Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

 • Галоўная

І Нядзеля Вялікага посту, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 2, 7–9; 3, 1–7
Стварэнне першых праайцоў і іх грэх

Чытанне кнігі Быцця.

Пан Бог стварыў чалавека з пылу зямлі і ўдыхнуў у ноздры ягоныя подых жыцця, і стаў чалавек жывой істотай. І пасадзіў Пан Бог сад у Эдэне на ўсходзе, і пасяліў там чалавека, якога стварыў. І вырасціў Пан Бог з зямлі ўсялякае дрэва, прывабнае з выгляду і добрае для ежы, і дрэва жыцця пасярод гэтага саду, і дрэва пазнання дабра і зла.

А Змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў Пан Бог. І сказаў змей жанчыне: Ці сапраўды сказаў Бог “не ешце з ніякага дрэва ў раі”? Жанчына адказала яму: Мы можам есці плады з дрэў саду. Але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: Не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці. І сказаў змей жанчыне: Не, не памрэце! Бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажаданае дрэва для набыцця пазнання. Тады ўзяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сшылі лісты смакоўніцы, і зрабілі сабе павязкі.

Гэта слова Божае.

І Нядзеля Вялікага посту, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 9, 8–15
Запавет Бога з Ноем, уратаваным ад водаў патопу

Чытанне кнігі Быцця.

Так сказаў Бог Ною і сынам ягоным, якія былі з ім, кажучы:

Вось Я ўстанаўлю запавет Мой з вамі і з вашым патомствам пасля вас, і з кожнаю жывою душою, якая з вамі, з птушкамі, жывёлай і ўсімі звярамі зямнымі, якія з вамі — з усім, што сыдзе з каўчэга, з усім, што жыве на зямлі. Устанаўлю запавет Мой з вамі; і больш ніколі воды патопу не заб’юць усялякага цела, і не будзе больш патопу, які спусташае зямлю.

І сказаў Бог: Вось знак запавету, які Я ўстанаўлю на вечныя пакаленні паміж Мною і вамі, і кожнаю жывою душою, якая з вамі: кладу вясёлку Маю на воблаку, і будзе яна знакам запавету паміж Мною і паміж зямлёю. І станецца, калі Я навяду воблака на зямлю, што з’явіцца вясёлка Мая на воблаку, і ўспомню пра запавет Мой, які Я ўстанавіў з вамі і з кожнаю жывою душою ўсялякага цела; і больш ніколі воды не стануць патопам, што знішчае ўсялякае цела.

Гэта слова Божае.

І Нядзеля Вялікага посту, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 26, 4–10
Вызнанне веры абранага народу

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

Святар возьме кош з рук тваіх і паставіць яго перад ахвярнікам Пана, твайго Бога. А ты будзеш адказваць і гаварыць перад Панам Богам тваім: Мой бацька, вандроўны арамеец, прыйшоў у Егіпет і часова пасяліўся там з невялікаю колькасцю людзей, але там ён стаўся вялікім, магутным і шматлікім народам.

Егіпцяне дрэнна абыходзіліся з намі і прыгняталі нас, абцяжарваючы нас цяжкой працай. Мы ўсклікалі да Пана, Бога айцоў нашых, і пачуў нас Пан, і ўбачыў нашае прыніжэнне, нашую нядолю і ўціск. І вывеў нас Пан з Егіпта моцнаю рукою і распраўленым плячом, у вялікім страху, сярод знакаў і цудаў. Ён прывёў нас у гэтае месца і даў нам гэтую зямлю, што сочыцца малаком і мёдам. І вось цяпер я прынёс пачаткі пладоў зямлі, якую Ты даў мне, Пане.

Тады пакладзеш іх перад абліччам Пана, твайго Бога, і паклонішся перад Панам Богам тваім.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Адвэнту, Год A

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 11, 1–10
Будзе судзіць убогіх паводле справядлівасці

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

У той дзень:

