Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Пра пост у перыяд Адвэнту

Адвэнт (лац. adventus – прыйсце) – адмысловы перыяд у літургічным годзе Касцёла (Катэхізіс Каталіцкага Касцёла (далей – ККК), 524).

Пятніца — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 48, 17–19
Калі б ты зважаў на Мае запаведзі!

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан, твой Адкупіцель,
Святы Ізраэля:
Я — Пан, Бог твой,
які вучыць цябе таму, што карыснае,
які накіроўвае цябе на шлях, якім трэба ісці.
О, калі б ты зважаў на мае запаведзі,
тады спакой твой быў бы, як рака,
і справядлівасць твая, як хвалі марскія.
І Твайго патомства было б, як пяску,
і нашчадкаў з улоння твайго, як яго пясчынак.
Не знікла б і не было б знішчана
імя тваё перад Маім абліччам.

Гэта слова Божае.

Пятніца — Першы тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 29, 17–24
У той дзень вочы сляпых будуць бачыць

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Гэта кажа Пан Бог:
Ці ж у хуткім часе
не станецца Лібан садам,
і ці не будуць лічыць сад лесам?
І ў той дзень глухія пачуюць словы кнігі,
і вочы сляпых з цемры і змроку будуць бачыць.
І радасць пакорлівых павялічыцца ў Пану,
і бедныя будуць цешыцца ў Святым Ізраэля.
Бо не будзе больш крыўдзіцеля,
і насмешнік знікне,
і прападуць усе, хто імкнецца да несправядлівасці,
хто ў словах асуджае чалавека
і на таго, хто судзіцца ў браме, ставіць пастку,
уводзіць справядлівага ў замяшанне.
Таму Пан, які адкупіў Абрагама,
так кажа дому Якуба:
Цяпер Якуб не будзе асаромлены,
і аблічча ягонае больш не збялее.
Бо калі ўбачыць дзяцей сваіх,
справу рук Маіх,
то будзе свята шанаваць імя Маё,
і свята шанаваць будуць Святога Якубавага,
і Бога Ізраэля будуць баяцца.
І той, хто блукае духам, набудзе разуменне,
і хто наракае, атрымае настаўленне.

Гэта слова Божае.

Пятніца — Трэці тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 56, 1–3а. 6–8
Дом Мой будзе названы домам малітвы для ўсіх народаў

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан:

Захоўвайце правасуддзе і чыніце справядлівасць,
бо хутка прыйдзе збаўленне Маё
і аб’явіцца справядлівасць Мая.
Шчаслівы чалавек, які робіць гэта,
і сын чалавечы, які моцна трымаецца гэтага,
які захоўвае суботу, каб не ганьбіць яе,
і пільнуе руку сваю, каб не зрабіць ніякага зла.
І няхай сын чужаземца, які далучыўся да Пана,
не кажа: Сапраўды адлучыць мяне Пан ад свайго народа!
Сыноў чужаземцаў, якія далучыліся да Пана,
каб служыць Яму і любіць імя Пана,
каб быць Яго слугамі,
усіх, хто захоўвае суботу, каб не ганьбіць яе, і тых,
хто моцна трымаецца Майго запавету,
узвяду на гару Маю святую
і ўсцешу іх у Маім доме малітвы.
Усеспаленні іхнія і ахвяры
будуць даспадобы Мне на ахвярніку Маім,
бо дом Мой будзе названы
домам малітвы для ўсіх народаў.
Пан Бог, які збірае выгнаннікаў Ізраэля, кажа:
Апроч ужо сабраных, Я збяру для яго яшчэ іншых.

Гэта слова Божае.

Серада — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 40, 25-31
Усемагутны Бог умацоўвае знямоглага

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

З кім вы параўнаеце Мяне,
і Я буду роўны яму?— кажа Святы.
Узніміце ўгору вашыя вочы і паглядзіце:
Хто стварыў гэтыя зоркі?
Той, хто выводзіць іх шматлікае войска,
і кліча іх усіх па імені.
Сярод такой магутнасці
і вялікай моцы
ніхто не застаецца пакінутым.
Чаму ты кажаш, Якубе,
і ты, Ізраэль, гаворыш:
Схавана дарога мая ад Пана,
у Бога майго забыты закон мой.
Хіба не ведаеш ты? Хіба не чуў ты?
Пан - Бог вечны,
Ён стварыў межы зямлі.
Ён не стамляецца, не знясільваецца,
і неспазнаны розум Ягоны.
Ён дае стомленаму сілу,
Ён умацоўвае знямоглага.
І юнакі стамляюцца і знясільваюцца,
і маладыя, блукаючы, спатыкаюцца.
Але тыя, хто спадзяецца на Пана, адновяць сілы,
расправяць крылы, як арлы,
пабягуць і не стомяцца,
пойдуць і не знясіляцца.

