Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

XIX Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 18, 6-9
Бо праз пакаранне нашых праціўнікаў Ты паклікаў і праславіў нас

Чытанне кнігі Мудрасці Саламона.

Ноч вызвалення была прадвешчана айцам нашым, каб яны падбадзёрыліся, цвёрда ведаючы, якім абяцанням паверылі. Народ Твой чакаў выратавання справядлівых і згубы сваіх ворагаў. Бо праз пакаранне нашых праціўнікаў Ты паклікаў і праславіў нас.

Праведныя дзеці добрых патаемна прыносілі ахвяры і ў згодзе ўстанавілі Боскі закон, каб святыя аднолькава саўдзельнічалі ў тым самым дабры і небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны айцоў.

Гэта слова Божае.

XV Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ам 7, 12–15
Ідзі, прароч народу Майму

Чытанне кнігі прарока Амоса.

У тыя дні:

Амасія, святар з Бэтэля, сказаў Амосу: Празорца, ідзі, уцякай у зямлю Юды. Там еш хлеб і там прароч. А ў Бэтэлі больш не прароч, бо ён — святыня караля і дом каралеўскі.

Адказваючы, Амос сказаў Амасію: Я — не прарок і не сын прарока, бо я пастух і збіральнік сікамораў. Але Пан забраў мяне ад авечак, і сказаў мне Пан: Ідзі, прароч народу Майму Ізраэлю.

Гэта слова Божае.

XV Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 30, 10-14
Гэта слова блізкае да цябе, каб ты мог выконваць яго

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей прамовіў да народа, кажучы:

Будзеш слухацца голасу Пана Бога твайго, захоўваць запаведзі і наказы Ягоныя, запісаныя ў гэтай кнізе Закону, і вернешся да Пана Бога твайго ўсім сэрцам сваім і ўсёю душою сваёй.

Запаведзь, якую сёння даю табе, – гэта не штосьці цяжкае і недасягальнае для цябе. Яна не ў нябёсах, каб можна было сказаць: Хто б узышоў для нас ў неба і прынёс яе нам, каб мы слухалі і выконвалі яе? І не за морам яна, каб вы казалі: Хто б пераправіўся праз мора і прынёс яе нам, каб мы змаглі слухаць і выконваць яе? Наадварот, гэта слова вельмі блізкае да цябе: яно ў тваіх вуснах і ў тваім сэрцы, каб ты мог выконваць яго.

Гэта слова Божае.

XVI Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 23, 1–6
Збяру ацалелых авечак Маіх і пастаўлю над імі пастыраў

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

Гора пастырам, якія губяць і рассейваюць авечак пашы Маёй! — кажа Пан.

Таму так кажа Пан, Бог Ізраэля, пра пастыраў, якія пасвяць народ Мой: Вы рассеялі авечак Маіх і разагналі іх, і не клапаціліся пра іх. Вось Я пакараю вас за зло ўчынкаў вашых, — кажа Пан.

Я збяру ацалелых авечак Маіх з усіх земляў, у якія прагнаў іх, і вярну іх ў аўчарню іхнюю, і будуць пладзіцца і памнажацца. І пастаўлю над імі пастыраў, якія будуць пасвіць іх. І больш не будуць палохацца і баяцца, і ніхто не згубіцца, — кажа Пан.

Вось настануць дні, — кажа Пан, — і абуджу для Давіда Парастак справядлівы, і запануе Кароль, і будзе Ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні Ягоныя збаўлены будзе Юда, а Ізраэль будзе жыць у бяспецы. І вось імя Ягонае, якім будуць называць Яго: Пан – наша справядлівасць.

Гэта слова Божае.

XVI Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Быц 18, 1-10а
Пане, не абмінай свайго слугі

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Аб’явіўся Пан Абрагаму каля дубоў Мамрэ, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае – вось тры мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад ўваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыйце свае ногі, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашыя, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля слугі вашага. А яны сказалі: Зрабі так, як сказаў.

Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары і сказаў: Хутчэй замясі тры саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі. Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако, і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам. А яны елі.

І спыталі яго: Дзе твая жонка Сарра?

Ён адказаў ім: Вось у шатры.

Сказаў яму адзін з іх: Праз год у той самы час я вярнуся да цябе. А ў Сарры, жонкі тваёй, будзе сын.

Гэта слова Божае.

XVII Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Вал 4, 42–44
Будуць есці, і застанецца

Чытанне Другой кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Адзін чалавек прыйшоў з Баалшаліша і прынёс чалавеку Божаму хлеб пачаткаў, дваццаць ячменных хлябоў і свежае збожжа ў торбе сваёй. І сказаў Элія: Дай людзям, каб елі. І сказаў слуга ягоны: Як магу я пакласці гэта перад сотняю чалавек? Ён зноў сказаў: Дай людзям, каб елі. Бо так кажа Пан: будуць есці, і застанецца. Тады паклаў перад імі, і елі яны, і засталося, паводле слова Пана.

Гэта слова Божае.

XVIII Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 16, 2–4. 12–15
Я пралью на вас хлеб з неба

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Пачала ўся супольнасць наракаць у пустыні. І казалі сыны Ізраэля супраць Майсея і Аарона: Лепш бы мы загінулі ад рукі Пана ў зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі ўдосталь хлеба. Вы прывялі нас ў гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход?

Тады Пан сказаў Майсею: Вось Я пралью на вас хлеб з неба. І штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб Мне выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць Майго Закону, ці не.

Я пачуў нараканні сыноў Ізраэля. Скажы ім: Вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам і спазнаеце, што Я — Пан Бог ваш.

Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера.

Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з’явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраэля казалі адзін аднаму: Што гэта? Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Майсей сказаў ім: Гэта хлеб, які Пан даў вам для спажытку.

Гэта слова Божае.

XVIII Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Экл 1, 2; 2, 21-23
Якая карысць чалавеку ад усёй яго працы

Чытанне кнігі Эклезіяста.

Марнасць марнасцяў, – кажа Эклезіяст, – марнасць марнасцяў і ўсё марнасць.

Бывае, што чалавек працуе з мудрасцю, веданнем і ўменнем, аднак павінен пакінуць надзел чалавеку, які над тым не працаваў. І гэта марнасць і вялікае зло.

Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам. Бо ўсе дні ягоныя – гэта пакуты, і смутак – праца яго, нават уначы яго сэрца не мае спакою. І гэта марнасць.

Гэта слова Божае.

XX Звычайная нядзеля, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Прып 9, 1–6
Ешце хлеб мой, піце віно, якое змяшала

Чытанне кнігі Прыпавесцяў Саламона.

Мудрасць збудавала дом свой і вычасала сем калонаў яго, забіла тое, што было на зарэз, змяшала віно сваё і стол падрыхтавала. Выслала служанак сваіх і кліча з вяршынь узвышшаў горада: Хто просты, няхай прыйдзе сюды.

Неразумнаму яна сказала: Хадзіце, ешце хлеб мой, піце віно, якое змяшала. Адкіньце глупства і будзеце жыць, хадзіце шляхам розуму.

Гэта слова Божае.

XX Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ер 38, 4-6. 8-10
Ты нарадзіла мяне чалавекам нязгоды для ўсёй зямлі (Ер 15, 10)

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

У тыя дні:

Кіраўнікі сказалі каралю: Няхай Ерамія будзе аддадзены на смерць, бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Гэты чалавек шукае для свайго народа не дабрабыту, але толькі няшчасця.

І сказаў кароль Сэдэкія: Ён у вашых руках, бо кароль не можа зрабіць нічога супраць вас. Тады яны ўзялі Ерамію і, спусціўшы на вяроўках, кінулі яго ў яму Мальхія, каралеўскага сына, якая знаходзілася ў двары цямніцы. У яме была не вада, а толькі багна; і загразнуў Ерамія ў багне.

І выйшаў Абдэмэлех з каралеўскага дому, і сказаў каралю, кажучы: Гаспадар мой, кароль, гэтыя людзі ва ўсім паступілі дрэнна з прарокам Ераміяй. Яны кінулі яго ў яму, каб ён памёр там з голаду, бо ў горадзе ўжо няма хлеба.

Тады кароль загадаў эфіопу Абдэмэлеху: Вазьмі з сабою адсюль трыццаць чалавек і выцягні прарока Ерамію з ямы, пакуль ён не памёр.

Гэта слова Божае.

XXI Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 66, 18-21
Прывядуць усіх братоў вашых з усіх народаў

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан:

Я ведаю ўчынкі іхнія і задумы іхнія. І прыйду сабраць усе народы і мовы, і яны прыйдуць і ўбачаць славу Маю. І ўстанаўлю сярод іх знак, і пашлю ацалелых з іх да народаў: у Тарс, Пул і Луд, у Мэсэх, Тубаль і Яван, на далёкія астравы, якія не чулі пра Мяне і не бачылі славы Маёй. Яны абвесцяць славу Маю між народамі. І прывядуць усіх братоў вашых з усіх народаў у прынашэнне Пану на конях, калясніцах і насілках, на мулах і вярблюдах у Ерузалем, на Маю святую гару, – кажа Пан, – як прыносяць сыны Ізраэля прынашэнне ў чыстым начынні ў дом Пана. І прызначу некаторых з іх святарамі і левітамі, – кажа Пан.

Гэта слова Божае.

XXII Звычайная нядзеля, Год C

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 3, 17-18. 20. 28-29
Станавіся пакорным, і знойдзеш ласку ў вачах Пана

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Дзіця, рабі свае справы ў пакоры, і будзе любіць цябе чалавек богаўгодны. Чым больш ты вялікі, тым больш пакорным станавіся, і тады знойдзеш ласку ў вачах Пана, бо вялікая магутнасць Пана і праз пакорных праслаўляецца Ён.

Няма леку на нядолю ганарыстага, бо парастак зла пусціў у ім карані. Сэрца разумнага разважае над прыпавесцю, а мець уважлівае вуха – гэта жаданне мудраца.

Гэта слова Божае.

XXIX Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Зых 17, 8–13
Калі Майсей падымаў рукі, перамагаў Ізраэль

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Прыйшлі амалекіцяне і ваявалі з Ізраэлем у Рэфідыме. І сказаў Майсей Езусу Навіну: Выберы нам мужоў і ідзі біцца з амалекіцянамі; заўтра я стану на вяршыні пагорка, і жазло Божае будзе ў руцэ маёй.

І зрабіў Езус, як сказаў яму Майсей, і пайшоў біцца з амалекіцянамі. А Майсей, і Аарон, і Хур узышлі на вяршыню пагорка. Калі Майсей падымаў рукі свае, перамагаў Ізраэль, а калі апускаў рукі свае, перамагаў Амалек. Калі рукі Майсеевы ацяжэлі, тады ўзялі камень і падставілі яму, і ён сеў на ім, а Аарон і Хур падтрымлівалі рукі ягоныя, адзін з аднаго, а другі з другога боку. І былі рукі яго паднятыя аж да захаду сонца.

І перамог Езус Амалека і народ ягоны выстрыём мяча.

Гэта слова Божае.

XXVI Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Ам 6, 1а. 4-7
Цяпер сціхне крык радасці распешчаных

Чытанне кнігі прарока Амоса.

Так кажа Пан усемагутны:

Гора бесклапотным на Сіёне і тым, хто спадзяецца на гару самарыйскую.

Тым, хто ўзлёг на ложах са слановай косці і песціцца на сваіх пасцелях, хто есць ягнят са статку і цялят з сярэдзіны пашы. Тым, хто спявае пад гукі гусляў, хто выдумляе сабе, нібы Давід, музычныя інструменты. Хто п’е з келіхаў віно, намашчваецца найлепшымі алеямі і не перажывае з-за падзення Юзафа.

Таму цяпер пойдуць яны ў выгнанне на чале палонных, і сціхне радасны крык распешчаных.

Гэта слова Божае.

XXVII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Абк 1, 2-3; 2, 2-4
Праведны будзе жыць дзякуючы сваёй вернасці

Чытанне кнігі прарока Абакума.

Дакуль я, Пане, буду клікаць, а Ты не чуеш; дакуль буду крычаць Табе: Гвалт! – а Ты не ратуеш? Навошта паказваеш несправядлівасць і глядзіш на няшчасці? Рабунак і гвалт перада мною, і ўзнікае спрэчка, і паўстае разлад.

І сказаў мне Пан у адказ: Запішы, што бачыш, і растлумач на табліцах, каб чытач мог лёгка прачытаць. Бо тое, што бачыш, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, і не ашукае. Калі нават будзе марудзіць, чакай, бо прыйдзе абавязкова, не спозніцца.

Вось знемагае той, у каго несправядлівая душа, а праведны будзе жыць дзякуючы сваёй вернасці.

Гэта слова Божае.

XXVIII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Вал 5, 14-17
Вярнуўся Нааман да чалавека Божага і вызнаў Пана

Чытанне Другой кнігі Валадарстваў.

У тыя дні:

Пайшоў Нааман сірыец і акунуўся ў Ярдане сем разоў паводле слова Елісея, чалавека Божага, і абнавілася цела ягонае, як цела малога дзіцяці, і ачысцілася. Тады вярнуўся да чалавека Божага ён і ўсе, хто суправаджаў яго. Прыйшоў і стаў перад ім, і сказаў: Сапраўды я ведаю, што няма Бога на ўсёй зямлі, а толькі ў Ізраэлі. Таму прымі дар ад слугі твайго.

І адказаў Елісей: Як жывы Пан, перад абліччам якога я стаю, не прыму. А той прымушаў яго ўзяць, але ён адмовіўся.

І сказаў Нааман: Калі не, то, прашу, няхай слузе твайму дадуць столькі зямлі, колькі панясуць два мулы, бо не будзе больш слуга твой прыносіць усеспаленні і ахвяры іншым багам, апроч Пана.

Гэта слова Божае.

XXX Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 35, 12–14. 16–18
Малітва пакорнага пранікае праз аблокі

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Пан — справядлівы суддзя,
які не зважае на асобы.
Ён бесстаронні ў дачыненні да беднага
і выслухае малітву пакрыўджанага.
Ён не адкіне просьбаў сіраты і ўдавы,
якая вылівае скаргу сваю.
Хто служыць Богу, будзе прыняты ласкава,
і яго малітва ўзыдзе да аблокаў.
Малітва пакорнага пранікае праз аблокі
і не супакоіцца, пакуль не наблізіцца да Бога,
і не адступіць, пакуль Найвышэйшы не пачуе яе
і не ўчыніць суд як справядлівы суддзя.

Гэта слова Божае.

XXXI Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 11, 22 — 12, 2
Ты літуешся над усімі, бо любіш усё, што існуе

Чытанне кнігі Мудрасці Саламона.

Пане,
Увесь свет перад Табою, як ваганне шаляў
або як кропля ранішняй расы, якая выпадае на зямлю.
Але Ты літуешся над усімі, бо ўсё можаш
і не зважаеш на грахі людзей, каб яны маглі навярнуцца.
Бо любіш Ты ўсё, што існуе,
і нічым, што стварыў, не грэбуеш;
бо, калі б нешта ненавідзеў,
гэтага б Ты не стварыў.
Як бы магло трываць што-небудзь,
калі б Ты не захацеў?
Ці як захавалася б тое, што не было паклікана Табою?
Але Ты ўсё шкадуеш, бо яно Тваё,
о Пане, які любіш жыццё.
Нятленны дух Твой ёсць ва ўсім.
Таму Ты паступова паказваеш памылкі тым, хто ўпаў,
нагадваеш ім, у чым яны грашаць, і навучаеш,
каб яны пакінулі зло і паверылі ў Цябе, Пане.

Гэта слова Божае.

XXXII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Мак 7, 1–2. 9–14 
Валадар свету ўваскрасіць нас да вечнага жыцця

Чытанне Другой кнігі Макабэяў.

У тыя дні:

Здарылася, што сем братоў разам з маці былі схоплены, і катавалі іх бізунамі і рамянямі, бо кароль хацеў прымусіць іх пакаштаваць свініны, забароненай Законам. Адзін з іх, прамаўляючы ад імя астатніх, сказаў так: Пра што хочаш спытацца або пра што даведацца ад нас? Мы гатовыя хутчэй памерці, чым парушыць бацькоўскія законы.

А другі брат на апошнім дыханні сказаў: Ты, злачынца, забіраеш у нас цяперашняе жыццё. Аднак Валадар свету ўваскрасіць да вечнага жыцця нас, якія паміраюць за Яго Закон.

Пасля гэтага катавалі трэцяга. На патрабаванне даць язык адразу ж высунуў яго, адважна выцягнуў рукі і з годнасцю сказаў: З неба іх атрымаў, але дзеля Яго законаў пагарджаю імі, бо спадзяюся зноў атрымаць іх ад Яго. Нават сам кароль і ўсе, хто быў з ім, дзівіліся адважнасці юнака, які зусім не зважаў на пакуты.

Калі памёр і той, катавалі чацвёртага, здзекуючыся падобным чынам. Канаючы, той сказаў: Лепш памерці ад людскіх рук, а на Бога ўскладаць надзею, што зноў праз Яго будзем ажыўленыя. А для цябе няма ўваскрашэння да жыцця.

Гэта слова Божае.

XXXIII Звычайная нядзеля, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Мал 3, 19–20а 
Для вас узыдзе сонца справядлівасці

Чытанне кнігі прарока Малахіі.

Вось прыйдзе дзень, палаючы быццам печ. Тады ўсе ганарлівыя і бязбожныя стануць як салома, і спаліць іх надыходзячы дзень, – кажа Пан Магуццяў, — так што не пакіне ў іх ні карэння, ні галля. А для вас, хто баіцца імені Майго, узыдзе сонца справядлівасці, і аздараўленне будзе ў Ягоных промнях.

Гэта слова Божае.