Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

XVIII Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Экл 1, 2; 2, 21-23
Якая карысць чалавеку ад усёй яго працы

Чытанне кнігі Эклезіяста.

Марнасць марнасцяў, – кажа Эклезіяст, – марнасць марнасцяў і ўсё марнасць.

Бывае, што чалавек працуе з мудрасцю, веданнем і ўменнем, аднак павінен пакінуць надзел чалавеку, які над тым не працаваў. І гэта марнасць і вялікае зло.

Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам. Бо ўсе дні ягоныя – гэта пакуты, і смутак – праца яго, нават уначы яго сэрца не мае спакою. І гэта марнасць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 25, 1. 8–17
У гэты год юбілею кожны з вас вернецца ва ўладанне сваё

Чытанне кнігі Левія.

Пан прамовіў да Майсея на гары Сінай, кажучы: Адлічы сабе сем суботніх гадоў, сем разоў па сем гадоў, і дні сямі гадоў суботніх складуць сорак дзевяць гадоў. Пасля затрубі ў трубу на дзесяты дзень сёмага месяцу. У дзень Ачышчэння будзеце трубіць ў трубу па ўсёй зямлі вашай. Асвяціце пяцідзесяты год і абвясціце вызваленне ўсім жыхарам на зямлі: гэта будзе для вас юбілей. Няхай кожны вернецца ва ўладанне сваё, і кожны — ў сваю сям’ю. Пяцідзесяты год будзе для вас юбілеем. Не будзеце сеяць і жаць таго, што само вырасце на полі, а таксама не будзеце збіраць вінаграду з неабрэзанай лазы, бо гэта юбілей. Ён будзе для вас святы. Вы можаце есці плады сабраныя непасрэдна на полі. У гэты год юбілею кожны з вас вернецца ва ўладанне сваё.

Калі будзеце прадаваць нешта бліжняму свайму ці купляць ў яго, няхай не крыўдзіць бліжняга свайго ніхто з вас. Паводле колькасці гадоў пасля юбілею будзеш купляць ў яго, і паводле падліку гадоў ён будзе прадваць табе плён. Чым больш гадоў пройдзе пасля юбілею, тым больш вырасце цана; чым менш гадоў, тым менш будзе каштаваць пакупка, бо ён прадае табе пэўную колькасць ураджаяў. Не ўціскайце супляменнікаў вашых, але бойцеся Бога свайго, бо Я — Пан Бог ваш.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Вось святы Пана, на якія будзеце склікаць святы сход

Чытанне кнігі Левіта.

Пан прамовіў да Майсея, кажучы: Вось святы Пана, сходы святыя, якія вы павінны склікаць у адпаведны час.

У першы месяц, у чатырнаццаты дзень месяца пад вечар – Пасха Пана. А ў пятнаццаты дзень таго самага месяца – свята Праснакоў для Пана. Сем дзён будзеце есці праснакі. У першы дзень будзе скліканы для вас святы сход; не будзеце выконваць ніякай працы, але на працягу сямі дзён будзеце прыносіць ахвяры спалення для Пана. У сёмы дзень будзе святы сход; не будзеце выконваць ніякай працы. І прамовіў Пан да Майсея, кажучы: Звярніся да сыноў Ізраэля і скажы ім: калі ўвойдзеце ў зямлю, што Я дам вам, і будзеце збіраць ураджай, прынясеце святару сноп з пачаткаў ураджаю вашага. Ён патрасе снапом перад Панам, каб вам здабыць прыхільнасць. На наступны дзень пасля шабату святар патрасе ім.

Адлічыце сабе таксама ад першага дня пасля шабату, ад дня, калі прынясеце сноп для калыхання, сем поўных тыдняў. Аж да першага дня пасля сёмага шабату адлічыце пяцьдзесят дзён і прынясіце новую некрывавую ахвяру для Пана.

У дзесяты дзень таго ж сёмага месяца – дзень Ачышчэння, ён будзе для вас святым сходам. Скарыце душы вашыя і прынясіце ахвяру спалення для Пана.

У пятнаццаты дзень таго ж сёмага месяца будзе свята Шатроў, сем дзён для Пана. У першы дзень святога сходу не будзеце выконваць ніякай працы. На працягу сямі дзён будзеце прыносіць ахвяры спалення для Пана. На восьмы дзень будзе ў вас святы сход, і прынясеце Пану ахвяру спалення. Гэта ўрачысты сход; не будзеце выконваць ніякай працы. Вось святы Пана, на якія будзеце склікаць святы сход, каб прыносіць ахвяры спалення для Пана: усеспаленні і некрывавыя, ахвяры крывавыя і ўзліванні, што прызначана ў гэты дзень.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 40, 16–21. 34–38
Воблака пакрыла шацёр спаткання і слава Пана напоўніла скінію

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Майсей зрабіў усё так, як наказаў яму Пан. У першы месяц другога года, у першы дзень месяца была пастаўлена скінія. Майсей узнёс скінію, заклаў яе падмуркі, паставіў бярвёны, паклаў жэрдкі і ўстанавіў слупы. І расцягнуў над скініяй шацёр, і размясціў покрыва шатра над яе верхам, як загадаў Пан. Пасля ўзяў Сведчанне, паклаў яго ў каўчэг і ўставіў шасты ў кольцы каўчэга, а зверху над ім змясціў века. І ўнёс каўчэг у скінію, і павесіў перад ім заслону, і закрыў каўчэг сведчання, як Пан загадаў Майсею.

