Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Панядзелак — дваццаць шосты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ёв 1, 6–22
Пан даў, і Пан забраў. Няхай будзе благаслаўлёнае імя Пана

Чытанне кнігі Ёва.

У пэўны дзень, калі прыйшлі сыны Божыя, каб стаць перад абліччам Пана, прыйшоў таксама разам з імі сатана. І сказаў Пан сатане: Адкуль ты прыйшоў? Сатана адказаў Пану: Я хадзіў па зямлі і абышоў яе. Пан сказаў сатане: Ці звярнуў ты ўвагу на Майго слугу Ёва, бо няма падобнага да яго на зямлі: ён чалавек беззаганны, справядлівы, які баіцца Бога і пазбягае зла. Сатана сказаў Пану ў адказ: Ці ж задарма баіцца Ёў Бога? Ці не забяспечыў Ты з усіх бакоў яго і дом ягоны, і ўсё, што ягонае? Справу рук ягоных Ты благаславіў, і маёнтак ягоны пашыраецца на зямлі. Але працягні руку сваю і дакраніся да ўсяго, што ягонае, — ці будзе ён благаславіць Цябе перад Тваім абліччам? І сказаў Пан сатане: Вось усё, што ягонае, у руцэ тваёй, толькі на яго самога не працягвай рукі сваёй. І адышоў сатана ад аблічча Пана.

Аднойчы, калі сыны і дочкі Ёва елі і пілі віно ў доме свайго першароднага брата, прыйшоў пасланец да Ёва і сказаў: Валы аралі, а асліцы пасвіліся каля іх. Раптам напалі савеяне і ўзялі іх, а слугаў забілі вастрыём мяча. Уратаваўся толькі я адзін, каб расказаць табе.

Калі ён яшчэ гаварыў, прыходзіць другі і кажа: Агонь Божы ўпаў з неба і спаліў авечак, і пазабіваў слугаў. Уратаваўся толькі я адзін, каб расказаць табе.

Таксама, калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў іншы і сказаў: Халдэі зрабілі тры атрады і напалі на вярблюдаў, і забралі іх, а слугаў забілі вастрыём мяча. Уратаваўся толькі я адзін, каб расказаць табе.

Яшчэ ён не скончыў гаварыць, як прыйшоў іншы і сказаў: Калі сыны твае і дочкі твае елі і пілі віно ў доме свайго першароднага брата, раптам наляцеў вялікі вецер з пустыні і ўдарыў у чатыры вуглы дому, і ён упаў на дзяцей, і яны памерлі. Уратаваўся толькі я адзін, каб расказаць табе.

Тады Ёў устаў і разарваў шаты свае, пастрыг галаву і, упаўшы на зямлю, пакланіўся, і сказаў: Голы я выйшаў з улоння маці маёй і голы вярнуся туды. Пан даў, і Пан забраў. Няхай будзе благаслаўлёнае імя Пана.

Ва ўсім гэтым не зграшыў Ёў, і не сказаў нічога дрэннага супраць Бога.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзевятнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 10, 12–22
Учыніце абразанне свайго сэрца. Любіце чужаземцаў, бо і самі былі чужынцамі ў зямлі егіпецкай

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

А цяпер, Ізраэль, чаго патрабуе ад Цябе Пан Бог твой, акрамя таго, каб ты баяўся Пана Бога свайго, хадзіў шляхамі Ягонымі і любіў Яго, а таксама каб служыў Пану Богу свайму ўсім сэрцам сваім і ўсёй душой сваёй, каб захоўваў запаведзі Пана і пастановы Ягоныя, якія сёння наказваю табе дзеля твайго дабра.

Пану Богу твайму належыць неба і неба нябёсаў, зямля і ўсё, што на ёй існуе, аднак толькі да тваіх айцоў схіліўся Пан, і палюбіў іх, і выбраў нашчадкаў іхніх пасля іх, гэта значыць, вас, як гэта ёсць і сёння.

Таму ўчыніце абразанне свайго сэрца і больш не рабіце ўпартым свой карак, бо Пан Бог ваш — гэта Бог багоў і Уладар уладароў, Бог вялікі, магутны і грозны, які не зважае ні на асобы, ні на дары, які здзяйсняе справядлівасць ў дачыненні да сіраты і ўдавы, любіць чужаземца і дае яму спажытак і адзенне. Таму і вы любіце чужаземцаў, бо і самі былі чужынцамі ў зямлі егіпецкай.