Выйдзе парастак з пня Есэевага,
і атожылак з кораня ягонага прынясе плод;
і спачне на ім Дух Пана,
дух мудрасці і разумення,
дух парады і моцы,
дух пазнання і боязі Пана.
Напоўніцца баяззю Пана,
і будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх,
і не са слыху вушэй сваіх будзе асуджаць.
Ён будзе судзіць убогіх паводле справядлівасці,
і прыгнечаным зямлі будзе выносіць прысуд ў праўдзе;
і жазлом вуснаў сваіх ударыць зямлю,
і дыханнем вуснаў сваіх заб’е няправеднага.
І будзе справядлівасць поясам на бёдрах Яго,
і вернасць — поясам на сцёгнах Ягоных.
Тады воўк будзе жыць разам з ягнём,
і леапард разам з казлянём будзе ляжаць;
і цяля, і малады леў, і вол будуць разам,
а малы хлопчык будзе паганяць іх.
І карова будзе пасвіцца разам з мядзведзіцай,
і дзеці іх будуць ляжаць разам,
і леў, як вол, будзе есці салому.
І немаўля будзе гуляць над нарою аспіда,
і дзіця працягне руку сваю да гнязда гадзюкі.
Не будуць чыніць зла ані шкоды на ўсёй святой гары Маёй,
бо будзе напоўнена зямля пазнаннем Пана,
як водамі напаўняецца мора.
І будзе ў той дзень:
корань Есэя, што стане сцягам для народаў,
будуць шукаць язычнікі,
і стане слаўным месца ягонага адпачынку.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Адвэнту, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 40, 1-5. 9-11
Падрыхтуйце дарогу Пану

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Суцешце, суцешце народ Мой! —
кажа ваш Бог.
Прамаўляйце да сэрца Ерузалема
і абвяшчайце яму,
што скончыўся час барацьбы ягонай,
што адплочаныя беззаконні ягоныя,
бо атрымаў ён з рукі Пана
ўдвая за ўсе свае грахі.
Голас таго, хто кліча ў пустыні:
падрыхтуйце дарогу Пану,
раўняйце ў стэпе шлях нашаму Богу!
Кожная даліна ўзвысіцца,
кожная гара і пагорак панізяцца,
і выбоістыя дарогі стануць раўнінай,
і ланцугі гор — далінаю.
І з’явіцца слава Пана,
і адначасова ўбачыць яе кожнае цела,
бо так сказалі вусны Пана.
Узыйдзі на высокую гару, Сіён,
які нясеш добрыя весткі!
Зрабі моцным голас свой, Ерузалем,
які нясеш добрыя весткі!
Зрабі моцным голас свой, не бойся!
Скажы гарадам юдэйскім:
Вось Бог ваш!
Вось Пан Бог прыходзіць з моцаю,
і плячо Ягонае, што мае ўладу.
Вось узнагарода Ягоная з Ім,
і адплата Ягоная перад Яго абліччам.
Як пастыр, Ён будзе пасвіць статак свой;
ягнятаў будзе браць на рукі
і насіць на грудзях сваіх,
з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Адвэнту, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Бар 5, 1–9
Бог пакажа тваю прыгажосць

Чытанне Кнігі прарока Баруха.

Скінь, Ерузалем, вопратку
свайго смутку і нядолі,
і апраніся ў прыгажосць славы,
дадзеную табе навекі ад Бога.
Ахініся плашчом справядлівасці Божай,
ускладзі на галаву дыядэму славы Спрадвечнага!
Бо Бог пакажа тваю прыгажосць усяму,
што ёсць пад небам.
Імя тваё ў Бога навекі будзе названа:
мір справядлівасці і слава пабожнасці!
Узніміся, Ерузалем,
і стань на вышыні,
паглядзі на ўсход,
і ўбач дзяцей тваіх,
сабраных словам Святога
ад узыходу сонца аж да захаду,
якія радуюцца таму, што Бог успомніў пра іх.
Яны выйшлі ад цябе пешшу,
гнаныя ворагамі,
а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе,
як на каралеўскім троне.
Бо вырашыў Бог панізіць
кожную высокую гару і пагоркі адвечныя,
засыпаць даліны, зраўняць іх з зямлёй,
каб Ізраэль мог бяспечна крочыць у хвале Пана,
каб лясы і кожнае пахучае дрэва давалі цень
Ізраэлю на Божы загад.
Бог будзе з радасцю весці Ізраэль
да святла славы сваёй
з міласэрнасцю і справядлівасцю, якія Яму належаць.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Вялікага посту, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 12, 1–4а
Пакліканне Абрагама, Айца Божага Народа

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Пан сказаў Абраму: Выйдзі са сваёй роднай зямлі і з дому айца твайго ў зямлю, якую табе пакажу. Я ўчыню з цябе вялікі народ і буду благаслаўляць цябе, і ўзвялічу імя тваё, і станеш благаслаўленнем. Буду благаслаўляць тых, хто цябе благаслаўляе, а тых, хто зневажае цябе, Я пракляну. І будуць благаслаўлёныя ў табе ўсе плямёны зямлі.