Тады воблака пакрыла шацёр спаткання і слава Пана напоўніла скінію. А Майсей не мог увайсці ў шацёр спаткання, бо воблака спачывала над ім і слава Пана напаўняла скінію. А калі воблака падымалася ад скініі, сыны Ізраэля рушылі ў далейшае падарожжа. Калі ж воблака не падымалася, то не выходзілі аж да дня, калі яно падымалася. Бо воблака Пана было над скініяй днём, а ноччу быў над ёй агонь на вачах усяго дому Ізраэля на працягу ўсяго іх падарожжа.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 34, 29–35
Вось скура ягонага твару ззяла, таму яны баяліся падысці да яго

Чытанне кнігі Зыходу.

Калі Майсей сыходзіў з гары Сінай, трымаючы ў руках дзве табліцы Сведчання, ён не ведаў, што ад размовы з Панам ззяла скура твару ягонага. І ўбачылі Аарон і ўсе сыны Ізраэля Майсея. Вось скура ягонага твару ззяла, таму яны баяліся падысці да яго. Але Майсей паклікаў іх, і Аарон разам з усімі кіраўнікамі сходу вярнуліся да яго, і Майсей размаўляў з імі. А пасля падышлі ўсе сыны Ізраэля, і ён наказаў ім ўсё, што сказаў яму Пан на гары Сінай.

Калі Майсей закончыў гаварыць з імі, засланіў покрывам твар свой. І калі ўваходзіў Майсей да Пана гаварыць з Ім, ён здымаў покрыва аж да выйсця свайго. Калі ж выходзіў, перадаваў сынам Ізраэля ўсё, што яму было загадана. І бачылі сыны Ізраэля аблічча Майсея, як ззяе скура Майсеевага твару, але ён засланяў покрывам твар свой, пакуль не ўваходзіў гаварыць з Панам.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Пан гаварыў з Майсеем тварам у твар

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Майсей узяў шацёр і расцягнуў яго па-за лагерам, здалёк ад стана, і назваў яго шатром спаткання. І кожны, хто шукаў Пана, прыходзіў да шатра спаткання, які знаходзіўся па-за лагерам. Калі Майсей выходзіў да шатра, усе людзі ўставалі і кожны, стоячы каля ўваходу да сваёй палаткі, глядзеў услед Майсею, пакуль ён не ўвойдзе ў шацёр. Калі ж ён уваходзіў у шацёр, сыходзіў воблачны слуп і станавіўся пры ўваходзе. Пан гаварыў з Майсеем, а ўсе людзі бачылі воблачны слуп, што стаяў пры ўваходзе ў шацёр. І ўвесь народ уставаў, і кожны кланяўся пры ўваходзе да сваёй палаткі. А Пан гаварыў з Майсеем тварам ў твар, як чалавек звычайна размаўляе з сябрам сваім. Пасля Майсей вяртаўся ў лагер, але ягоны слуга Езус, сын Навіна, не выходзіў з шатра.

Калі Пан сышоў у воблаку, Майсей стаў паблізу Яго і абвясціў імя Пана. І прайшоў Пан перад ім, і ўсклікнуў: Пан, Пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы, і праўдзівы, які захоўвае міласэрнасць на тысячы пакаленняў, які даруе беззаконне, злачынства і грэх, але нічога не пакідае беспакараным і за беззаконне айцоў карае дзяцей і ўнукаў да трэцяга і чацвёртага пакалення.

Майсей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу, і сказаў: Калі я знайшоў упадабанне ў вачах Тваіх, Пане, то няхай пройдзе Пан сярод нас, бо народ гэты з цвёрдым каркам. Даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя і зрабі нас спадчынай Тваёй.

Так Майсей заставаўся там з Панам сорак дзён і сорак начэй. Не еў хлеба і не піў вады. І запісаў на табліцах словы запавету — Дзесяць Запаведзяў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — сямнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 32, 15-25. 30-34
Народ гэты зрабіў вялікі грэх: яны зрабілі сабе залатых багоў

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Майсей вярнуўся з гары, несучы ў руках сваіх дзве табліцы Сведчання, на якіх было напісана з абодвух бакоў. На адным і на другім баку было на іх напісана. А табліцы былі справай Бога, і пісьмёны былі пісьмёнамі Бога, высечанымі на табліцах.