Бойся Пана Бога свайго і Яму служы, да яго схіліся і кляніся Ягоным імем. Ён хвала твая і Бог твой, які ўчыніў перад табою тыя грозныя цуды, якія бачылі твае вочы. Калі айцы твае сыходзілі ў Егіпет, іх было семдзесят чалавек, а цяпер Пан Бог твой памножыў цябе, як нябесныя зоркі.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзевятнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Эзх 1, 2–5. 24–28с
Такое было бачанне падабенства славы Пана

Чытанне кнігі прарока Эзэхіэля.

У пяты месяц пятага года ад палону караля Ёакіма было скіравана слова Пана да Эзэхіэля, сына Бузі, святара, у зямлі халдэйскай, над ракою Хабар, і была там над ім рука Пана.

І бачыў я: вось імклівы вецер наляцеў з поўначы, вялікае воблака і палаючы агонь, а вакол яго ззянне, і з сярэдзіны агню нібыта бляск пазалочанага срэбра. У сярэдзіне яго падабенства чатырох жывых істот, што сваім выглядам нагадвалі чалавека.

І чуў я шум крылаў, як шум вялікіх водаў, нібыта голас Усемагутнага: калі яны ішлі, быў моцны шум, нібы ад ваеннага лагера; калі ж спыняліся, іхнія крылы апускаліся. Бо калі з-над скляпення, што было над галовамі іхнімі, чуўся голас, яны спыняліся і крылы іхнія ападалі.

Над скляпеннем, што ўзвышалася над галовамі іхнімі, было падабенства трону ў выглядзе каменя сапфіру; а зверху над падабенствам трону было як бы падабенства выгляду чалавека. І я бачыў нібыта выгляд пазалочанага срэбра, як бы выгляд агню ўнутры і вакол яго. Ад падабенства сцёгнаў ягоных уверх і ад падабенства сцёгнаў ягоных уніз я бачыў нібыта выгляд агню і святло ад яго вакол. Як выгляд вясёлкі, што з’яўляецца ў аблоках падчас дажджу, такі быў выгляд ззяння вакол.

Такое было бачанне падабенства славы Пана.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзяcяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 1–7
Бог суцяшае нас, каб мы маглі суцяшаць засмучаных

Пачатак Другога паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Павел, з волі Божай апостал Езуса Хрыста, і брат Цімафей — Касцёлу Божаму у Карынце з усімі святымі ва ўсёй Ахаіі: ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і Пана Езуса Хрыста.

Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Бо, як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае. Калі мы суцяшаемся, то дзеля вашага суцяшэння, якое здзяйсняецца ў вытрыванні тых самых цярпенняў, што і мы церпім. І надзея нашая на вас моцная, бо мы ведаем, што вы супольнікі нашыя як у цярпеннях, так і ў суцяшэнні.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзяcяты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Вал 17, 1–6
Ілля, які стаіць перад абліччам Пана Бога Ізраэля

Чытанне Першай кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Сказаў Ілля Тэсбіта, з жыхароў гілеадскіх, Ахабу: Як жывы Пан Бог Ізраэля, перад якім я стаю, так у гэтыя гады не будзе ні расы, ні дажджу, калі толькі я не скажу.

І скіраваў Пан слова да яго, кажучы: Ідзі адгэтуль і павярніся на ўсход, і схавайся каля патоку Керыт, што насупраць Ярдана. З гэтага патоку ты будзеш піць, а крумкачам Я загадаў карміць цябе там.

Пайшоў ён і зрабіў паводле слова Пана; пайшоў і застаўся каля патоку Керыт, што насупраць Ярдана. І крумкачы прыносілі яму хлеб і мяса раніцай і хлеб і мяса ўвечары, а з патоку ён піў.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзявяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Тоб 1, 3; 2, 1а–8 (Vlg)
Тобій хадзіў шляхамі праўды

Пачатак кнігі Тобія.

Я, Тобій, хадзіў шляхамі праўды і справядлівасці ва ўсе дні жыцця свайго, даваў вялікую міласціну сваім братам і суайчыннікам, якія пайшлі разам са мною на выгнанне ў Нініву, у асірыйскі край.

У наш святочны дзень Пяцідзесятніцы, які з’яўляецца святам Тыдняў, для мяне была прыгатавана добрая гасціна, і я сеў за стол. І паставілі перада мною стол, і я ўбачыў шматлікія стравы. Тады я сказаў сыну свайму: Пайдзі і пашукай сярод выгнаных у Нініву братоў нашых кагосьці беднага. Калі ён усім сэрцам адданы Пану, прывядзі сюды, і ён будзе есці нароўні са мною. А я, сыне, пачакаю, пакуль ты вернешся.

І пайшоў сын мой, каб знайсці каго-небудзь беднага сярод братоў нашых, і, вярнуўшыся, сказаў мне: Ойча! Я адказаў: Што, дзіця маё? Той сказаў у адказ: Вось адзін з народа нашага забіты і кінуты на рынку, цяпер ён ляжыць там задушаны. Тады я выскачыў, кінуўшы гасціну і не пакашатаваўшы яе, і перанёс яго з вуліцы і паклаў у адным з пакояў, каб пахаваць пасля захаду сонца. Вярнуўшыся, я абмыўся і са смуткам еў хлеб свой. Я прыгадаў словы прарока Амоса, якія гаварыў ён супраць Бэтэля: Усе вашыя святы абернуцца ў жалобу, а ўсе вашыя песні — у галашэнне.

І я заплакаў. Пасля захаду сонца я пайшоў, выкапаў магілу і пахаваў яго. А суседзі мае насміхаліся з мяне, кажучы: Гэты чалавек усё яшчэ не баіцца? Бо ўжо шукалі яго, каб забіць за гэта, а ён уцёк і вось зноў хавае мёртвых.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — дзявяты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 П 1, 2–7
Даў нам вялікія і каштоўныя абяцанні, каб праз іх вы сталі саўдзельнікамі Боскай істоты

Чытанне Другога паслання святога апостала Пятра.

Умілаваныя:

Ласка вам і спакой няхай памножацца ў пазнанні Бога і нашага Пана Езуса.

Ад Боскай сілы Ягонай нам даравана ўсё для жыцця і пабожнасці дзякуючы пазнанню таго, хто паклікаў нас для ўласнай славы і хвалы, праз што даў нам вялікія і каштоўныя абяцанні, каб праз іх вы сталі саўдзельнікамі Боскай сутнасці, пазбегнуўшы згубы пажадлівага свету. З гэтай самай прычыны прыкладайце ўсе намаганні, каб дапоўніць веру вашую цнотай, цноту — пазнаннем, пазнанне — стрыманасцю, стрыманасць — цярплівасцю, цярлівасць — пабожнасцю, пабожнасць — братняю любоўю, а братнюю любоў — любоўю.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — другі звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 1 Сам 15, 16–23
Паслухмянасць лепшая, чым ахвяры

Чытанне Першай кнігі Самуэля.

У тыя дні:

Пасля перамогі над амалекітамі Самуэль сказаў Саўлу: Пачакай, я скажу табе, што сказаў мне Пан уначы. Той адказаў яму: Кажы. І сказаў Самуэль: Ці ж не стаў ты на чале плямёнаў Ізраэля, хоць і здаваўся малым ў вачах сваіх? Пан намасціў цябе каралём Ізраэля, і паслаў цябе Пан у дарогу, кажучы: Ідзі і забівай грэшнікаў амалекітаў, і змагайся з імі, пакуль не знішчыш іх. Чаму ж ты не паслухаўся голасу Пана, але кінуўся на здабычу і ўчыніў благое ў вачах Пана?

Тады Саўл адказаў Самуэлю: Я паслухаўся голасу Пана і пайшоў шляхам, на які скіраваў мяне Пан. Я прывёў Агага, караля амалекітаў, і пазабіваў амалекітаў. А народ узяў са здабычы авечак і валоў найлепшае з таго, што было пад праклёнам знішчэння, каб ў Галгале ахвяраваць іх Пану Богу твайму.

І сказаў Самуэль: Няўжо хоча Пан Бог ўсеспаленняў і ахвяраў больш, чым паслухмянасці свайму голасу? Паслухмянасць лепшая, чым ахвяры, а слухаць — лепш, чым прыносіць барані тлушч. Бо супраціўленне — такі ж грэх, як варажба, а ўпартасць — як ідалапаклонства. Паколькі ты адкінуў слова Пана, Ён адкідае цябе як караля.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 35, 1–10
Сам Бог прыйдзе і збавіць вас

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Узрадуецца пустыня і сухая зямля,
і стэп узвесяліцца і зацвіце, як шафран.
Будзе прыгожа цвісці і цешыцца,
і радавацца будзе, і спяваць.
Слава Лібану будзе дадзена яму,
гонар Кармэлю і Сарону.
Яны ўбачаць славу Пана,
веліч нашага Бога.
Умацуйце слабыя рукі,
узмацніце дрыжачыя калені.
Скажыце маладушным:
Будзьце адважнымі! Не бойцеся!
Вось Бог ваш, помста прыйдзе;
адплата Божая.
Ён сам прыходзіць і збавіць вас.
Тады вочы сляпых будуць бачыць,
і вушы глухіх адкрыюцца.
Тады кульгавы, як алень, падскочыць,
і язык нямых усклікне радасна.
Бо пачне біць крыніца вады ў пустыні,
і патокі ў стэпах;
засохлая зямля ператворыцца ў возера;
бязводнае месца ў крыніцы вады;
логава, дзе ляжалі шакалы,
стане месцам трыснягу і папірусу.
І будзе там шырокі шлях і дарога,
і назавецца яна святой дарогай;
не пойдзе па ёй нячысты,
калі адправіцца ў падарожжа,
і неразумныя не будуць па ёй блукаць.
Ільва не будзе там,
і драпежны звер не ўзыдзе на яе, не будзе яго там,
а будуць хадзіць па ёй адкупленыя.
Выбаўленыя Панам вернуцца
і прыйдуць на Сіён з радасным спевам,
і вечная радасць акрые іх галовы.
Вяселле і радасць напоўніць іх,
а журба і стогны знікнуць.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — І Тыдзень Вялікага посту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 19, 1–2. 11–18
Справядліва судзі бліжняга свайго

Чытанне кнігі Левіта.

Пан прамовіў да Майсея, кажучы:

Звярніся да ўсяго сходу сыноў Ізраэля і скажы ім: будзьце святымі, як святы Я, Пан Бог ваш.

Не крадзіце, не хлусіце і не ашуквайце адзін аднаго.

Не кляніцеся фальшыва імем Маім, каб не апаганіць імя Бога твайго. Я — Пан.

Не прыгнятай бліжняга свайго і не рабуй. Няхай плата працаўніка не застаецца ў цябе аж да раніцы.

Не праклінай глухога і не кладзі перашкоды перад сляпым, але бойся Бога твайго. Я — Пан.

Не чыніце несправядлівасці на судзе. Будзь бесстароннім як да беднага, так і перад абліччам заможнага. Справядліва судзі бліжняга свайго. Не хадзі як пляткар сярод народу твайго. Не паўставай супраць крыві бліжняга свайго. Я — Пан.

Не будзеш ненавідзець брата свайго ў сэрцы сваім. Настаўляй яго, каб не мець граху з-за яго. Не шукай помсты і не злуйся на сыноў народа свайго. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Я — Пан.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІIІ Велікодны тыдзень

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 6, 8–15
Не маглі супрацьстаяць мудрасці і Духу, з якімі ён прамаўляў

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Стэфан, поўны ласкі і моцы, чыніў вялікія цуды і знакі сярод народу. Некаторыя з сінагогі, называнай лібертынскай і кірынэйскай, і александрыйскай, і некаторыя з Кілікіі і Азіі паўсталі і пачалі спрачацца са Стэфанам. Але не маглі супрацьстаяць мудрасці і Духу, з якімі ён прамаўляў.

Тады яны падгаварылі людзей, каб казалі: Мы чулі, як ён блюзнерыць супраць Майсея і Бога. І падбухторылі народ, старэйшых і кніжнікаў, і напаўшы, схапілі яго і павялі на месца пасяджэнняў.