Гэта слова Божае.

Серада — Трэці тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 45, 6b–8. 18. 21b–25
Крапіце, нябёсы, з вышыняў

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Я — Пан, і няма іншага.
Я фармую святло і ствараю цемру,
чыню дабрабыт і ствараю нядолю.
Я, Пан, чыню ўсё гэта.
Крапіце, нябёсы, з вышыняў,
і хмары няхай пральюць справядлівасць.
Няхай адкрыецца зямля і народзіць збаўленне,
і разам узыйдзе справядлівасць.
Я, Пан, стварыў усё гэта.
Бо гэта гаворыць Пан,
які стварыў нябёсы, Ён — Бог,
які сфармаваў зямлю і ўчыніў яе;
Ён ўмацаваў яе,
не пустой стварыў яе;
сфармаваў яе, каб на ёй жылі.
Я — Пан, і няма іншага.
Ці не Я — Пан?
І няма іншага Бога апроч Мяне!
Бога справядлівага і Збаўцы
няма апроч Мяне.
Звярніцеся да Мяне, усе межы зямлі,
і будзеце збаўлены,
бо Я — Бог, і няма іншага!
Прысягаю на Самога Сябе,
з вуснаў Маіх выходзіць справядлівасць,
слова нязменнае.
Бо перада Мною схіляецца кожнае калена,
на Мяне прысягаць будзе кожны язык,
і скажа Мне: Толькі ў Пану перамога і моц!
Да Яго прыйдуць і засаромеюцца ўсе,
хто трымаў зло на Яго.
Панам будзе апраўдана і ўслаўлена
ўсе патомства Ізраэля.

Гэта слова Божае.

Субота — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 48, 1–4. 9–11
Зноў прыйдзе Ілля

Чытанне Кнігі Мудрасці Сіраха.

У тыя дні:

З’явіўся Ілля, прарок, як агонь,
і слова ягонае палала, як паходня.
Ён наклікаў на іх голад,
і стараннасцю сваёю зменшыў іх колькасць.
Словам Пана ён замкнуў неба,
і тройчы спасылаў з яго агонь.
Як праславіўся ты, Ілля, сваімі цудамі,
і хто можа пахваліцца, што ён роўны табе?
Ты, які быў забраны ў агністай віхуры,
у калясніцы вогненых коней.
Пра цябе напісана, што ты захаваны
для адпаведных часоў,
каб суняць гнеў, перш чым ён стане шаленствам,
каб звярнуць сэрца бацькі да сына
і аднавіць пакаленні Якуба.
Шчаслівыя тыя, хто бачыў цябе,
і хто ў любові заснуў,
бо і мы напэўна жыць будзем.

Гэта слова Божае.

Субота — Першы тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 30, 19–21. 23–26
Бог змілуецца над табою на голас ляманту твайго

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Гэта кажа Пан Бог, святы Ізраэля:

Ты, народзе на Сіёне, які жывеш у Ерузалеме, не будзеш больш плакаць. Бог змілуецца над табою на голас ляманту твайго, і калі пачуе яго, адкажа табе.

І дасць вам Пан хлеб пакуты і ваду прыгнёту; але твой Настаўнік не будзе хавацца, і вочы твае ўбачаць Настаўніка твайго, і вушы твае пачуюць слова, сказанае за табою: Гэта дарога, ідзіце па ёй, калі б вы адхіліліся ўправа ці ўлева.

Ён спашле дождж на насенне тваё, якім ты засееш раллю, і хлеб, плён зямлі, будзе сытны і пажыўны. Статак твой у той дзень будзе пасвіцца на прасторных пашах. Валы і аслы, якія апрацоўваюць зямлю, будуць есці салёную мяшанку, прасеяную лапатай і віламі.

І на кожнай высокай гары, і на кожным высокім узгорку будуць ручаі, патокі водаў у дзень разгрому вялікага, калі ўпадуць вежы. І святло месяца будзе, як святло сонца, а святло сонца павялічыцца ў сем разоў, як святло сямі дзён, у той дзень, калі Пан перавяжа рану свайго народа і залечыць язвы ад удару свайго.

