Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Чацвер пасля Папяльца

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 30, 15—20
Сёння я паклаў перад вамі благаслаўленне і пракляцце (Дрг 30, 15-20)

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

Глядзі, сёння я паклаў перад табою жыццё і дабро, смерць і зло. Таму сёння я наказваю табе любіць Пана, Бога твайго, і хадзіць Яго шляхамі, выконваць Яго запаведзі, Яго пастановы і Яго законы, каб ты жыў і памнажаўся. А Пан Бог твой благаславіць цябе ў краіне, якою ты ідзеш авалодаць. Але калі тваё сэрца адвернецца, і ты не будзеш слухаць, калі звядуць цябе, і станеш пакланяцца іншым багам, і служыць ім, — я абвяшчаю вам сёння, — то напэўна згінеце, ненадоўга затрымаецеся на зямлі, якою ідзеце авалодаць пасля пераходу праз Ярдан.

Сёння я заклікаю неба і зямлю засведчыць супраць вас, што я паклаў перад вамі жыццё і смерць, благаслаўленне і пракляцце. Таму выберы жыццё, каб жыў ты і патомства тваё, каб любіў Пана Бога твайго, і слухаўся голасу Ягонага, і моцна трымаўся Яго. Бо ў гэтым тваё жыццё і працягласць дзён тваіх, каб жыць табе на зямлі, якую Пан пакляўся даць продкам тваім: Абрагаму, Ісааку і Якубу.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Папяльцовая серада

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ёэл 2, 12–18
Разрывайце сэрцы вашыя, а не вашае адзенне

Чытанне кнігі прарока Ёэля.

Пан прамовіў да Майсея, кажучы:

Цяпер кажа Пан:

Звярніцеся да Мяне ўсім сваім сэрцам у посце, у плачы і галашэнні. Разрывайце сэрцы вашыя, а не вашае адзенне, і навярніцеся да Пана Бога вашага, бо Ён ласкавы і міласэрны, доўгацярплівы і шматміласцівы, неахвочы да пакарання. Хто ведае, можа павернецца Ён і пашкадуе, і пакіне за сабой благаслаўленне, ахвяру некрывавую і з напояў для Пана Бога вашага?

Затрубіце ў рог на Сіёне, асвяціце пост і склічце ўрачысты сход. Збярыце народ і асвяціце супольнасць, склічце старцаў, збярыце юнакоў і немаўлят, няхай выйдзе малады са свайго пакою, а маладая — са свайго алькова.

Няхай паміж бабінцам і алтаром плачуць святары, слугі Пана, і кажуць: Пашкадуй, Пане, свой народ, і не аддавай спадчыны сваёй на ганьбу, каб язычнікі панавалі над ёй. Навошта будуць казаць між народамі: Дзе іхні Бог? Тады парупіцца Пан аб сваёй зямлі і пашкадуе свой народ.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — шосты звычайны тыдзень, год І

 ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 6, 5–8; 7, 1–5. 10
Сатру з паверхні зямлі чалавека, якога стварыў

Чытанне кнігі Быцця.

Убачыў Пан, што вялікае зло людзей на зямлі і што ўсе задумы сэрцаў іхніх увесь час скіраваны толькі на зло. І пашкадаваў Пан, што стварыў чалавека на зямлі, і засмуцілася Ягонае сэрца. І сказаў Пан: Я сатру з паверхні зямлі чалавека, якога стварыў; як чалавека, так і жывёл, паўзуноў і птушак нябесных, бо шкада Мне, што Я стварыў іх.

Толькі Ной знайшоў ласку ў вачах Пана. І Пан сказаў Ною: Увайдзі ты і ўвесь дом твой на каўчэг, бо Я ўбачыў, што адзін ты справядлівы перада Мною сярод гэтага пакалення. З усіх чыстых жывёл вазьмі па сем пар самцоў і самак; з нячыстых жывёл — па дзве пары самцоў і самак. А з птушак нябесных — па сем пар самцоў і самак, каб захавалася іх патомства для ўсёй зямлі. Бо праз сем дзён Я спашлю на зямлю дождж на сорак дзён і сорак начэй, і сатру з паверхні зямлі кожную жывую істоту, якую стварыў Я.