Паставілі ілжывых сведкаў, якія казалі: Гэты чалавек не перастае блюзнерыць супраць святога месца і Закона. Мы чулі, як ён казаў, што гэты Езус з Назарэту зруйнуе гэтае месца і зменіць звычаі, якія перадаў нам Майсей.

І ўсе, хто сядзеў у Вялікай радзе, уважліва глядзелі на яго і бачылі аблічча ягонае, падобнае да аблічча анёла.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІIІ Тыдзень Вялікага посту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Вал 5, 1–15а
Шмат было пракажоных у Ізраэлі, і ніводзін з іх не быў ачышчаны, апрача Наамана сірыйца (Лк 4, 27)

Чытанне Другой кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Нааман, кіраўнік войска сірыйскага караля, быў вялікім і паважаным чалавекам у свайго гаспадара, бо праз яго Пан даў перамогу Сірыі. Аднак гэты мужны чалавек быў хворы на праказу.

Аднойчы сірыйцы напалі на зямлю Ізраэля і ўзялі ў палон дзяўчынку, якую аддалі прыслужваць жонцы Наамана. І сказала яна сваёй гаспадыні: О, калі б мой гаспадар стаў перад прарокам, які ў Самарыі, той бы адразу вылечыў яго ад праказы ягонай.

Тады Нааман прыйшоў да свайго гаспадара і сказаў, што так і так гаварыла дзяўчынка з зямлі Ізраэля. І сказаў сірыйскі кароль: Ідзі, я пашлю ліст да караля Ізраэля.

Ён пайшоў і ўзяў з сабою дзесяць талантаў срэбра, шэсць тысяч залатых шэкеляў і дзесяць змен вопраткі. А каралю Ізраэля прынёс ліст з наступнымі словамі: Калі атрымаеш гэты ліст, ведай, што я паслаў да цябе Наамана, слугу майго, каб ты вылечыў яго ад праказы ягонай.

Калі кароль Ізраэля прачытаў гэты ліст, ён раздзёр шаты свае і сказаў: Хіба я Бог, каб забіваць і ажыўляць, што ён пасылае да мяне лячыць чалавека ад праказы? Таму ведайце і глядзіце: ён шукае зачэпкі супраць мяне.

Калі Елісей, чалавек Божы, пачуў тое, што кароль раздзёр свае шаты, паслаў да яго сказаць: Чаму раздзёр ты шаты свае? Няхай ён прыйдзе да мяне і даведаецца, што ёсць у Ізраэлі прарок.

Тады прыехаў Нааман са сваімі коньмі і калясніцамі і стаў перад дзвярыма дому Елісея. І паслаў Елісей да яго пасланца сказаць: Ідзі і абмыйся сем разоў у Ярдане, і загоіцца цела тваё, і будзеш ачышчаны.

Нааман разгневаўся і адышоў, кажучы: Я думаў, што ён сапраўды выйдзе да мяне, і стане, і пакліча імя Пана Бога свайго, і дакранецца рукою сваёй да пракажонага месца, і вылечыць мяне. Ці ж Абана і Фарфар, дамаскія рэкі, не лепшыя за ўсе воды Ізраэля? Ці не магу я абмыцца ў іх і быць ачышчаным? Калі ж ён развярнуўся і пайшоў з абурэннем, ягоныя слугі наблізіліся да яго і сказалі: Гаспадару наш, калі б прарок сказаў табе зрабіць вялікую рэч, ты напэўна б зрабіў? Дык зрабі тым больш, калі ён кажа табе “абмыйся, і будзеш ачышчаны”.

Тады пайшоў Нааман і акунуўся сем разоў у Ярдан, як казаў яму чалавек Божы, і цела ягонае стала як цела дзіцяці, і ён быў ачышчаны.

І вярнуўся да чалавека Божага з усёй сваёй світай, прыйшоў і стаў перад ім, кажучы: Вось я пазнаў, што няма Бога на ўсёй зямлі, як толькі ў Ізраэлі.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІV Велікодны тыдзень

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 11, 1–18
Вось жа і язычнікам даў Бог пакаянне дзеля жыцця

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Апосталы і браты, якія былі ў Юдэі, даведаліся, што і язычнікі прынялі слова Божае. Калі Пётр увайшоў у Ерузалем, абрэзаныя дакаралі яго, кажучы: Да неабрэзаных ты хадзіў і еў з імі. Пётр пачаў ім тлумачыць па парадку, кажучы:

Я быў у горадзе Яффе і маліўся. І ў захапленні ўбачыў аб’яўленне: нейкае начынне сыходзіла, нібы вялікае палатно, што чатырма канцамі спускалася з неба. І наблізілася аж да мяне. Я ўважліва прыгледзеўся да яго і ўбачыў чацвераногіх зямных, звяроў, паўзуноў і птушак нябесных.

І пачуў голас, які казаў мне: Пётр, устань, забівай і еш! Але я сказаў: Не, Пане, бо ніколі нішто апаганенае ці нячыстае не ўваходзіла ў вусны мае. Голас з неба другі раз адказаў мне: Што Бог ачысціў, таго не называй нячыстым. Гэта было тройчы, і зноў усё ўзнялося ў неба.

І вось, у тую самую хвіліну тры чалавекі, пасланыя да мяне з Цэзарэі, з’явіліся каля дому, у якім мы былі. Дух сказаў мне ісці разам з імі без ваганняў. Пайшлі са мною і гэтыя шэсць братоў. І ўвайшлі мы ў дом таго чалавека. Ён нам расказаў, што ўбачыў у сваім доме анёла, які сказаў яму: Пашлі ў Яффу і пакліч Сымона, якога завуць Пётр. Ён абвесціць табе словы, якімі збавішся ты і ўвесь твой дом.

А калі я пачаў прамаўляць, сышоў на іх Дух Святы, як і на нас спачатку. Тады я ўспомніў слова Пана, як Ён казаў: Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя Духам Святым. Калі Бог даў ім такі самы дар, як і нам, якія паверылі ў Пана, Езуса Хрыста, то хто я такі, каб пярэчыць Богу?

Калі пачулі гэта, супакоіліся і праславілі Бога, кажучы: Вось жа і язычнікам даў Бог пакаянне дзеля жыцця.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІV Тыдзень Вялікага посту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 65, 17–21
Не будзе чутны голас плачу і голас крыку

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан:

Вось Я ствараю новае неба і новую зямлю; мінулае больш не будзе успамінацца і не прыйдзе на думку.

А вы радуйцеся і цешцеся вечна з таго, што Я ствару, бо Я зраблю Ерузалем радасцю, а яго народ — весялосцю. І буду радавацца Ерузалему і цешыцца сваім народам. Больш не будзе ў ім чутны голас плачу і голас крыку.

Больш не будзе там немаўляці, што жыве толькі некалькі дзён, ні старога, які б не дасягнуў паўнаты сваіх дзён. Бо той, хто памрэ ў сто гадоў, будзе лічыцца юнаком; але грэшнік, які дасягне ста гадоў, будзе пракляты. І пабудуюць дамы, і населяць іх, пасадзяць вінаграднікі, і будуць спажываць іх плён.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІІ Велікодны тыдзень

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 4, 23–31
Калі памаліліся, усе напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае слова

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Калі адпусцілі Пятра і Яна, яны прыйшлі да сваіх і паведамілі, што сказалі ім першасвятары і старэйшыны. Калі іх выслухалі, узнялі разам голас да Бога і сказалі:

Валадару, Ты стварыў неба і зямлю, і мора, і ўсё, што ў іх. Ты праз Духа Святога вуснамі айца нашага Давіда, слугі Твайго, сказаў: Чаму бунтуюцца язычнікі і народы задумалі марнае? Паўсталі каралі зямныя і валадары сабраліся разам супраць Пана і супраць Памазанніка Яго.

Бо, сапраўды, сабраліся ў гэтым горадзе супраць святога Слугі Твайго Езуса, якога Ты намасціў, Ірад і Понцій Пілат разам з язычнікамі і народам Ізраэля, каб учыніць тое, што Твая рука і воля Твая прадвызначыла.

І цяпер, Пане, паглядзі на пагрозы іхнія і дай слугам Тваім з усёй адвагаю абвяшчаць слова Тваё. Выцягні сваю руку дзеля аздараўлення, няхай стануцца знакі і цуды ў імя святога Слугі Твайго Езуса.

І калі памаліліся, затрэслася месца, на якім яны сабраліся, і ўсе напоўніліся Духам Святым, і адважна абвяшчалі Божае слова.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — ІІ Тыдзень Вялікага посту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дан 9, 4b–10
Мы зграшылі, учынілі беззаконне

Чытанне кнігі прарока Даніэля.

О Пане, Божа вялікі і грозны, які захоўваеш запавет і міласэрнасць да тых, хто любіць Цябе і выконвае Твае запаведзі. Мы зграшылі, учынілі беззаконне, паступілі несправядліва, узбунтаваліся і адышлі ад запаведзяў Тваіх і пастановаў. Мы не слухаліся прарокаў, слугаў Тваіх, якія ў Тваё імя прамаўлялі да нашых каралёў і нашых правадыроў, да нашых айцоў і ўсяго народа краіны.

У Цябе, Пане, справядлівасць, а ў нас — сорам на абліччы, як сёння ў юдэяў, жыхароў Ерузалема і ўсяго Ізраэля, у блізкіх і далёкіх, ва ўсіх землях, куды ты прагнаў іх з-за нявернасці, якую дапусцілі адносна Цябе.

Пане, сорам у нас на абліччах нашых, у каралёў нашых, правадыроў нашых і айцоў нашых, бо мы зграшылі перад Табою. А ў Пана Бога нашага міласэрнасць і прабачэнне, бо мы ўзбунтаваліся супраць Яго і не слухаліся голасу Пана Бога нашага, каб паступаць паводле Ягоных законаў, якія Ён даў нам праз прарокаў, слугаў сваіх.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — Першы тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 2, 1–5
Пан збірае ўсе народы ў вечны мір Божага Валадарства

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Слова, якое бачыў Ісая, сын Амоса
пра Юдэю і Ерузалем.
І станецца ў апошнія дні,
што гара дому Пана будзе пастаўлена на вяршыні гораў
і ўзвысіцца па-над пагоркамі, і пацякуць да яе ўсе плямёны.
І пойдуць многія народы і скажуць:
Прыйдзіце, і ўзыдзем на гару Пана
у дом Бога Якубава,
і навучыць Ён нас сваім шляхам,
і мы пойдзем Ягонымі сцежкамі.
Бо з Сіёну выйдзе Закон,
і слова Пана з Ерузалема.
І будзе Ён судзіць плямёны,
і асудзіць многія народы;
і перакуюць мячы свае на плугі,
і дзіды свае на сярпы;
не ўздыме народ на народ мяча,
і не будуць больш вучыцца ваяваць.
Доме Якуба! Прыйдзіце, і пойдзем
у святле Пана.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — пятнаццаты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 1, 8–14. 22
Паступім з ім мудра, каб ён не памнажаўся

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Над Егіптам паўстаў новы кароль, які не ведаў Юзафа. І сказаў ён народу свайму: Вось народ сыноў Ізраэля шматлікі і больш магутны за нас. Хадземце, паступім з ім мудра, каб ён не памнажаўся. Бо, калі будзе вайна, ён далучыцца да нашых ворагаў, і будзе ваяваць супраць нас, і выйдзе з зямлі нашай.

І паставілі над ім кіраўнікоў павіннасцяў, каб тыя прыгняталі яго цяжкімі працамі. І ён будаваў для фараона гарады для сховішчаў: Пітом і Рамзэс. Але чым больш яго прыгняталі, тым больш ён памнажаўся і рос. Таму баяліся сыноў Ізраэля, і таму егіпцяне жорстка прымушалі сыноў Ізраэля працаваць. Рабілі іх жыццё невыносным ад цяжкой працы з глінай і з цэглай, і ад усялякай працы на полі, і ад усялякай працы, якую жорстка прымушалі іх рабіць.

І загадаў фараон усяму свайму народу, кажучы: Кожнага сына, які народзіцца ў габрэяў, кідайце ў Ніл, а ўсіх дзяўчат пакідайце жывымі.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — пятнаццаты звычайны тыдзень, Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 1, 10–17
Абмыйцеся, будзьце чыстымі, аддаліце ад вачэй маіх дрэнныя ўчынкі вашыя

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Слухайце слова Пана, правадыры садомскія, пачуй Закон Бога нашага, народ Гаморы.