Калі Езус Навін пачуў шум і крык народа, ён сказаў Майсею: У лагеры чутны шум бітвы. Той адказаў: Гэта не гул пераможнага воклічу і не гул паражэння, але я чую голас спеву.

Калі ж ён наблізіўся да лагера, убачыў цяля і пляскі. І распаліўся гнеў Майсея, і ён кінуў табліцы з рук сваіх, і разбіў іх каля падножжа той гары. Узяў цяля, што яны зрабілі, і спаліў яго ў агні. Сцёр яго ў пыл, і высыпаў у ваду, і загадаў піць яе сынам Ізраэля.

Тады Майсей сказаў Аарону: Што ж зрабіў табе народ гэты, што ты навёў на яго вялікі грэх? І адказаў Аарон: Няхай не абураецца гаспадар мой, бо ты ведаеш што гэты народ схільны да зла. Яны сказалі мне: Зрабі нам багоў, якія б ішлі на чале нас, бо мы не ведаем, што здарылася з гэтым Майсеем, мужам, які вывеў нас з егіпецкай зямлі. Тады я сказаў ім: Хто мае золата, няхай здыме з сябе. І яны далі мне, і я кінуў яго ў агонь, і атрымалася гэтае цяля.

І ўбачыў Майсей, што народ раскілзаны, бо Аарон папусціў яму лейцы на пасмешышча перад ворагамі іхнімі.

У наступны дзень Майсей прамовіў да народа: Вы зрабілі вялікі грэх. Цяпер жа я ўзыду да Пана і, можа, мне ўдасца перапрасіць за грэх ваш. І вярнуўся Майсей да Пана, і сказаў: О, народ гэты зрабіў вялікі грэх: яны зрабілі сабе залатых багоў. А цяпер, ці можаш адпусціць грэх іхні. Калі не, то сатры мяне з кнігі сваёй, якую ты напісаў. І Пан сказаў Майсею: Таго, хто зграшыў супраць Мяне, Я сатру з кнігі сваёй. А ты ідзі і вядзі народ гэты, куды Я казаў табе. Вось анёл Мой пойдзе перад табою. А ў дзень пакарання Майго, Я пакараю іх за іхні грэх.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

XVII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 18, 20-32
Няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Пан сказаў Абрагаму: Узмоцніўся крык супраць Садома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, ці сапраўды чыняць згодна з нараканнем, якое даходзіць да Мяне, ці не; Я даведаюся.

I павярнуліся мужы гэтыя, і пайшлі у Садом. Абрагам жа яшчэ стаяў перад Панам. Наблізіўшыся, Абрагам сказаў: Няўжо Ты загубіш справядлівага разам з нягоднікам? Калі знойдзецца ў горадзе пяцьдзесят справядлівых, няўжо Ты загубіш і не пашкадуеш горад дзеля пяцідзесяці справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб забіць справядлівага з нягоднікам, і ўчыніць са справядлівым, як з нягоднікам, не рабі так! Ці ж суддзя ўсёй зямлі не чыніць правасуддзя?

I Пан сказаў: Калі я знайду ў горадзе Садоме пяцьдзесят справядлівых, то Я дарую ўсяму гораду дзеля іх.

I сказаў Абрагам у адказ: Вось я, будучы пылам і попелам, адважыўся гаварыць з Панам. А што, калі да пяцідзесяці будзе неставаць пяці справядлівых? Знішчыш ўвесь горад дзеля пяці?

Ён сказаў: Не знішчу, калі знайду там сорак пяць.

I зноў кажа Яму: Можа, знойдзецца там сорак. Ён сказаў: Не ўчыню і дзеля сарака. I сказаў: Няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу: можа, знойдзецца там трыццаць.

Ён сказаў: Не ўчыню, калі знайду там трыццаць.

I сказаў: Вось жа я пачаў гаварыць з Панам: можа, знойдзецца там дваццаць?

Ён сказаў: Не зруйную дзеля дваццаці.

I сказаў: Прашу, няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу яшчэ раз: можа, знойдзецца там дзесяць? Ён сказаў: Не знішчу дзеля дзесяці.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Па прыкладзе Марыі
  Моладзь Чырвонага касцёла запрашае на адарацыю Найсвяцейшага Сакрамэнту 23 мая пасля Св. Імшы а 19 гадзіне.
 • Май
  2019

  Тэатр Зніч

 • Красавік
  2019

  Тэатр Зніч

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.

 • Вечарына ў бібліятэцы Імя Адама Міцкевіча

  31 сакавіка а 16-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адбудзецца вечарына з нагоды ўключэння ўрачыстасці, прысвечанай ушанаванню абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст) у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

 • 17 сакавіка ў 12.30 адбудзецца адкрыццё мастацкай выстаўкі "На Беларусі Бог жыве!"