Гэта слова Божае.

Традыцыі Адвэнту

Упершыню пра Адвэнт як час падрыхтоўкі да Нараджэння Пана ўзгадваецца ў гістарычных крыніцах IV ст. Адвэнт багаты на разнастайныя сімвалы і традыцыі. Пры гэтым кожны народ і краіна маюць штосьці адметнае.

Традыцыі Адвэнту і Раства ў розных кутках свету. Германія

У кожнай краіне ёсць свае асаблівыя, непаўторныя традыцыі, якія не ва ўсім супадаюць з паўсюдна прынятымі. Прапануем пазнаёміцца з цікавымі святочнымі звычаямі розных краін свету, і, магчыма, адкрыць для сябе якую-небудзь незвычайную ідэю. Пачнем з Германіі.

Традыцыі Адвэнту і Раства ў розных кутках свету. ЗША

У кожнай краіне ёсць свае асаблівыя, непаўторныя традыцыі, якія не ва ўсім супадаюць з паўсюдна прынятымі. Прапануем пазнаёміцца з цікавымі святочнымі звычаямі розных краін свету, і, магчыма, адкрыць для сябе якую-небудзь незвычайную ідэю. ЗША.

Традыцыі Адвэнту і Раства ў розных кутках свету. Швецыя

У кожнай краіне ёсць свае асаблівыя, непаўторныя традыцыі, якія не ва ўсім супадаюць з паўсюдна прынятымі. Прапануем пазнаёміцца з цікавымі святочнымі звычаямі розных краін свету, і, магчыма, адкрыць для сябе якую-небудзь незвычайную ідэю. Швецыя.

У чаканні Божага прыйсця...

Моладзь Чырвонага касцёла прапануе ўсім ахвотным далучыцца да дабрачыннай акцыі “Калядная паштоўка”. На працягу Адвэнту з панядзелка па пятніцу пасля св. Імшы а 19 гадзіне збіраецца творчая група, каб сваімі рукамі ствараць віншавальныя паштоўкі да свята Божага Нараджэння. Сродкі ад іх рэалізацыі будуць скіраваныя на падтрымку дзіцячага дома ў Смалявічах.

Ці Адвэнт — гэта пост?

Набліжаецца зіма, а значыць ужо хутка, праз месяц, настане святочны перыяд Божага Нараджэння. Як вядома, у Каталіцкім Касцёле гэтаму святу папярэднічае Адвэнт, які называюць часам радаснага чакання. Але што значыць чакаць радасна і ці ў гэты перыяд на католікаў накладваюцца абмежаванні? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа кс. Кірыл Бардонаў.

Раней, кажучы пра традыцыю пастоў у Каталіцкім Касцёле, мы высветлілі, што «ў перыяд Адвэнту паводле касцёльных прадпісанняў асаблівага абавязковага посту няма (пар. кан. 1250). Тым не менш, каб духоўна падрыхтавацца да прыйсця Пана, мы можам браць сабе за абавязак пэўныя акты пакаяння — толькі ў такім выпадку яны павінны мець характар асабісты». Цяпер аб усім гэтым падрабязней.

Ці можна бавіцца ў Адвэнце, паколькі гэта час радаснага чакання?

Адвэнт – гэта час, які мае асаблівую атмасферу. Мэта гэтага перыяду – падрыхтаваць нас да перажывання адпаведным чынам урачыстасцей Божага нараджэння. Літургія Адвэнту набліжае нам прароцтвы, што прадвяшчаюць блізкае прыйсце Пана. Блізкасць гэтага прыйсця Збаўцы нараджае радасць у нашых сэрцах. Менавіта таму час Адвэнту называюць часам радаснага чакання.

Чацвер — Другі тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 41, 13–20
Я Адкупіцель твой, Святы Ізраэля

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Я, Пан Бог твой,
які ўзяў цябе за правіцу тваю,
і кажа табе: Не бойся,
Я дапамагу табе.
Не бойся, чарвяк Якубе,
люд Ізраэля.
Я дапамагу табе, — кажа Пан,
Адкупіцель твой, Святы Ізраэля.
Вось зраблю цябе вострай малатарняй,
новай, зубчатай.
Ты будзеш малаціць і крышыць горы,
і пагоркі ўчыніш мякінай.
Ты будзеш веяць іх і вецер разнясе іх,
і віхор іх рассее;
і ты ўзрадуешся ў Пану,
будзеш ганарыцца Святым Ізраэля.
Прыніжаныя і ўбогія шукаюць вады,
і няма яе.
Язык іх сохне ад смагі.
Я, Пан, выслухаю іх,
Я, Бог Ізраэля, іх не пакіну.
Я адкрыю рэкі на голых пагорках,
і крыніцы сярод раўнінаў.
Я пустыню ператвару ў возера,
і сухую зямлю ў водныя крыніцы.
Кедр пасаджу ў пустыні,
акацыю, мірт, і аліўку;
Змяшчу ў стэпе разам кіпарыс, явар і бук,
каб убачылі і ведалі,
пазналі і зразумелі ўсе,
што рука Пана ўчыніла гэта,
Святы Ізраэля стварыў гэта.

Гэта слова Божае.

Чацвер — Першы тыдзень Адвэнту

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 26, 1–6
Няхай увойдзе народ справядлівы

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

У той дзень заспяваюць гэтую песню
ў зямлі Юдэйскай:
У нас моцны горад;
Ён даў нам муры і вал для абароны.
Адчыніце брамы!
Няхай увойдзе народ справядлівы,
які захоўвае вернасць.
Моцнага духам Ты захоўваеш у глыбокім спакоі,
бо ён спадзяецца на Цябе.
Спадзявайцеся на Пана заўсёды,
бо Пан ёсць вечная Скала!
Бо Ён прынізіў тых,
хто жыве на вышыні,
высока ўзняты горад зваліў,
зваліў яго на зямлю,
скінуў яго ў пыл.
Топчуць яго ногі, ногі прыгнечаных і ступні бедных.

Гэта слова Божае.

Чацвер — Трэці тыдзень Адвэнту

 ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 54, 1–10 
Бог верны свайму Запавету

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Узрадуйся, бясплодная,
якая не нарадзіла;
усклікай ад радасці і весяліся,
якая не спазнала болю родаў!
Бо ў пакінутай будзе больш сыноў,
чым сыноў у той, якая мае мужа, — кажа Пан.
Пашыр месца тваёй скініі,
расцягні палотны твайго шатра, не саромейся,
падоўж свае шнуры, умацуй калкі свае!
Бо ты разрасцешся направа і налева,
і патомства тваё авалодае народамі
і заселіць спустошаныя гарады.
Не бойся, бо не будзеш асаромлена,
не саромейся, бо не будзеш зняважана.
Ты забудзеш сорам сваёй маладосці
і больш не будзеш памятаць ганьбы твайго ўдаўства.
Бо мужам тваім ёсць Стварыцель твой,
Пан Магуццяў — імя Ягонае;
і Адкупіцель твой — Святы Ізраэля,
Богам усёй зямлі Ён будзе названы.
Бо як жонку пакінутую і засмучаную духам,
кліча цябе Пан.
І як да жонкі маладосці, якая была адвергнута,
звяртаецца твой Бог:
На малы час Я пакінуў цябе,
але з вялікай міласцю прыму цябе.
У прыступе гневу Я схаваў ад цябе
на хвіліну аблічча Маё,
але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над табою, —
кажа Пан, Адкупіцель твой.
Бо для Мяне гэта, як воды Ноя,
калі прысягнуў Я, што воды Ноя не прыйдуць
больш на зямлю;
так прысягнуў Я, што не буду гневацца на цябе
і дакараць цябе не буду.
Бо горы знікнуць,
і пагоркі захістаюцца,
але міласэрнасць Мая не адступіць ад цябе,
і запавет спакою Майго не пахіснецца, —
кажа Пан, які спагадае табе.

Гэта слова Божае.

Як правільна браць пастановы на Адвэнт?

Неўзабаве пачнецца час Адвэнту. Сёння, вяртаючыся з касцёла, я мела невялікую спрэчку з сябрам. Я сцвярджала, што пастановай павінна быць адмова ад тых рэчаў і грахоў, якія нас разбураюць: не курыць, не піць алкаголю, не сварыцца. Мой сябра запярэчыў, што пастанова павінна быць адмовай ад тых рэчаў, якія мы больш за ўсё любім, напрыклад, кіно ці шакалад. Гэта значыць, у іх павінна быць ахвяра. Вельмі хацелася б прачытаць аб магчымых пастановах на Адвэнт (вядома, акрамя малітвы і міласціны).