Навошта Мне шматлікія ахвяры вашы? — кажа Пан. Я сыты ўсеспаленнямі бараноў і тукам адкормленых жывёл. Я не хачу крыві цялят, ягнят і казлоў. Калі з’яўляецеся перад Маім абліччам, хто просіць гэтага ад вас, каб вы тапталі Мае панадворкі? Не прыносьце больш марных ахвяраў, каджэнне выклікае ў Мяне агіду. Святаў маладзіка, шабату і скліканне сходаў Я не магу знесці: беззаконня і святкавання. Мая душа ўзненавідзела вашыя святы маладзіка і ўрачыстасці вашы. Яны сталі для Мяне цяжарам і Мне іх цяжка зносіць. Калі ўзносіце рукі свае, Я закрываю ад вас свае вочы. І калі вы будзеце множыць малітвы свае, Я слухаць не буду, бо вашы рукі поўныя крыві.

Абмыйцеся, будзьце чыстымі, аддаліце ад вачэй маіх дрэнныя ўчынкі вашыя. Перастаньце чыніць зло, навучыцеся рабіць дабро. Шукайце правасуддзя, дапамагайце прыгнечанаму, абараняйце сірату, заступайцеся за ўдаву.

Гэта слова Божае.

Панядзелак — пяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 1, 1–19
І сказаў Бог... І так сталася

Чытанне кнігі Быцця.

На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была бязладдзем і пустэчаю, і цемра была над паверхняй бездані, і Дух Божы лунаў над водамі.

І сказаў Бог: Няхай станецца святло. І сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што яно добрае, і аддзяліў Бог святло ад цемры. І назваў Бог святло днём, а цемру назваў ноччу.

І быў вечар, і была раніца, дзень першы.

І сказаў Бог: Няхай станецца скляпенне пасярод водаў, і няхай яно аддзеліць воды ад водаў. І ўчыніў Бог скляпенне, і аддзяліў воды, што пад скляпеннем, ад водаў, што над скляпеннем. І так сталася. І назваў Бог скляпенне нябёсамі.

І быў вечар, і была раніца, дзень другі.

І сказаў Бог: Няхай збяруцца воды, што пад нябёсамі, у адно месца, і няхай з’явіцца суша. І так сталася. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор водаў морам. І ўбачыў Бог, што гэта добра. Сказаў Бог: Няхай зямля выдасць зеляніну, траву, што рассявае насенне, і пладовае дрэва, што дае плод паводле гатунку свайго, у якім насенне яго. І так сталася. І выдала зямля зеляніну, траву, што рассявае насенне паводле гатунку свайго, і дрэва, што дае плод, у якім насенне паводле гатунку яго. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

І быў вечар, і была раніца, дзень трэці.

І сказаў Бог: Няхай стануцца свяцілы на нябесным скляпенні, каб аддзялілі дзень ад ночы, каб вызначалі пэўныя часы, дні і гады.

Няхай стануцца яны свяціламі на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю. І так сталася. І ўчыніў Бог два свяцілы вялікія: свяціла большае, каб кіравала днём, і свяціла меншае, каб кіравала ноччу, і зоркі. І змясціў іх Бог на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

І быў вечар, і была раніца, дзень чацвёрты.

Гэта слова Божае.

 • Люты
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы

  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы "Мир дикой природы" Клуба фатографаў дзікай прыроды Беларусі, які аб'ядноўвае каля 30 майстроў. Выстава адбудзецца 19 студзеня ў 12.00 ў Белай зале Чырвонага касцёла.

 • Студзень
  2020

  Тэатр Зніч

 • Адкрыццё фотавыставы
  Запрашаем на адкрыццё фотавыставы Ірэны Гудзіеўскай "Сімвалы Беларусі", якое адбудзецца 15 снежня а 12 гадзіне ў Белай зале.
 • Запрашаем на ранішнік

  24 лістапада 2019 года а 10-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча для дзяцей катэхетычнай школы адбудзецца Ранішнік «Так хацеў Бог».

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.