І выйшаў Абрам, як загадаў яму Пан.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Вялікага посту, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 22, 1–2. 9а. 10–13. 15–18
Ахвяра патрыярха нашага Абрагама

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: Абрагаме. І ён адказаў: Гэта я. Бог сказаў: Вазьмі сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую Я скажу табе.

Калі прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог, Абрагам пабудаваў там ахвярнік. І працягнуў Абрагам руку сваю, і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго.

Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: Абрагаме, Абрагаме. Ён адказаў: Гэта я. Анёл сказаў: Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер Я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для Мяне. Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына.

Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: Клянуся, — кажа Пан, — паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то Я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу Майго.

Гэта слова Божае.

ІI Нядзеля Вялікага посту, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 15, 5-12. 17-18
Бог заключае запавет з верным Абрагамам

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Бог вывеў Абрагама вонкі, і сказаў яму: Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх. І сказаў яму: Такім вялікім будзе тваё патомства. Абрам паверыў Пану, і Ён залічыў яму гэта як праведнасць.

І сказаў яму: Я – Пан, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць табе зямлю гэтую ва ўладанне.

Ён сказаў: Пане Божа, як я пазнаю, што буду спадкаемцам яе? Пан адказаў яму: Вазьмі для Мяне трохгадовую ялавіцу, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба. Ён узяў для Яго ўсё гэта і рассек іх папалам, і паклаў адну частку насупраць другой; толькі птушак не рассек. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх.

Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама. І вось ахапіў яго жах і вялікая цемра.

Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра, і вось дым, быццам з печы, і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў Пан запавет з Абрамам, сказаўшы: Патомству твайму даю гэтую зямлю, ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Еўфрат.

Гэта слова Божае.

ІII Нядзеля Адвэнту, Год A

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 35, 1–6а. 10
Сам Бог прыйдзе і збавіць вас

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Узрадуецца пустыня і сухая зямля,
і стэп узвесяліцца і зацвіце, як шафран.
Будзе прыгожа цвісці і цешыцца,
і радавацца будзе, і спяваць.
Слава Лібану будзе дадзена яму,
гонар Кармэлю і Сарону.
Яны ўбачаць славу Пана,
веліч нашага Бога.
Умацуйце слабыя рукі,
узмацніце дрыжачыя калені.
Скажыце маладушным:
Будзьце адважнымі! Не бойцеся!
Вось Бог ваш, помста прыйдзе;
адплата Божая.
Ён сам прыходзіць і збавіць вас.
Тады вочы сляпых будуць бачыць,
і вушы глухіх адкрыюцца.
Тады кульгавы, як алень, падскочыць,
і язык нямых усклікне радасна.
Выбаўленыя Панам вернуцца
і прыйдуць на Сіён з радасным спевам,
і вечная радасць акрые іх галовы.
Вяселле і радасць напоўніць іх,
а журба і стогны знікнуць.

Гэта слова Божае.

ІII Нядзеля Адвэнту, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 61, 1-2а. 10-11
Узрадуюся ў Пану

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Дух Пана Бога на мне,
бо Пан намасціў мяне
абвяшчаць добрую навіну ўбогім.
Паслаў мяне перавязваць раны змучаных сэрцаў,
прапаведаваць вызваленне палонным
і вязьням — свабоду;
абвяшчаць год ласкі Пана.
Узрадуюся ў Пану,
узвесяліцца душа мая ў Богу маім;
бо Ён апрануў мяне ў шаты збаўлення,
плашчом справядлівасці ахінуў мяне,
як жаніха, увянчаў каронай,
як нявесту, упрыгожыў сваімі каштоўнасцямі.
Бо, як зямля дае сваю расліннасць,
і, як сад родзіць пасеянае ў ім,
так Пан Бог учыніць, што ўзыдзе справядлівасць
і слава перад усімі народамі.
Гэта слова Божае.

ІII Нядзеля Вялікага посту, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 17, 3–7
Дай нам вады, каб мы пілі (Зых 17, 2)

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Народ прагнуў вады і наракаў на Майсея, кажучы: Навошта гэта ты вывеў нас з Егіпта? Каб замучыць смагаю нас, і дзяцей нашых, і статкі нашыя?

