Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Серада — чатырнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ос 10, 1–3. 7–8. 12
Настаў час шукаць Пана

Чытанне кнігі прарока Осіі.

Ізраэль — буйны вінаград,
што прыносіць падобныя да сябе плады.
Чым больш было яго пладоў,
тым больш ахвярнікаў ён ставіў.
Чым больш урадліваю была зямля,
тым больш ён аздабляў балваны.
Раздзялілася іхняе сэрца,
цяпер яны вінаватыя.
Бог знішчыць ахвярнікі іх
і зруйнуе іхнія балваны.
Бо цяпер яны кажуць:
У нас няма караля.
Бо, калі мы не баімся Бога,
што нам зробіць кароль?
Самарыя загіне,
а яе кароль — як пена на паверхні вады.
І знішчаны будуць вышыні Авэна,
Ізраэлевы грэх.
Цернем і пустазеллем
пазарастаюць іх алтары,
і скажуць яны горам: Закрыйце нас! —
і пагоркам: Упадзіце на нас!
У справядлівасці сейце сабе,
паводле міласэрнасці пажынайце,
узворвайце сабе цаліну.
Настаў час шукаць Пана,
каб, калі прыйдзе, Ён праліў на вас справядлівасць.

Гэта слова Божае.

Серада — чацвёрты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Сам 24, 2. 9–17
Гэта я зграшыў, а гэтыя авечкі, што яны зрабілі?

Чытанне Другой кнігі Самуэля.

У тыя дні:

Кароль Давід сказаў Ёаву, кіраўніку войска, які быў з ім: Прайдзі ўсе плямёны Ізраэля ад Дану да Бээр-Шэбы і палічы народ, каб мне ведаць колькасць яго.

І Ёаў даў каралю лічбу перапісанага народу. Было ў Ізраэлі восемсот тысяч моцных мужоў, якія маглі выцягнуць меч, а юдэяў было пяцьсот тысяч чалавек.

Усхвалявалася сэрца Давіда пасля таго, як ён палічыў народ. І сказаў Давід Пану: Вельмі зграшыў я, калі зрабіў гэта, але цяпер, Пане, даруй беззаконне свайго слугі, бо я паступіў неразумна. На наступны дзень раніцай, калі Давід устаў, Пан скіраваў слова да прарока па імені Гад, празорцы Давіда: Ідзі і скажы Давіду, што так кажа Пан: Я дам табе тры магчымасці. Выберы сабе адну з іх, і Я ўчыню табе тое.

Гад прыйшоў да Давіда і абвясціў яму, кажучы: Або на сем гадоў прыйдзе на зямлю тваю голад, або тры месяцы ты будзеш ўцякаць ад сваіх ворагаў, а яны будуць пераследаваць цябе, або хочаш, каб тры дні была пошасць на тваёй зямлі? Падумай і вырашы, што мне сказаць таму, хто паслаў мяне. Давід адказаў Гаду: Мне вельмі цяжка. Але лепш мне патрапіць у рукі Пана, бо вялікая міласэрнасць Яго, чым патрапіць у рукі людзей.

Тады Пан паслаў пошасць на Ізраэль ад раніцы да прызначанага часу. І памерла з людзей ад Дану да Бэршэбы семдзесят тысяч чалавек.

Калі анёл працягнуў руку над Ерузалемам, каб знішчыць яго, Пан злітаваўся над бядою і сказаў Анёлу, які знішчаў людзей: Хопіць, стрымай руку сваю. Анёл Пана быў тады каля току Араўна Евусіты.

Калі Давід убачыў Анёла, які знішчаў народ, сказаў Пану: Гэта я зграшыў, я ўчыніў зло, а гэтыя авечкі, што яны зрабілі? Няхай твая рука звернецца супраць мяне і супраць дому айца майго.

Гэта слова Божае.

Серада — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 16, 1-5. 9-15
Я пралью на вас хлеб з неба

Чытанне кнігі Зыходу.

Сыны Ізраэля вырушылі з Эліма. І ў пятнаццаты дзень другога месяца пасля зыходу з егіпецкай зямлі ўся супольнасць сыноў Ізраэля прыбыла ў пустыню Сін, што знаходзіцца паміж Элімам і Сінаем.

І пачала ўся супольнасць наракаць у пустыні. І казалі сыны Ізраэля супраць Майсея і Аарона: Лепш бы мы загінулі ад рукі Пана ў зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі ўдосталь хлеба. Вы прывялі нас ў гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход?

Тады Пан сказаў Майсею: Вось Я пралью на вас хлеб з неба. І штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб Мне выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць Майго Закону, ці не. А ў шосты дзень няхай нарыхтуюць, што прынясуць, і будзе ўдвая больш, чым звычайна збіраюць у кожны іншы дзень.

І сказаў Майсей Аарону: Скажы ўсёй супольнасці сыноў Ізраэля: наблізьцеся да Пана, бо Ён пачуў нараканні вашы. І калі Аарон гаварыў да ўсяго сходу сыноў Ізраэля, яны азірнуліся на пустыню. І вось слава Пана з’явілася ў воблаку. І прамовіў Пан да Майсея, кажучы: Я пачуў нараканні сыноў Ізраэля. Скажы ім: Вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам і спазнаеце, што Я – Пан Бог ваш.

Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера.

Калі ж раса знікла, над паверхняй пустыні з’явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней над зямлёю. Убачыўшы гэта, сыны Ізраэля казалі адзін аднаму: Што гэта? Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Майсей сказаў ім: Гэта хлеб, які Пан даў вам для спажытку.

Гэта слова Божае.

Серада — шаснаццаты звычайны тыдзень, Год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 1, 1. 4-10
Я ўстанавіў цябе прарокам для народаў

Пачатак кнігі прарока Ераміі

Словы Ераміі, сына Хэлкія, аднаго са святароў, якія былі ў Анатоце, у зямлі Бэньяміна.

Cкіраваў да мяне Пан слова, кажучы: Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе, устанавіў цябе прарокам для народаў.

І адказаў я: О, Пане Божа, я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ дзіця.

Але Пан сказаў мне: Не кажы «я дзіця», бо да ўсіх, да каго Я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю табе, скажаш. Не бойся іх, бо Я з табою, каб ратаваць цябе, — сказаў Пан.

І выцягнуў Пан руку сваю, і дакрануўся да вуснаў маіх, і сказаў мне Пан: Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае. Глядзі, Я паставіў цябе ў гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць.

Гэта слова Божае.

Серада — шосты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 6, 5–8; 7, 1–5. 10
Паглядзеўшы, убачыў, што высахла паверхня зямлі

Чытанне кнігі Быцця.

Калі мінула сорак дзён, Ной адчыніў акно каўчэга, якое зрабіў, і выпусціў крумкача. Але той вылятаў і вяртаўся, пакуль не высахлі воды на зямлі. Потым выпусціў галубку, каб паглядзець, ці ўжо сышлі воды з паверхні зямлі. Але галубка не знайшла, дзе б магла спачыць нага яе, і вярнулася да яго ў каўчэг, бо воды былі над усёй паверхняй зямлі. Тады Ной працягнуў руку, і схапіў яе, і забраў назад у каўчэг.

Пачакаўшы яшчэ сем дзён, ён зноў выпусціў галубку з каўчэга. І тая прыляцела да яго ўвечары і прынесла ў дзюбе аліўкавую галінку з зялёным лісцем. І зразумеў Ной, што воды сышлі з зямлі. Пачакаўшы яшчэ сем дзён, ён зноў выпусціў ад сябе галубку, і яна ўжо не вярнулася да яго.

Так на шэсцьсот першым годзе, у першы месяц і ў першы дзень месяца высахлі воды на зямлі. Тады Ной зняў дах каўчэга і, паглядзеўшы, убачыў, што высахла паверхня зямлі.

І пабудаваў Ной ахвярнік Пану, і, узяўшы з усіх чыстых жывёл і з усіх чыстых птушак, прынёс усеспаленне на ахвярніку. Пан адчуў прыемны пах, і сказаў Пан у сэрцы сваім: Не буду больш праклінаць зямлю з-за людзей, бо задумы чалавечага сэрца схіляюцца да зла ад яго маладосці. Больш не буду знішчаць кожнай жывой істоты, як учыніў Я. Ва ўсе дні зямлі не спыняцца сяўба і жніво, холад і спёка, лета і зіма, дзень і ноч.

Гэта слова Божае.

Серада — шосты звычайны тыдзень, год ІI

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 19-27
Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Ведайце, мае ўмілаваныя браты: няхай кожны чалавек слухае з ахвотай, але не будзе ахвочы да размоў, не будзе ахвочы да гневу. Бо чалавечы гнеў не здзяйсняе справядлівасці Божай. Таму адкіньце ўсялякую нячыстасць і празмерную злосць і прыміце з пакораю пасаджанае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Бо той, хто слухае слова, а не выконвае яго, падобны да чалавека, які разглядае сваё натуральнае аблічча ў люстэрку. Ён прыгледзеўся да сябе, адышоў і адразу забыўся, якім быў. Аднак той, хто пранікае ў дасканалы закон свабоды і трывае ў ім не як забыўлівы слухач, але як чынны выканаўца, той шчаслівы будзе ў тым, што робіць.

Калі хто лічыць сябе пабожным, не ўтаймоўваючы свайго языка, але зводзячы сваё сэрца, то марная пабожнасць ягоная. Чыстая і беззаганная пабожнасць перад Богам і Айцом гэта тое, каб наведваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплямленым светам.

Гэта слова Божае.

Серада I звычайнага тыдня, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 2, 14–18
Ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца да братоў, каб стаць міласэрным

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму ў іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць нізрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю, гэта значыць, д’ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў заняволены страхам перад смерцю. Бо, сапраўды, Ён дапамагае не анёлам, а патомству Абрагама. Таму Ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца да братоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для ўміласціўлення за грахі народа. Бо, як Ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць.

Гэта слова Божае.

Серада II звычайнага тыдня, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 7, 1–3. 15–17
Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Браты:

Мэльхізэдэк, кароль Салема, святар Найвышэйшага Бога, выйшаў насустрач Абрагаму, які вяртаўся пасля паразы каралёў, і благаславіў яго. Абрагам удзяліў яму дзесяціну з усяго. Імя ж ягонае азначае перш за ўсё «кароль справядлівасці», а потым — «кароль Салема», што значыць «кароль спакою». Без бацькі, без маці, без радаводу, не маючы ні пачатку дзён, ні канца жыцця, але прыпадобнены да Сына Божага, ён застаецца святаром назаўсёды.

Гэта яшчэ больш відавочна, калі на падабенства Мэльхізэдэка паўстае іншы святар, які з’явіўся не паводле закону цялеснага наказу, але паводле моцы незнішчальнага жыцця. Бо засведчана пра Яго: Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка.

Гэта слова Божае.

Серада III звычайнага тыдня, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 10, 11-18
Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвячаных

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў.

А Езус Хрыстус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі Ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног Ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвячаных.

Пра гэта сведчыць нам і Дух Святы, бо сказана: Вось запавет, які ўстанаўлю з імі пасля гэтых дзён, – кажа Пан: укладу законы Мае ў іхнія сэрцы, і запішу іх у розуме іхнім, а грахоў і беззаконняў іх больш не ўспомню.

А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх.

Гэта слова Божае.

Серада IV звычайнага тыдня, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 12, 4–7. 11–15
Каго Пан любіць, таго і карае

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Браты:

Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху, і забыліся пра заахвочванне, якое кажа вам, як сынам:

Сыне мой, не пагарджай пакараннем Пана і не падай духам, калі Ён дакарае цябе. Бо каго Пан любіць, таго і карае, і б’е кожнага, каго прымае як сына.

Будзьце цярплівыя да пакаранняў. Бог ставіцца да вас, як да сыноў. Ці ж ёсць такі сын, якога б не караў бацька?

Цяпер усялякая пакаранне здаецца не радасцю, а смуткам. Але пазней яно прынясе мірны плён справядлівасці тым, каго выхоўвала. Таму выпрастайце вашы апаўшыя рукі і аслаблыя калені. Рабіце простыя сцежкі нагамі вашымі, каб кульгавы не збочыў, але каб выздаравеў.

Імкніцеся да спакою з усімі і да святасці, без якой ніхто не ўбачыць Пана. Сачыце, каб ніхто не быў пазбаўлены Божай ласкі, каб які-небудзь горкі корань, што расце ўверх, не разросся і не апаганіў многіх.

Гэта слова Божае.

Серада XXVII звычайнага тыдня, год ІІ

Успамін св. Фаустыны Кавальскай, законніцы (чытанні з дня)

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 2, 1–2. 7–14
Даведаліся пра дадзеную мне ласку

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Праз чатырнаццаць гадоў я зноў пайшоў у Ерузалем з Барнабам, узяўшы з сабою і Ціта. Аб’яўленне прывяло мяне туды. І Евангелле, якое прапаведую язычнікам, я выклаў сам-насам паважаным асобам, каб не аказалася, што я бегаю ці бегаў дарэмна.

Калі Якуб, Кефас і Ян, якіх лічаць стаўпамі, убачылі, што мне даручана евангелізацыя неабрэзаных, як Пятру — абрэзаных (бо той, хто дапамагаў Пятру ў апостальстве абрэзаных, дапамагаў і мне паміж язычнікамі), і калі даведаліся пра дадзеную мне ласку, яны падалі мне і Барнабе правіцу на знак супольнасці, каб нам ісці да язычнікаў, а ім — да абрэзаных. Яны прасілі толькі, каб мы помнілі пра ўбогіх, і менавіта гэта я старанна рабіў.

Калі Кефас прыбыў у Антыёхію, дык я супрацівіўся яму ў вочы, бо ён заслугоўваў дакору. Бо перш, чым некаторыя прыбылі ад Якуба, ён еў разам з язычнікамі. Калі ж тыя з’явіліся, пачаў аддаляцца і адасабляцца, баючыся абрэзаных. І крывадушнічалі разам з ім таксама іншыя юдэі, так што нават Барнабу звяла іхняя крывадушнасць. Але, убачыўшы, што яны збочылі са шляху евангельскай праўды, я сказаў Кефасу перад усімі: Калі ты, будучы юдэем, жывеш па-язычніцку, а не па-юдэйску, то чаму прымушаеш язычнікаў жыць па-юдэйску.

Гэта слова Божае.

Серада XXVIIІ звычайнага тыдня, год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 5, 18–25
Тыя, хто належыць Хрысту, укрыжавалі цела разам з мукамі

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Калі кіруе вамі дух, то вы не пад законам. Учынкі ж цела вядомыя, а менавіта: распуста, нячыстасць, сваволя, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зласлівасць, гнеў, сварлівасць, нязгоды, ерасі, зайздрасць, п’янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу вам наперад, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну Валадарства Божага.

А плён духа — гэта любоў, радасць, спакой, велікадушнасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Супраць такіх няма Закону. А тыя, хто належыць Хрысту, укрыжавалі цела разам з мукамі і жаданнямі. Калі мы жывем паводле духа, то і паступаем паводле духа.

Гэта слова Божае.

Серада XXXIII звычайнага тыдня, год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ап 4, 1–11 
Святы, святы, святы Пан Бог Усемагутны, які быў, ёсць і прыходзіць

Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога апостала Яна.

Я, Ян, паглядзеў, і вось дзверы адчыненыя ў небе, і ранейшы голас, які чуў я, як бы гук трубы, што гаварыў са мною, сказаў: Узыдзі сюды, і пакажу табе, што павінна адбыцца пасля гэтага. Я адразу напоўніўся духам. І вось трон стаяў на небе, а на троне нехта сядзеў. Той, які сядзеў, з выгляду быў падобны да каменя яшмы і сердаліку, і вясёлка была вакол трона, з выгляду падобная да смарагду.

І навокал трона было дваццаць чатыры троны. А на тронах сядзелі дваццаць чатыры старцы, апранутыя ў белыя шаты. І на галовах іхніх – залатыя вянкі. І з трона сыходзілі маланкі, і галасы, і грымоты. І сем светачаў вогненных, якія ёсць сямю Божымі духамі, гарэла перад тронам.

І перад тронам, было быццам мора шкляное, падобнае да крышталю. А пасярэдзіне трона і навокал трона былі чатыры жывыя істоты, поўныя вачэй спераду і ззаду. Першая жывая істота была падобная да льва, а другая жывая істота — падобная да вала, трэцяя жывая істота мела аблічча, як у чалавека, а чацвёртая жывая істота была падобная да арла, які ляціць. І кожная з чатырох жывых істот мела па шэсць крылаў, а вакол і ўсярэдзіне яны поўныя вачэй. І не маюць спакою ні ўдзень, ні ўначы, кажучы: Святы, святы, святы Пан Бог Усемагутны, які быў, ёсць і прыходзіць.

І калі жывыя істоты аддаюць славу, і пашану, і падзяку таму, хто сядзіць на троне, хто жыве на вякі вечныя, тады дваццаць чатыры старцы падаюць перад тым, хто сядзіць на троне, і пакланяюцца таму, хто жыве на вякі вечныя, і кідаюць вянкі свае перад тронам, кажучы: Ты, Пане і наш Божа, годны прыняць славу, і пашану, і сілу, бо Ты стварыў усё, і з Тваёй волі існуе і створана.

Гэта слова Божае.

Серада XXXIV звычайнага тыдня, год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ап 15, 1–4 
Спявалі яны песню Майсея і песню Ягняці

Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога апостала Яна.

Я, Ян, убачыў іншы знак у небе, вялікі і дзівосны: сем Анёлаў, якія мелі сем апошніх пошасцяў, таму што імі закончыцца гнеў Божы. І ўбачыў я нібыта шкляное мора, змяшанае з агнём, а тыя, хто перамог над зверам, і вобразам ягоным, і лічбаю імя ягонага, стаялі над шкляным морам, трымаючы гуслі Божыя. І спявалі яны песню Майсея, слугі Божага, і песню Ягняці, кажучы:

Вялікія і цудоўныя справы Твае, Пане Божа Усемагутны.
Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, Валадару народаў.
Хто ж не будзе баяцца, Пане, і не праславіць імені Твайго?
Таму што Ты адзін Святы,
таму што ўсе народы прыйдуць і паклоняцца перад Табою,
бо аб’явіліся Твае прысуды.

Гэта слова Божае.

Серада XXІX звычайнага тыдня, год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Эф 3, 2–12
Таямніца Хрыста аб’явілася цяпер: язычнікі — саўдзельнікі абяцання

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Эфесцаў.

Браты:

Калі вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб’яўленне мне была адкрыта таямніца, пра што я ўжо коратка пісаў, то, чытаючы, можаце даведацца пра маё разуменне таямніцы Хрыста, якая не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам Ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з’яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела, і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелле, слугою якога я стаўся дзякуючы дару ласкі Божай, дадзенай мне дзеяннем сілы Ягонай.

Мне, найменшаму сярод усіх святых, дадзена гэтая ласка: абвяшчаць язычнікам Добрую Навіну пра невычэрпнае багацце Хрыста і адкрыць усім, чым ёсць спаўненне таямніцы, спрадвеку схаванай у Богу, Стварыцелю ўсяго; каб цяпер праз Касцёл стала вядомай княствам і ўладам на нябёсах бясконцая мудрасць Божая, паводле спрадвечнага плану, які Бог здзейсніў у Езусе Хрысце, Пану нашым.

У Ім мы маем адвагу і доступ да Айца з надзеяй праз веру ў Яго.

Гэта слова Божае.

Чацвер — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 41, 13–20
Я Адкупіцель твой, Святы Ізраэля

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Я, Пан Бог твой,
які ўзяў цябе за правіцу тваю,
і кажа табе: Не бойся,
Я дапамагу табе.
Не бойся, чарвяк Якубе,
люд Ізраэля.
Я дапамагу табе, — кажа Пан,
Адкупіцель твой, Святы Ізраэля.
Вось зраблю цябе вострай малатарняй,
новай, зубчатай.
Ты будзеш малаціць і крышыць горы,
і пагоркі ўчыніш мякінай.
Ты будзеш веяць іх і вецер разнясе іх,
і віхор іх рассее;
і ты ўзрадуешся ў Пану,
будзеш ганарыцца Святым Ізраэля.
Прыніжаныя і ўбогія шукаюць вады,
і няма яе.
Язык іх сохне ад смагі.
Я, Пан, выслухаю іх,
Я, Бог Ізраэля, іх не пакіну.
Я адкрыю рэкі на голых пагорках,
і крыніцы сярод раўнінаў.
Я пустыню ператвару ў возера,
і сухую зямлю ў водныя крыніцы.
Кедр пасаджу ў пустыні,
акацыю, мірт, і аліўку;
Змяшчу ў стэпе разам кіпарыс, явар і бук,
каб убачылі і ведалі,
пазналі і зразумелі ўсе,
што рука Пана ўчыніла гэта,
Святы Ізраэля стварыў гэта.

Гэта слова Божае.