючы, што той, хто ўваскрасіў Пана Езуса, і нас уваскрасіць разам з Езусам і паставіць перад сабою разам з вамі.

Бо ўсё дзеля вас, каб памнажэнне ласкі ў многіх выклікала шчодрую падзяку дзеля Божай славы.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 7, 1–11
Ці гэты дом, над якім заклікалі Маё імя, стаў на вашых вачах пячораю злачынцаў?

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Слова, якое скіраваў Пан да Ераміі: Стань у брамах дому Пана і абвяшчай там слова гэтае, кажучы: слухайце слова Пана, усе з Юды, якія ўваходзяць праз гэтыя брамы, каб пакланіцца Пану. Так кажа Пан Магуццяў, Бог Ізраэля: Папраўце шляхі вашы і ўчынкі вашы, і Я дазволю вам жыць на гэтым месцы. Не верце падманлівым словам, кажучы: Святыня Пана, святыня Пана, святыня Пана.

Бо калі вы сапраўды паправіце шляхі вашы і ўчынкі вашы; калі будзеце судзіць справядліва чалавека і яго бліжняга; калі не будзеце ўціскаць чужынцаў, сірот і ўдоваў; калі не будзеце праліваць бязвіннай крыві ў гэтым месцы і хадзіць за чужымі багамі сабе на згубу — тады Я дазволю вам жыць на гэтым месцы — на зямлі, якую даў бацькам вашым адвеку і навекі.

Вось вы спадзеяцеся на падманлівыя словы, якія вам не дапамогуць. Ці будзеце красці, забіваць, чужаложыць, клясціся фальшыва, кадзіць Баалу, хадзіць за чужымі багамі, якіх вы не ведаеце, а потым прыходзіць і станавіцца перада Мной у гэтым доме, над якім заклікалі Маё імя, і казаць: Мы ў бяспецы, — каб далей рабіць усю гэтую агіду. Ці гэты дом, над якім заклікалі Маё імя, стаў на вашых вачах пячораю злачынцаў? Вось Я таксама гэта ўбачыў, — кажа Пан.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 3, 14–17
Дам вам пастыраў паводле майго сэрца; і збяруцца ўсе народы ў Ерузалеме

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Вярніцеся, непакорныя сыны, — кажа Пан, — бо Я заручыўся з вамі. Я вазьму вас па адным з горада і па двое з роду і прывяду вас на Сіён. Я дам вам пастыраў паводле майго сэрца, і яны будуць пасвіць вас мудра і разважліва.

І станецца ў тыя дні, калі вы памножыцеся і будзеце мець вялікае патомства на зямлі, — кажа Пан, — што больш не будуць казаць: Каўчэг запавету Пана, — бо не ўзгадаюць пра яго, і не ўспомняць, і не наведаюць яго, таму што яго больш не будзе.

У той час Ерузалем назавуць тронам Пана, і ў ім, у Ерузалеме, збяруцца ўсе народы ў імя Пана, і больш не будуць паступаць паводле ўпартасці сваіх злых сэрцаў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

23 ліпеня — свята св. Брыгіты, законніцы, апякункі Еўропы

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 2, 19–20
Ужо не я жыву, а жыве ўва мне Хрыстус

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Браты: Праз Закон я памёр для Закона, каб жыць дзеля Бога. Я ўкрыжаваўся разам з Хрыстом, і ўжо не я жыву, а жыве ўва мне Хрыстус. А што цяпер жыву ў целе, то жыву вераю ў Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 2, 1–3. 7–8. 12–13
Пакінулі Мяне — крыніцу жывой вады, каб вычасаць сабе вадасховішчы дзюравыя

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Пан скіраваў да мяне слова, кажучы:
Ідзі і крычы ў вушы Ерузалема, гаворачы:
Так кажа Пан:
Я ўспомніў пра вернасць твайго юнацтва,
пра любоў тваю, калі ты была нявестаю,
калі хадзіла за Мною ў пустыні,
па незасеянай зямлі.
Ізраэль — гэта святасць для Пана,
пачатак Яго ўраджаю.
Усе, хто яго знішчаў, вінаватымі сталі,
зло іх спасцігла, — кажа Пан.
Я прывёў вас на ўрадлівую зямлю,
каб вы спажывалі яе плён і даброты.
А вы ўвайшлі і апаганілі Маю зямлю,
зрабілі ганьбу з Маёй спадчыны.
Святары не пыталіся: Дзе Пан?
Знаўцы Закону не ведалі Мяне,
пастыры паўставалі супраць Мяне,
прарокі прарочылі праз Баала
і пайшлі за тымі, хто не дапамагае.
Спазнайце жах з-за гэтага, нябёсы,
задрыжыце моцна і спужайцеся гэтага, – кажа Пан.
Бо Мой народ учыніў падвойнае зло:
яны пакінулі Мяне – крыніцу жывой вады,
каб вычасаць сабе вадасховішчы,
вадасховішчы дзюравыя,
што не могуць утрымаць вады.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць