Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

VII Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 19, 1–2. 17–18
Любі бліжняга свайго, як самога сябе

Чытанне кнігі Левіта.

Пан прамовіў да Майсея, кажучы:

Звярніся да ўсяго сходу сыноў Ізраэля і скажы ім: будзьце святымі, як святы Я, Пан Бог ваш.

Не будзеш ненавідзець брата свайго ў сэрцы сваім. Настаўляй яго, каб не мець граху з-за яго. Не шукай помсты і не злуйся на сыноў народа свайго. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Я — Пан.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — шосты звычайны тыдзень, год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 3, 1-10
Ніхто з людзей не можа ўтаймаваць язык

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Браты мае, няхай нямногія з вас становяцца настаўнікамі, ведаючы, што нас будуць судзіць больш строга. Бо ўсе мы спатыкаемся шмат у чым. Калі хто не грашыць словам, гэта чалавек дасканалы, здольны ўтаймаваць таксама ўсё цела. Калі мы кладзем цуглі ў храпу коням, каб яны слухаліся нас, то і кіруем ўсім іхнім целам. Вось і караблі, хоць такія вялікія і гоняць іх моцныя вятры, аднак маленькае стырно скіроўвае іх, куды пажадае воля стырнавога. Так і язык, хоць малая частка цела, а хваліцца вялікімі рэчамі. Паглядзі, які малы агонь падпальвае вялізны лес! І язык – гэта агонь. Як свет несправядлівасці, пастаўлены язык сярод нашых частак цела, ён апаганьвае ўсё цела і запальвае кола жыцця, а сам запальваецца ад геены. Бо ўсялякая істота звяроў, птушак, паўзуноў і марскіх стварэнняў утаймоўваецца і ўтаймавана чалавечай істотай, аднак ніхто з людзей не можа ўтаймаваць язык – нястрымнае ліха, поўнае смяротнай атруты.

Ім мы благаслаўляем Пана і Айца і ім праклінаем людзей, створаных на падабенства Божае. З тых самых вуснаў выходзіць благаслаўленне і праклён. Не павінна, браты мае, так быць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — шосты звычайны тыдзень, год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 2, 14-24. 26
Бо, як цела без духу мёртвае, так і вера мёртвая без учынкаў

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Якая карысць, браты мае, калі нехта кажа, што мае веру, а ўчынкаў не мае? Ці можа вера збавіць яго? Калі брат ці сястра знаходзяцца ў галечы, не маючы штодзённай ежы, а нехта з вас скажа ім: Ідзіце ў спакоі, грэйцеся і насычайцеся, – але не дасць ім неабходнага для цела, то якая з гэтага карысць? Так і вера без учынкаў мёртвая сама па сабе. Але нехта скажа: Ты маеш веру, а я маю ўчынкі, то пакажы мне веру тваю без учынкаў, а я пакажу табе веру з маімі ўчынкамі. Ты верыш, што ёсць адзін Бог? Добра робіш. Злыя духі таксама вераць і дрыжаць. Але ці хочаш ведаць, пусты чалавеча, што вера без учынкаў мёртвая. Ці не праз учынкі быў апраўданы айцец наш Абрагам, калі прынёс свайго сына Ісаака на ахвярнік? Ты бачыш, што вера супрацоўнічала з яго ўчынкамі і дзякуючы ўчынкам вера ўдасканалілася. Так споўнілася Пісанне, якое кажа: Абрагам паверыў Богу, і гэта залічылася яму як справядлівасць, і ён быў названы сябрам Божым. Бачыце, што чалавек апраўдваецца праз ўчынкі, а не толькі праз веру.

Бо, як цела без духу мёртвае, так і вера мёртвая без учынкаў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — шосты звычайны тыдзень, год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 2, 1-9
Ці ж не Бог выбраў бедных? А вы пагардзілі бедным

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Браты мае, не зважаючы на асобы, майце веру ў Езуса Хрыста, нашага Пана хвалы. Бо калі на сход ваш прыйдзе чалавек з залатым пярсцёнкам, у бліскучым адзенні, і ўвойдзе таксама бедны ў бруднай вопратцы, і вы пагледзіце на апранутага ў бліскучае адзенне, і скажаце яму: Ты сядай тут, на добрае месца, – а беднаму скажаце: Ты стань там, – ці: Сядай тут, каля падножжа майго, – то ці ж не робіце адрознення між вамі самімі і не становіцеся суддзямі са злымі думкамі?

Паслухайце, браты мае ўмілаваныя. Ці ж не Бог выбраў бедных свету багатымі вераю і спадкаемцамі Валадарства, якое Ён абяцаў тым, хто любіць Яго? А вы пагардзілі бедным. Ці не багатыя прыгнятаюць вас, ці не яны цягнуць вас у суды, ці не яны ганьбяць добрае імя, якім вы названы? Калі выконваеце каралеўскі закон паводле Пісання: Любі бліжняга свайго, як самога сябе, – вы робіце добра. Калі ж зважаеце на асобы, то чыніце грэх, а Закон асуджае вас як злачынцаў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — шосты звычайны тыдзень, год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 19-27
Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Ведайце, мае ўмілаваныя браты: няхай кожны чалавек слухае з ахвотай, але не будзе ахвочы да размоў, не будзе ахвочы да гневу. Бо чалавечы гнеў не здзяйсняе справядлівасці Божай. Таму адкіньце ўсялякую нячыстасць і празмерную злосць і прыміце з пакораю пасаджанае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Бо той, хто слухае слова, а не выконвае яго, падобны да чалавека, які разглядае сваё натуральнае аблічча ў люстэрку. Ён прыгледзеўся да сябе, адышоў і адразу забыўся, якім быў. Аднак той, хто пранікае ў дасканалы закон свабоды і трывае ў ім не як забыўлівы слухач, але як чынны выканаўца, той шчаслівы будзе ў тым, што робіць.

Калі хто лічыць сябе пабожным, не ўтаймоўваючы свайго языка, але зводзячы сваё сэрца, то марная пабожнасць ягоная. Чыстая і беззаганная пабожнасць перад Богам і Айцом гэта тое, каб наведваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплямленым светам.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — шосты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 12–18
Сам Бог нікога не спакушае

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Шчаслівы чалавек, які вытрымлівае выпрабаванне, бо, калі будзе выпрабаваны, атрымае вянец жыцця, які Бог абяцаў тым, хто любіць Яго.

Падчас выпрабавання няхай ніхто не кажа, што Бог выпрабоўвае яго, таму што Бога нельга выпрабаваць злом і сам Ён не выпрабоўвае нікога. Але кожны выпрабоўваецца ўласнай пажадлівасцю, якая прыцягвае і зводзіць. А потым пажадлівасць зачне і народзіць грэх, а калі грэх пасталее, ён прыносіць смерць.

Таму не дазваляйце сябе звесці, мае ўмілаваныя браты. Усялякае дараванне добрае і ўсялякі дасканалы дар паходзіць звыш ад Айца святла, у якога няма зменлівасці або ценю змены. Пастанавіўшы, нарадзіў нас Айцец словам праўды, каб мы былі пэўным пачаткам Ягоных стварэнняў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — шосты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 1–11
Выпрабаванне веры вашай стварае цярплівасць

Пачатак Паслання святога апостала Якуба.

Якуб, слуга Бога і Пана Езуса Хрыста, вітае дванаццаць плямёнаў, рассеяных па свеце.

Браты мае, з вялікай радасцю ўспрымайце тое, калі трапляеце ў разнастайныя выпрабаванні. Бо ведаеце, што выпрабаванне веры вашай стварае цярплівасць. А цярплівасць няхай будзе дасканалая, каб вы былі поўнасцю дасканалыя, ні ў чым не маючы недахопу.

Калі некаму з вас нестае мудрасці, няхай просіць у Бога, які шчодра дае ўсім і не дакарае, — і будзе дадзена яму. Але няхай просіць з вераю і не сумняваецца, бо той, хто сумняваецца, падобны да марской хвалі, якую ўздымае і кідае вецер. І няхай гэты чалавек не думае, што атрымае нешта ад Пана: чалавек двурушны, нясталы ва ўсіх шляхах сваіх.

Няхай прыніжаны брат хваліцца ўзвышэннем сваім, а багаты — прыніжэннем сваім, таму што праміне, як палявая кветка. Бо ўзышло сонца разам са спёкай і высушыла траву, і кветка яе апала, і прыгажосць аблічча яе знікла — так і багаты завяне на сваіх шляхах.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

VІ Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 15, 15–20
Нікому не загадваў быць бязбожным

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Калі захочаш, захаваеш запаведзі
і застанешся верным Яго ўпадабанню.
Ён паставіў перад табою агонь і ваду,
а ты працягні руку сваю да таго, чаго захочаш.
Перад чалавекам жыццё і смерць,
і што спадабаецца, будзе дадзена яму.
Бо вялікая мудрасць Пана,
магутная Яго ўлада і Ён усё бачыць.
Ягоныя вочы над тымі, хто Яго баіцца.
Ён ведае кожны чалавечы ўчынак.
Ён нікому не загадваў быць бязбожным
і нікому не даваў дазволу грашыць.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Тыдзень беларускай мовы ў Чырвоным касцёле

  Бібліятэка імя Адама Міцкевіча запрашае на Тыдзень беларускай мовы і літаратуры, прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы, яці пройдзе ў касцёле з 17 па 23 лютага.

 • Люты
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы

  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы "Мир дикой природы" Клуба фатографаў дзікай прыроды Беларусі, які аб'ядноўвае каля 30 майстроў. Выстава адбудзецца 19 студзеня ў 12.00 ў Белай зале Чырвонага касцёла.

 • Студзень
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы
  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы Ірэны Гудзіеўскай "Сімвалы Беларусі", якое адбудзецца 15 снежня а 12 гадзіне ў Белай зале.
 • Запрашаем на ранішнік

  24 лістапада 2019 года а 10-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча для дзяцей катэхетычнай школы адбудзецца Ранішнік «Так хацеў Бог».