Ной зрабіў усё, што загадаў яму Пан. І праз сем дзён воды патопу хлынулі на зямлю.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — шосты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 4, 1–15. 25
Каін паўстаў на свайго брата Абэля і забіў яго

Чытанне кнігі Быцця.

Адам пазнаў Еву, жонку сваю, і яна зачала, і нарадзіла Каіна, і сказала: Я нарадзіла мужчыну з дапамогаю Пана. А потым нарадзіла яна брата ягонага Абэля. Абэль быў пастухом авечак, а Каін — земляробам.

сталася праз пэўны час, што Каін прынёс Пану ахвяру з пладоў зямлі. Абэль таксама прыносіў ахвяру з першынцаў статку свайго і з тлушчу іхняга. І Пан паглядзеў на Абэля і на ахвяру ягоную, а на Каіна і ягоную ахвяру не паглядзеў. Тады Каін моцна раззлаваўся, і спахмурнеў ягоны твар.

І сказаў Пан Каіну: Чаму засмуціўся ты, і чаму спахмурнеў твар твой? Калі ты робіш добра, ці не павінна быць узнята аблічча тваё? А калі не робіш добра, грэх затойваецца пры дзвярах. Ён цягне цябе да сябе, але ты можаш панаваць над ім.

І Каін сказаў Абэлю: Хадзем ў поле. А калі яны былі ў полі, Каін паўстаў на свайго брата Абэля і забіў яго. Тады Пан сказаў Каіну: Дзе Абэль, брат твой? Той адказаў: Не ведаю. Хіба я вартаўнік брата свайго? І сказаў Пан: Што зрабіў ты? Голас крыві твайго брата ўсклікае да Мяне з зямлі. Цяпер ты пракляты на зямлі, якая раскрыла свае вусны і прыняла кроў твайго брата ад рукі тваёй. Калі будзеш апрацоўваць яе, больш не будзе даваць табе пладоў сваіх. Выгнаннікам і бяздомным будзеш на зямлі.

Тады сказаў Каін Пану: Маё пакаранне занадта вялікае, каб вытрываць яго. Вось сёння Ты праганяеш мяне з паверхні зямлі, і я павінен хавацца ад аблічча Твайго і быць выгнаннікам і бяздомным на зямлі. Так кожны, хто спаткае мяне, можа забіць мяне. Але Пан сказаў: Не, калі нехта заб’е Каіна, таму адпомшчана будзе ўсямёра. І паставіў Пан знак на Каіна, каб кожны, хто сустрэне яго, не забіў яго.

Пасля Адам зноў пазнаў сваю жонку, і нарадзіла яна сына, і назвала яго Сэт, кажучы: Бог даў мне іншага нашчадка замест Абэля, якога забіў Каін.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

VI Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 13, 1-2. 44-46
Пракажоны будзе жыць асобна, па-за лагерам

Чытанне кнігі Левіта.

Пан прамовіў да Майсея і Аарона, кажучы: Калі чалавек мае на скуры цела свайго пухліну ці струп, ці белую пляму, і з’явіцца на скуры цела ягонага язва праказы, то трэба прывесці яго да святара Аарона ці да аднаго з сыноў ягоных, святароў.

Гэта пракажоны чалавек, ён нячысты. І святар павінен абвясціць яго нячыстым, бо на галаве ягонай язва. І пракажоны, на якім ёсць гэта язва, павінен мець адзенне сваё разарваным, непакрытую галаву, заслоненую бараду і павінен крычаць: Нячысты, нячысты! Ён будзе нячысты ўвесь час, пакуль будзе на ім язва; ён нячысты. Будзе жыць асобна, і жыллё ягонае па-за лагерам.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — пяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 3, 9–24
Выгнаў Пан Бог яго з эдэмскага саду, каб ён апрацоўваў зямлю

Чытанне кнігі Быцця.

Калі ж Адам з’еў з дрэва, паклікаў Пан Бог Адама і сказаў яму: Дзе ты? Ён адказаў: Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, таму схаваўся. Сказаў Бог: Хто сказаў табе, што ты голы? Можа еў ты з дрэва, з якога Я забараніў табе есці? Адам сказаў: Жанчына, якую Ты даў мне, яна дала мне, і еў я. І сказаў Пан Бог жанчыне: Чаму ты гэта зрабіла? Яна сказала: Змей падмануў мяне, і ела я. Тады сказаў Пан Бог змею:

За тое, што ты зрабіў гэта,
ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі.
На жываце сваім поўзаць будзеш
і пыл будзеш есці
праз усе дні жыцця свайго.
Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю,
і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам.
Яно сатрэ табе галаву,
а ты сатрэш яго пяту.

А жанчыне сказаў: Памножу цярпенні твае ў тваёй цяжарнасці, у муках будзеш нараджаць патомства, да мужа твайго будзе скіравана прагненне тваё, а ён будзе панаваць над табою.

Адаму ж Бог сказаў: За тое, што ты паслухаў голас сваёй жонкі і еў з таго дрэва, з якога Я загадаў табе не есці, кажучы: не еш з яго, — праклятая будзе зямля праз цябе, у цяжкай працы будзеш здабываць ежу з яе ва ўсе дні жыцця свайго. Церні і асот яна будзе табе расціць, і ты будзеш есці палявыя травы. У поце аблічча свайго будзеш спажываць хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, з якой ты ўзяты, бо ты пылам ёсць і ў пыл вернешся.

І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна стала маці ўсіх жывых.

Пан Бог зрабіў Адаму і ягонай жонцы адзенне са скураў і апрануў іх. Тады сказаў Пан Бог: Вось чалавек стаў такім, як адзін з Нас, пазнаўшы дабро і зло. Каб цяпер не працягнуў рукі сваёй і не ўзяў таксама плод з дрэва жыцця, і каб не з’еў яго, і не жыў навекі. І выгнаў Пан Бог яго з саду Эдэн, каб ён апрацоўваў зямлю, з якой быў узяты. Выгнаў Ён Адама, а на ўваходзе ў эдэнскі сад паставіў Херубімаў і мільгаючае вастрыё мяча, каб сцерагчы шлях да дрэва жыцця.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — пяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 3, 1–8
Будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло

Чытанне кнігі Быцця.

Змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў Пан Бог. І сказаў змей жанчыне: Ці сапраўды сказаў Бог “не ешце з ніякага дрэва ў раі”? Жанчына адказала яму: Мы можам есці плады з дрэў саду. Але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: Не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці. І сказаў змей жанчыне: Не, не памрэце! Бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажаданае дрэва, каб атрымаць пазнанне. Тады ўзяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сшылі лісты смакоўніцы, і зрабілі сабе павязкі.

Калі пачулі яны голас Пана Бога, які хадзіў па садзе падчас дзённай прахалоды, тады схаваўся Адам і яго жонка ад Пана Бога сярод дрэў раю.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — пяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 2, 18–25
Пан Бог узяў чалавека і пасяліў яго ў садзе Эдэн

Чытанне кнігі Быцця.

Не добра, каб чалавек быў адзін. Ствару адпаведную яму дапамогу. Пан Бог учыніў з зямлі ўсіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі ўсякую жывёлу, птушак нябесных і ўсякіх звяроў палявых, але для чалавека не знайшлося адпаведнай яму дапамогі. Тады Пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон. А калі той заснуў, вынуў адно з рэбраў ягоных, а месца тое закрыў целам. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў Пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам: Гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была ўзята. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целам.

І былі абодва голыя, Адам і жонка ягоная, але не саромеліся.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць