Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Серада — восьмы звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 1, 18–25
Адкуплены вы каштоўнаю крывёю Хрыста як беззаганнага Ягняці

Чытанне Першага паслання святога апостала Пятра.

Умілаваныя:

Ведайце, што не тленным срэбрам ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста як беззаганнага і чыстага Ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з’явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз Яго ў Бога, які ўваскрасіў Яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога.

Ачысціўшы паслухмянасцю праўдзе душы вашыя для некрывадушнай братняй любові, ад чыстага сэрца шчыра любіце адзін аднаго, бо вы народжаны зноў не з тленнага насення, але з нятленнага, праз слова Божае, якое жыве і трывае. Таму што ўсякае цела быццам трава, а ўся краса яго быццам кветка травы: трава завяла — і апала кветка. А слова Пана трывае навекі. І гэтым словам ёсць Добрая Навіна, абвешчаная вам.

Гэта слова Божае.

Серада — дванаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 15, 1–12. 17–18
Абрам паверыў Богу і гэта залічылася яму як праведнасць (Рым 4, 3b); і заключыў Пан запавет з ім

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Пан скіраваў да Абрама слова ў аб’яўленні, кажучы: Не бойся, Абраме! Я твой шчыт; узнагарода твая будзе вельмі вялікая. Абрам сказаў: Пане Божа, што Ты дасі мне? Я застаюся бяздзетны, і спадкаемцам будзе распарадчык у доме маім – Эліэзэр з Дамаска. І дадаў Абрам: Вось Ты не даў мне патомства, і таму дамачадзец мой будзе маім спадкаемцам. І скіраваў Пан да яго слова, кажучы: Не ён будзе тваім спадкаемцам, а той, хто выйдзе з нутра твайго, будзе тваім спадкаемцам. І вывеў яго на вуліцу, і сказаў яму: Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх. І сказаў яму: Такім вялікім будзе тваё патомства. Абрам паверыў Пану, і Ён залічыў яму гэта як праведнасць.

І сказаў яму: Я — Пан, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць табе зямлю гэтую ва ўладанне. Ён сказаў: Пане Божа, як пазнаю я, што ўнаследую яе? Пан адказаў яму: Вазьмі для Мяне трохгадовую ялавіцу, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба. Ён узяў для Яго ўсё гэта і рассек іх папалам, і паклаў адну частку насупраць другой; толькі птушак не рассек. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх.

Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама. І вось ахапіў яго жах і вялікая цемра.

Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра, і вось дым, быццам з печы, і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў Пан запавет з Абрамам, сказаўшы: Патомству твайму даю гэтую зямлю, ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Еўфрат.

Гэта слова Божае.

Серада — дванаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Вал 22, 8–13; 23, 1–3
Прачытаў кароль народу словы кнігі Запавету, знойдзенай у доме Пана, і заключыў запавет перад абліччам Пана

Чытанне Першай кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Сказаў першасвятар Хелкія пісару Шафану: Я знайшоў кнігу Закона ў доме Пана! Падаў Хелкія кнігу Шафану і ён чытаў яе. І прыйшоў пісар Шафан да караля, і паведаміў каралю пра тое, што сталася, кажучы: Слугі твае ўзялі срэбра, якое знаходзілася ў святыні, і перадалі яго ў рукі майстроў, якія ўзначальвалі працу ў доме Пана.

І паведаміў пісар Шафан каралю, кажучы: Кнігу даў мне святар Хелкія. І чытаў яе Шафан перад каралём.

Калі пачуў кароль словы кнігі Закону, разарваў шаты свае і загадаў кароль святару Хелкію і Ахікаму, сыну Шафана, і Ахбору, сыну Міхея, і пісару Шафану, і Асаі, каралеўскаму слузе, кажучы: Ідзіце, распытайце ў Пана пра мяне і пра народ, і пра ўсю Юдэю, пра словы гэтай знойдзенай кнігі, бо вялікі гнеў Пана запаліўся супраць нас, бо не слухалі айцы нашыя слоў гэтай кнігі, каб выконваць усё напісанае для нас.

Загадаў кароль, каб сабраліся ў яго ўсе старэйшыны Юды і Ерузалема. І пайшоў кароль у дом Пана і ўсе мужы Юдэі, і ўсе жыхары Ерузалема, і святары, і прарокі, і ўвесь народ ад малога да вялікага. І прачытаў ім усе словы кнігі Запавету, знойдзенай у доме Пана. Потым стаў кароль на ўзвышэнні і заключыў запавет перад абліччам Пана, каб ісці за Панам і захоўваць запаведзі Яго і аб’яўленні Ягоныя, і пастановы Яго ўсім сэрцам і ўсёю душою, каб выканаць словы гэтага запавету, напісаныя ў гэтай кнізе. І ўвесь народ далучыўся да запавету.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Суд 9, 6–15
Вы сказалі: Няхай кароль пануе над намі, — хоць Пан быў каралём вашым (1Сам 12, 12)

Чытанне кнігі Суддзяў.

У той час:

Сабраліся ўсе мужы сіхемскія і ўвесь дом Міло, і пайшлі да дуба, які стаяў у Сіхеме, і ўстанавілі Абімэлеха каралём.

Калі пра гэта паведамілі Ёатаму, ён пайшоў і стаў на вяршыні гары Гарызім. Узняўшы свой голас, ён закрычаў: Паслухайце мяне, мужы сіхемскія, і няхай паслухае вас Бог! Сабраліся неяк дрэвы, каб намасціць сабе караля, і сказалі аліўцы: Пануй над намі. Яна адказала: Хіба магу я пакінуць тлушч свой, якім ушаноўваюць багоў і людзей, каб пайсці хістацца па-над дрэвамі.

Тады дрэвы звярнуліся да смакоўніцы: Ідзі і пануй над намі. Яна адказала ім: Хіба магу я пакінуць слодыч сваю і найлепшыя плады свае, каб пайсці хістацца па-над іншымі дрэвамі?

Дрэвы прамовілі таксама да вінаграднай лазы: Ідзі і пануй над намі. Яна адказала: Хіба магу я пакінуць віно сваё, якое весяліць багоў і людзей, каб пайсці хістацца па-над іншымі дрэвамі?

Нарэшце ўсе дрэвы сказалі цёрну: Ідзі і пануй над намі. І адказаў цёрн: Калі сапраўды хочаце прызначыць мяне каралём, хадзіце і спачніце ў цені маім. Калі ж не, то няхай агонь выйдзе з церняў і паглыне ліванскія кедры.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 2, 1-11
Аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных, спачатку юдэю, а пасля і грэку

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Няма прабачэння табе, кожны чалавек, які асуджаеш. Бо ў чым асуджаеш іншага, у тым сябе асуджаеш, таму што, асуджаючы, робіш тое самае. А мы ведаем, што суд Божы паводле праўды над тымі, хто так робіць.

Няўжо ты думаеш уцячы ад суда Божага, чалавек, які асуджаеш тых, хто робіць тое самае, хоць і сам так робіш? Ці можа пагарджаеш багаццем дабрыні, лагоднасці і доўгацярплівасці Божай, не разумеючы, што дабрыня Божая вядзе цябе да пакаяння?

Але за жорсткасць тваю і непакаянае сэрца, ты сам сабе збіраеш гнеў Пана на дзень гневу і аб’яўлення правасуддзя Бога, які аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных: тым, хто з цярплівасцю ў добрай справе шукае славы, пашаны і нятленнасці – вечнае жыццё, а тым, хто спрачаецца і не слухаецца праўды, але слухаецца несправядлівасці – гнеў і абурэнне.

Смутак і гора на кожнай душы чалавека, які чыніць зло, спачатку юдэя, а пасля і грэка! Хвала ж, і пашана, і спакой кожнаму, хто чыніць дабро, спачатку юдэю, а пасля і грэку. Таму што Бог не зважае на асобу.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць восьмы звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 5, 18–25
Тыя, хто належыць Хрысту, укрыжавалі цела разам з мукамі

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Калі кіруе вамі дух, то вы не пад законам. Учынкі ж цела вядомыя, а менавіта: распуста, нячыстасць, сваволя, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зласлівасць, гнеў, сварлівасць, нязгоды, ерасі, зайздрасць, п’янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу вам наперад, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну Валадарства Божага.

А плён духа — гэта любоў, радасць, спакой, велікадушнасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Супраць такіх няма Закону. А тыя, хто належыць Хрысту, укрыжавалі цела разам з мукамі і жаданнямі. Калі мы жывем паводле духа, то і паступаем паводле духа.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць дзявяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Рым 6, 12–18
Аддайце сябе Богу як тыя, хто ажыў з мёртвых

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Браты:

Няхай грэх не пануе ў вашым смяротным целе, каб вам не служыць яму ў пажадлівасці яго, і не аддавайце члены вашыя граху, як зброю несправядлівасці, але аддайце сябе Богу як тыя, хто ажыў з мёртвых, і аддайце Богу вашыя члены, як зброю праведнасці. Няхай грэх не пануе над вамі, бо вы не пад Законам, але пад ласкаю. Дык што ж? Будзем грашыць, бо мы не пад Законам, а пад ласкаю? Ніколі. Няўжо ж вы не ведаеце, што каму вы аддаецеся ў нявольнікі для паслухмянасці і каго слухаеце, таго вы і нявольнікі: ці граху для смерці, ці паслухмянасці для праведнасці. Дзякуй Богу, што вы, будучы раней нявольнікамі граху, ад сэрца паслухаліся таго навучання, якому аддалі сябе. Вызваліўшыся ж ад граху, вы сталі нявольнікамі справядлівасці.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць дзявяты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Эф 3, 2–12
Таямніца Хрыста аб’явілася цяпер: язычнікі — саўдзельнікі абяцання

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Эфесцаў.

Браты:

Kалі вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб’яўленне мне была адкрыта таямніца, пра што я ўжо коратка пісаў, то, чытаючы, можаце даведацца пра маё разуменне таямніцы Хрыста, якая не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам Ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з’яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела, і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелле, слугою якога я стаўся дзякуючы дару ласкі Божай, дадзенай мне дзеяннем сілы Ягонай.

Мне, найменшаму сярод усіх святых, дадзена гэтая ласка: абвяшчаць язычнікам Добрую Навіну пра невычэрпнае багацце Хрыста і адкрыць усім, чым ёсць спаўненне таямніцы, спрадвеку схаванай у Богу, Стварыцелю ўсяго; каб цяпер праз Касцёл стала вядомай княствам і ўладам на нябёсах бясконцая мудрасць Божая, паводле спрадвечнага плану, які Бог здзейсніў у Езусе Хрысце, Пану нашым.

У Ім мы маем адвагу і доступ да Айца з надзеяй праз веру ў Яго.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Клс 1, 1–8
Прыйшло да вас слова праўды, як і ва ўсім свеце

Пачатак Паслання святога апостала Паўла да Каласянаў.

Павел, з волі Божай апостал Езуса Хрыста, і брат Цімафей — святым і верным братам у Хрысце, якія ў Калосах: ласка вам і спакой ад Бога, Айца нашага.

Дзякуем Богу і Айцу нашага Пана Езуса Хрыста, заўсёды молячыся за вас, бо мы пачулі пра вашую веру ў Хрысце Езусе і пра любоў, якую маеце да ўсіх святых дзеля надзеі, што захавана для вас ў нябёсах. Вы пачулі пра яе раней у слове праўды Евангелля, якое прыйшло да вас. І як яно прыносіць плён і расце ва ўсім свеце, так і сярод вас, пачынаючы з дня, калі вы пачулі і спазналі Божую ласку ў праўдзе. Вы навучыліся гэтаму ад Эпафраса, нашага ўмілаванага супрацоўніка, вернага слугі Хрыстовага для вас, які і выявіў нам вашую любоў у Духу.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць другі звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 3, 1–9
Мы — супрацоўнікі Божыя, а вы — Божая ніва, будоўля Божая

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты, я не мог прамаўляць да вас як да духоўных, але як да цялесных, як да немаўлят у Хрысце.

Я жывіў вас малаком, а не цвёрдаю ежаю, бо вы яшчэ не маглі, ды і цяпер яшчэ не можаце, таму што вы яшчэ цялесныя. Калі сярод вас ёсць зайздрасць і спрэчкі, ці ж не цялесныя вы і ці ж не паступаеце, як людзі?

Бо, калі адзін кажа: Я — Паўла, — а другі: Я — Апалоса, — ці не з’яўляецеся вы людзьмі? Бо хто такі Аполас? Хто такі Павел? Гэта слугі, праз якіх вы паверылі, як кожнаму даў Бог. Я саджаў, Аполас паліваў, але ўзрасціў Бог. Таму неістотна, хто саджае і хто палівае, бо гэта Бог дае ўзрастанне.

Хто садзіць і хто палівае — гэта адно, і кожны атрымае ўзнагароду сваю паводле працы сваёй. Бо мы — супрацоўнікі Божыя, а вы — Божая ніва, будоўля Божая.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць першы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 2, 9–13
Працуючы ўначы і ўдзень, мы абвяшчалі вам Евангелле Божае

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланiкiйцаў.

Памятаеце, браты, працу і намаганні нашыя, калі, працуючы ўначы і ўдзень, каб не абцяжарваць нікога з вас, мы абвяшчалі вам Евангелле Божае. Вы сведкі і Бог, як свята, справядліва і беззаганна мы паводзілі сябе ў дачыненні да вас, веруючых. Напэўна ведаеце, што кожнага з вас, як бацька дзяцей сваіх, мы заахвочвалі і падбадзёрвалі, пераконваючы паступаць годна Бога, які кліча вас да свайго Валадарства і славы.

Таму мы таксама няспынна дзякуем Богу, што вы, прыняўшы ад нас пачутае Божае слова, прынялі яго не як чалавечае слова, але, што ёсць на самай справе, як Божае слова, якое і дзейнічае ў вас, веруючых.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ён 4, 1–11
Ты шкадуеш расліну, ці ж і Я не пашкадую Нініву, вялікі горад

Чытанне кнігі прарока Ёны.

Калі Бог прабачыў нінівіцянам, гэта вельмі не спадабалася Ёне, і ён абурыўся. І маліўся да Пана, кажучы: Ці ж не гэта казаў я Табе, Пане, калі быў яшчэ на сваёй зямлі? Таму я спрабаваў уцячы ад Цябе ў Тарс. Бо я ведаў, што Ты добры і міласэрны, доўгацярплівы і шматміласцівы, і літуешся над нядоляй. І цяпер, Пане, прашу Цябе: забяры жыццё маё ад мяне, бо лепш памерці мне, чым жыць далей.

І сказаў Пан: Ці добра ты робіш, што абураешся?

І выйшаў Ёна з горада, сеў на ўсходнім баку горада і зрабіў там сабе будан, і сеў пад ім у цені, каб убачыць, што будзе адбывацца ў горадзе. А Пан Бог узгадаваў расліну, якая ўзнялася над Ёнам, каб быць ценем над ягонай галавою і абараняць яго ад нядолі ягонай. І ўсцешыўся вельмі Ёна гэтай расліне. На наступны дзень на самым світанні Бог учыніў так, што чарвяк падтачыў расліну, і яна засохла.

А калі ўзышло сонца, Бог паслаў гарачы ўсходні вецер. Сонца стала пячы ў галаву Ёны, і ён знямог, і прасіў для сябе смерці, кажучы: Лепш мне памерці, чым жыць.

І сказаў Бог Ёне: Ці добра робіш, што абураешся з-за расліны? А той адказаў: Я моцна абураюся, ажно да смерці. І сказаў Пан: Ты шкадуеш расліну, дзеля якой ты не працаваў і якой не вырошчваў, якая за адну ноч вырасла і за адну ноч загінула. Ці ж і Я не пашкадую Нініву, гэты вялікі горад, у якім больш за сто дваццаць тысяч чалавек, якія не могуць адрозніць правай рукі сваёй ад левай, і ў якім мноства жывёлы?

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць сёмы звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гал 2, 1–2. 7–14
Даведаліся пра дадзеную мне ласку

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Галатаў.

Браты:

Праз чатырнаццаць гадоў я зноў пайшоў у Ерузалем з Барнабам, узяўшы з сабою і Ціта. Аб’яўленне прывяло мяне туды. І Евангелле, якое прапаведую язычнікам, я выклаў сам-насам паважаным асобам, каб не аказалася, што я бегаю ці бегаў дарэмна.

Калі Якуб, Кефас і Ян, якіх лічаць стаўпамі, убачылі, што мне даручана евангелізацыя неабрэзаных, як Пятру — абрэзаных (бо той, хто дапамагаў Пятру ў апостальстве абрэзаных, дапамагаў і мне паміж язычнікамі), і калі даведаліся пра дадзеную мне ласку, яны падалі мне і Барнабе правіцу на знак супольнасці, каб нам ісці да язычнікаў, а ім — да абрэзаных. Яны прасілі толькі, каб мы помнілі пра ўбогіх, і менавіта гэта я старанна рабіў.

Калі Кефас прыбыў у Антыёхію, дык я супрацівіўся яму ў вочы, бо ён заслугоўваў дакору. Бо перш, чым некаторыя прыбылі ад Якуба, ён еў разам з язычнікамі. Калі ж тыя з’явіліся, пачаў аддаляцца і адасабляцца, баючыся абрэзаных. І крывадушнічалі разам з ім таксама іншыя юдэі, так што нават Барнабу звяла іхняя крывадушнасць. Але, убачыўшы, што яны збочылі са шляху евангельскай праўды, я сказаў Кефасу перад усімі: Калі ты, будучы юдэем, жывеш па-язычніцку, а не па-юдэйску, то чаму прымушаеш язычнікаў жыць па-юдэйску.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць трэці звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 1-11
Вы памерлі разам з Хрыстом. Таму зрабіце мёртвымі тое, што зямное ў целе вашым

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Каласянаў.

Браты:

Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога; пра тое, што ў вышынях, думайце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Хрыстом у Богу. Калі ж з’явіцца Хрыстус, жыццё вашае, тады і вы з’явіцеся разам з Ім у хвале.

Таму зрабіце мёртвымі тое, што зямное ў целе вашым: распусту, нячыстасць, моцнае захапленне, дрэнныя памкненні і хцівасць, якая з’яўляецца ідалапаклонствам. З-за гэтых рэчаў гнеў Божы сыходзіць на сыноў непаслухмянасці, сярод якіх і вы калісьці хадзілі, калі жылі сярод іх.

Цяпер жа і вы адкіньце гэта ўсё: гнеў, абурэнне, злосць, блюзнерства, зласлоўе з вуснаў вашых. Не хлусіце адзін аднаму, бо вы знялі з сябе старога чалавека разам з ягонымі ўчынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза таго, хто стварыў яго. І тут ўжо няма ні эліна, ні юдэя, ні абразання, ні адсутнасці абразання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім – Хрыстус.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць трэці звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 7, 25–31
Ты злучыўся з жонкаю? Не шукай разводу. Ты вольны ад жонкі? Не шукай жонкі

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Адносна дзявоцтва я не маю наказу ад Пана, але выказваю сваё меркаванне як той, каго міласэрнасць Пана зрабіла вартым даверу. Таму з-за цяперашняга ўціску я лічу слушным, што чалавеку лепш заставацца такім. Ты злучыўся з жонкаю? Не шукай разводу. Ты вольны ад жонкі? Не шукай жонкі. Калі ты і ажаніўся, то не зграшыў, і калі дзева выйшла замуж, то не зграшыла. Але такія зведаюць нядолю ў целе, а я ж шкадую вас.

Я кажу вам, браты, што заканчваецца час. Таму тыя, хто мае жонак, няхай будуць як тыя, хто не мае; і тыя, хто плача, як тыя, хто не плача; і тыя, хто радуецца, як тыя, хто не радуецца; і тыя, хто купляе, як тыя, хто не набывае; і тыя, хто карыстаецца светам, як тыя, хто не карыстаецца, бо мінае вобраз гэтага свету.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць чацвёрты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Цім 3, 14–16
Вялікая гэта таямніца пабожнасці

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Цімафея.

Умілаваны:

Пішу табе гэта, маючы надзею неўзабаве прыбыць да цябе. Калі буду спазняцца, то ведай, як трэба паводзіць сябе ў доме Божым, які з’яўляецца Касцёлам жывога Бога, калонаю і апірышчам праўды. І, несумненна, вялікая гэтая таямніца пабожнасці:

Той, хто з’явіўся ў целе, быў апраўданы Духам, паказаўся Анёлам, быў абвешчаны язычнікам, знайшоў веру ў свеце і быў узнесены ў славе.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць чацвёрты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 12, 31 — 13, 13
Трываюць вера, надзея і любоў — гэтыя тры, але найбольшая з іх любоў

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Дбайце пра большыя дары, і я пакажу вам яшчэ лепшы шлях.

Калі я гавару мовамі людзей і анёлаў, а любові не маю, я станаўлюся, як медзь звонкая або гулкія цымбалы.

І калі маю дар прароцтва, і спазнаў усе таямніцы, і маю ўсякія веды і паўнату веры, каб перастаўляць горы, а любові не маю, то я — нішто.

І калі раздам усю маёмасць сваю і аддам цела сваё на спаленне, а любові не маю, няма мне з гэтага ніякай карысці.

Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая, не зайздросціць, любоў не пыхлівая, не ганарыцца, не бессаромная, не шукае свайго, не гневаецца, не памятае зла, не радуецца несправядлівасці, але радуецца разам з праўдай. Усё зносіць, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё церпіць.

Любоў ніколі не мінае, так як прароцтвы, якія спыняцца, ці мовы, якія змоўкнуць, ці веды, якія скончацца.

Бо мы часткова пазнаем і часткова прарочым, а калі настане дасканалае, тады тое, што частковае, знікне. Калі я быў дзіцём, то па-дзіцячаму гаварыў, па-дзіцячаму думаў, па-дзіцячаму разважаў; а калі стаў мужчынаю, то пакінуў дзіцячае.

Бо цяпер мы бачым праз люстэрка, цьмяна, а тады — тварам у твар. Цяпер я ведаю часткова, тады ж спазнаю так, як і я спазнаны. А цяпер трываюць вера, надзея і любоў — гэтыя тры, але найбольшая з іх любоў.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Нм 2, 1-8
Калі гэта спадабаецца каралю, пашлі мяне ў горад айцоў маіх, каб я адбудаваў яго

Чытанне кнігі Нээміі.

У месяцы Нісан, на дваццатым годзе панавання караля Артаксэркса, стаяла перад ім віно. І я, Нээмія, ўзяў віно і падаў каралю, і, здавалася, не быў засмучаны перад ім. Але кароль сказаў мне: Чаму твар твой засмучаны, ты ж не хворы? Гэта нішто іншае, як смутак у сэрцы. Я вельмі спалохаўся і сказаў каралю: Няхай жыве кароль навекі! Як не быць засмучаным абліччу майму, калі горад, дом грабніц айцоў маіх, у заняпадзе, і брамы яго спалены агнём! І сказаў мне кароль: Чаго ж ты патрабуеш? Я памаліўся Богу нябеснаму і сказаў каралю: Калі гэта спадабаецца каралю, і калі слуга твой знайшоў прыхільнасць у вачах Тваіх, то пашлі мяне ў Юдэю, у горад грабніц айцоў маіх, каб я адбудаваў яго.

І сказаў мне кароль і каралева, якая сядзела каля яго: Колькі часу працягнецца шлях твой, і калі вернешся? І пажадаў кароль паслаць мяне, і я вызначыў яму час. Я сказаў каралю: Калі гэта спадабаецца каралю, няхай дадуць мне ліст да кіраўнікоў зарэчнай краіны, каб правялі мяне, пакуль не дайду да Юдэі; і ліст да Асафа, дазорцы каралеўскіх лясоў, каб даў мне дрэва на будоўлю замкавай брамы, што каля святыні, і на гарадскую сцяну, і на дом, у якім буду жыць.

І даў мне кароль, бо добрая рука Бога майго была нада мною.

Гэта слова Божае.

Серада — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ёв 9, 1–12. 14–16
Як апраўдаецца чалавек перад Богам

Чытанне кнігі Ёва.

Адказваючы, Ёў сказаў сваім сябрам:

Сапраўды, ведаю, што так ёсць, бо як апраўдаецца чалавек перад Богам. Калі хто захоча спрачацца з Ім, то не адкажа Яму ні разу на тысячу. Ён мудры сэрцам і магутны сілай. Хто паўставаў супраць Яго і заставаўся ў спакоі? Ён пераносіць горы, і не ведаюць яны, што Ён пераварочвае іх у сваім гневе. Ён падымае зямлю з яе месца, і слупы яе дрыжаць. Ён загадвае сонцу, і яно не ўзыходзіць, і зоркі замыкае, нібы пад пячаткай. Ён адзін рассцілае нябёсы і крочыць па марскіх плынях. Ён стварыў Арктур, Арыён і Плеяды, і паўднёвыя пакоі. Ён чыніць вялікае і неспазнавальнае, і цудоўнае без ліку!

Калі прыйдзе да мяне, не ўбачу Яго. Не заўважу, калі адыдзе. Калі раптам схопіць, хто Яму перашкодзіць? Хто скажа: Што Ты робіш? Што ж магу я адказаць Яму, шукаючы словы перад Ім? Калі б нават я меў слушнасць, не адказаў бы нічога, але прасіў бы аб літасці майго Суддзю. Калі б я паклікаў, і Ён адказаў мне, я не паверыў бы, што Ён пачуў мой голас.

Гэта слова Божае.

Серада — дзевятнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 34, 1–12
Паводле слоў Пана, памёр там Майсей, і не паўстала больш падобнага прарока, як Майсей

Чытанне кнігі Другазаконня.

У тыя дні:

Майсей падняўся са стэпаў Мааба на гару Нэбо, на вяршыню Фасга, што насупраць Ерыхона. І паказаў яму Пан увесь край Гілеад ажно па Дан, усю зямлю Нэфталіма, і зямлю Эфраіма і Манасэса, і ўсю зямлю Юды ажно да Заходняга мора, і Нэгеб, і акругу даліны Ерыхона, горада пальм, аж да Цаара.

І сказаў яму Пан: Гэта зямля, якую абяцаў Я Абрагаму, Ісааку і Якубу, кажучы: Нашчадкам тваім дам яе. Я паказаў яе табе, тваім уласным вачам, але ты туды не ўвойдзеш.

І, паводле слоў Пана, памёр там Майсей, слуга Божы, на зямлі Мааба. І пахавалі яго ў даліне, на маабскай зямлі, насупраць Бэт-Пэора. І ніхто не ведае месца пахавання ягонага аж да сённяшняга дня. Майсею было сто дваццаць гадоў, калі ён памёр, аднак не зацямніўся зрок ягоны і моц не пакінула яго. І аплаквалі яго сыны Ізраэля на стэпах Мааба трыццаць дзён, і мінулі дні жалобнага плачу па Майсею.

А Езус, сын Навіна, напоўніўся духам мудрасці, бо Майсей усклаў на яго рукі свае, і слухаліся яго сыны Ізраэля, і рабілі так, як загадаў Пан Майсею.

І не паўстала больш ў Ізраэлі падобнага прарока, як Майсей, якога Пан ведаў тварам ў твар. Ні паводле ўсіх знакаў і цудаў, якія Пан паслаў яго здзейсніць у егіпецкай зямлі перад фараонам, перад усімі слугамі ягонымі і ўсёй зямлёй ягонай; ні паводле ўсіх дзеянняў моцы рукі і ўсяго вялікага страху, што здзяйсняў Майсей перад вачыма ўсяго Ізраэля.

Гэта слова Божае.