І ўсклікнуў Майсей да Пана, кажучы: Што зраблю я народу гэтаму? Яшчэ крыху, і ўкамянуюць мяне. І сказаў Пан Майсею: Прайдзі перад народам, і вазьмі з сабою некаторых са старэйшын Ізраэля, і кій твой, якім ударыў ты Ніл, вазьмі ў руку тваю, і ідзі. Вось Я стану перад табою на скале ў Гарэбе, і ты ўдарыш у скалу, і выйдзе з яе вада, і народ будзе піць. І зрабіў так Майсей на вачах старэйшын Ізраэля. І назваў тое месца Маса і Мэрыба з прычыны сваркі сыноў Ізраэля і выпрабавання імі Пана, калі казалі: Ці ёсць Пан сярод нас, ці няма?

Гэта слова Божае.

ІIІ Велікодная нядзеля, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 3, 13–15. 17–19
Забілі Пачынальніка Жыцця, якога Бог уваскрасіў з мёртвых

Чытанне Кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Сказаў Пётр народу: Бог Абрагама, Ісаака і Якуба, Бог айцоў нашых уславіў Слугу свайго, Езуса, якога выдалі вы і адракліся ад Яго перад Пілатам, калі той вырашыў адпусціць Яго. Вы адракліся ад Святога і Справядлівага, а прасілі памілаваць злачынцу. Забілі Пачынальніка Жыцця, якога Бог уваскрасіў з мёртвых, чаго мы сведкі.

І цяпер, браты, я ведаю, што вы зрабілі гэта з няведання, як і кіраўнікі вашыя. А Бог здзейсніў тое, што абвяшчаў вуснамі ўсіх прарокаў, што Хрыстус будзе цярпець. Дык пакайцеся і навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі вашыя.

Гэта слова Божае.

ІIІ Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ён 3, 1–5. 10
Адвярнуліся нінівіцяне ад злога шляху свайго

Чытанне кнігі прарока Ёны.

Пан звярнуўся да Ёны другі раз, кажучы: Устань, ідзі ў Нініву, вялікі горад, і скажы ім тое, што Я табе наказаў. І ўстаў Ёна, і пайшоў у Нініву, паводле слова Пана.

Нініва ж была вялікім горадам у Бога: на тры дні хады. І пачаў Ёна хадзіць па горадзе столькі, колькі можна было прайсці за адзін дзень, і ўсклікаў, кажучы: Яшчэ сорак дзён, і Нініва будзе збурана.

І паверылі нінівіцяне ў Бога, і абвясцілі пост, і апрануліся ў мяхі, ад старэйшага аж да малодшага.

І ўбачыў Бог учынкі іхнія, што яны адвярнуліся ад злога шляху свайго, і пашкадаваў Бог, што сказаў пра няшчасце, якое спашле ім, і не спаслаў.

Гэта слова Божае.

ІIІ Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Нм 8, 2–4а. 5–6. 8–10
Чыталі кнігу Закону і раскрывалі сэнс

Чытанне кнігі Нээміі.

У тыя дні:

Прынёс святар Эздра кнігу Майсеевага Закону ў першы дзень сёмага месяца на сход мужчын і жанчын, і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад Воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі, і тымі, хто мог разумець; і вушы ўсяго народа былі ўважлівыя да кнігі Закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым драўляным узвышэнні.

І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І, калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благаславіў Эздра Вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амэн, амэн, – падымаючы рукі свае. І кланяліся, і падалі на калені, тварам на зямлю, перад Панам.

І чыталі кнігу Закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася.

Тады намеснік Нээмія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце. Бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы Закону.

І сказаў ім Нээмія: Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана – гэта моц вашая.

Гэта слова Божае.

ІIІ Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 8, 23b — 9, 3
Галілея язычнікаў убачыць вялікае святло

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

У ранейшыя часы прыніжана была зямля Забулонава і зямля Нэфталіева, але ў будучыні праслаўлены будзе прыморскі шлях, зямля за Ярданам, Галілея язычнікаў.
Народ, які хадзіў у цемры,
убачыў святло вялікае;
над жыхарамі краіны смяротнага ценю
заззяла святло.
Ты памножыў народ,
павялічыў радасць.
Ён весяліцца перад Табою,
як весяляцца ў час жніва,
як цешацца пры падзеле здабычы.
Бо ярмо, што гняло яго,
і кій на плячах ягоных,
і розгу прыгнятальніка ягонага
Ты зламаў, як у дзень Мадыяма.

Гэта слова Божае.

ІV Велікодная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 2, 14а. 36–41
Бог зрабіў Яго і Панам, і Месіяй

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У дзень Пяцідзесятніцы ўстаў Пётр разам з Адзінаццаццю і прамовіў моцным голасам да іх: Няхай кожны дом Ізраэля цвёрда ведае, што гэтага Езуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог зрабіў і Панам, і Месіяй.

Калі ж пачулі гэта, змягчэла сэрца іхняе і яны сказалі Пятру і астатнім Апосталам: Што нам рабіць, браты? Сказаў ім Пётр: Пакайцеся і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых, і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш.

І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: Ратуйцеся ад гэтага падступнага пакалення.

Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся. І далучылася ў гэты дзень да іх каля трох тысяч душ.

Гэта слова Божае.

ІV Велікодная нядзеля, Год В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 4, 8-12
Няма ні ў кім іншым збаўлення

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Пётр, напоўніўшыся Духам Святым, сказаў: Правадыры народу і старэйшыны! Калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравеў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраэльскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Хрыста з Назарэту, якога вы ўкрыжавалі, і якога Бог уваскрасіў з мёртвых.

Ён — камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне.

Гэта слова Божае.

ІV Велікодная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 13, 14. 43-52
Таму мы звяртаемся да язычнікаў

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Павел і Барнаба прайшлі праз Пэргэ і прыбылі ў Антыёхію Пісыдыйскую, увайшлі ў дзень суботні ў сінагогу і селі.
Калі сабраныя разышліся, многія юдэі і пабожныя празеліты пайшлі следам за Паўлам і Барнабам, якія ў размове пераконвалі іх заставацца ў ласцы Божай.

У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі ўбачылі такі натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што казаў Павел, і блюзнерылі.

Тады Павел і Барнаба з адвагаю сказалі: Вам першым трэба было абвяшчаць слова Божае. Але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў. Бо так нам загадаў Пан: Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі.

Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе, прызначаныя да жыцця вечнага, паверылі. І слова Пана пашыралася па ўсёй краіне.

Але юдэі падбухторылі пабожных і ўплывовых жанчын і першых у горадзе людзей і распачалі ганенне на Паўла і Барнабу, і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі ў Іконію. А вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам.

Гэта слова Божае.

ІV Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 18, 15–20
Я ўстанаўлю ім прарока і ўкладу Мае словы ў вусны ягоныя

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

Пан Бог твой установіць сярод цябе прарока з братоў тваіх, падобнага да мяне. Яго будзеце слухаць, як прасіў ты Пана Бога свайго на Гарэбе ў дзень сходу, кажучы: Няхай не пачую голасу Пана Бога майго і няхай не ўбачу больш гэтага вялікага агню, каб мне не памерці.

І сказаў мне Пан: Добра яны сказалі. Я ўстанаўлю ім прарока з братоў іхніх, падобнага да цябе, і ўкладу Мае словы ў вусны ягоныя, і ён будзе казаць ім усё, што Я загадаю яму. І кожны, хто не паслухае Маіх слоў, якія будзе ён казаць у Маё імя, з таго спаганю Я. Прарок жа, які асмеліцца сказаць у Маё імя тое, чаго Я не загадваў яму казаць, ці будзе прамаўляць у імя іншых багоў, павінен памерці.

Гэта слова Божае.

 • Па прыкладзе Марыі
  Моладзь Чырвонага касцёла запрашае на адарацыю Найсвяцейшага Сакрамэнту 23 мая пасля Св. Імшы а 19 гадзіне.
 • Май
  2019

  Тэатр Зніч

 • Красавік
  2019

  Тэатр Зніч

 • Моладзь запрашае!

  Па добрай традыцыі моладзь Чырвонага касцёла зноў запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”.

 • Вечарына ў бібліятэцы Імя Адама Міцкевіча

  31 сакавіка а 16-й гадзіне ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адбудзецца вечарына з нагоды ўключэння ўрачыстасці, прысвечанай ушанаванню абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст) у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

 • 17 сакавіка ў 12.30 адбудзецца адкрыццё мастацкай выстаўкі "На Беларусі Бог жыве!"