Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:      

Пятніца — дзяcяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 4, 7–15
Той, хто ўваскрасіў Пана Езуса, і нас уваскрасіць разам з Езусам і паставіць з вамі

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Мы маем скарб у гліняных пасудзінах, каб веліч сілы была Божая, а не ад нас. Усяляк уціскаюць нас, але мы не прыгнечаныя. Мы ў разгубленасці, але не паддаёмся роспачы. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Знішчаюць нас, але мы не гінем. Заўсёды носім у целе кананне Езуса, каб і жыццё Есуса аб’явілася ў целе нашым. Бо мы, жывыя, няспынна ідзём на смерць дзеля Есуса, каб і жыццё Есуса аб’явілася ў нашым смяротным целе. Так што смерць дзейнічае ў нас, а жыццё — у вас.

Маючы той самы дух веры, як напісана: я паверыў, таму гаварыў, — і мы верым, таму і кажам, ведаючы, што той, хто ўваскрасіў Пана Езуса, і нас уваскрасіць разам з Езусам і паставіць перад сабою з вамі. Бо ўсё дзеля вас, каб памнажэнне ласкі ў многіх выклікала шчодрую падзяку дзеля Божай славы.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Урачыстасць Найсвяцейшага Цела і Крыві Хрыста, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 8, 2–3. 14b–16а
Карміў цябе маннаю, якой не ведаў ты і не ведалі продкі твае

Чытанне кнігі Другазаконня.

Mайсей сказаў народу:

Памятай увесь шлях, якім вёў цябе Пан, Бог твой, па пустыні гэтыя сорак гадоў, каб скарыць цябе і выпрабаваць, і пазнаць, што ў сэрцы тваім, ці будзеш захоўваць запаведзі, ці не. Ён скарыў цябе, мучаў цябе голадам і карміў цябе маннаю, якой не ведаў ты і не ведалі продкі твае, каб паказаць табе, што не адным хлебам жыве чалавек, але кожным словам, якое выходзіць з вуснаў Пана, жыве чалавек. Не забывай Пана Бога твайго, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Які быў тваім правадыром у пустыні вялікай і страшнай, дзе змей ядавіты і скарпіён, і зямля бязводная. Ён здабыў для цябе ваду са скалы крамянёвай. Карміў цябе ў пустыні маннаю, якой не ведалі продкі твае.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — дзяcяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 3, 4–11
Ён даў нам магчымасць быць слугамі Новага Запавету: не літары, але духа

Чытанне Другога паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Такі давер мы маем праз Хрыста да Бога не таму, што мы здольныя думаць нешта ад сябе, але здольнасць нашая ад Бога, які даў нам магчымасць быць слугамі Новага Запавету: не літары, але духа, бо літара забівае, а дух ажыўляе. Калі ж служэнне смерці, выразанае літарамі на камянях, адбывалася ў славе, так што сыны Ізраэля не маглі глядзець на аблічча Майсея з прычыны мінучай славы аблічча ягонага, то наколькі ж большае ў славе павінна быць служэнне духа. 

Бо калі служэнне асуджэнню — слава, то тым больш пераўзыходзіць славаю служэнне справядлівасці. Бо ў гэтым выпадку праслаўленае не мае славы ў параўнанні з цяперашняй нязмернай славай. Бо, калі мінучае слаўнае, то нашмат больш слаўнае тое, што трывае.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — дзясяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 18–22
У Езусе не было «так» і «не», але было ў Ім толькі «так»

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Браты:

Бог — верны, таму мы не кажам вам адначасова і «так», і «не». Бо ў Сыне Божым, Езусе Хрысце, якога я і Сілуан, і Цімафей вам прапаведавалі, не было «так» і «не», але было ў Ім толькі «так». Бо ўсе абяцанні Божыя ў Ім «так». Таму праз Яго нашае «амэн» ёсць на славу Божую. Той жа, хто ўмацоўвае нас з вамі ў Хрысце і намасціў нас, ёсць Бог, які пазначыў нас і даў задатак Духа ў сэрцах нашых.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — дзяcяты звычайны тыдзень, Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 1–7
Бог суцяшае нас, каб мы маглі суцяшаць засмучаных

Пачатак Другога паслання святога апостала Паўла да Карынцянаў.

Павел, з волі Божай апостал Езуса Хрыста, і брат Цімафей — Касцёлу Божаму у Карынце з усімі святымі ва ўсёй Ахаіі: ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і Пана Езуса Хрыста.

Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Бо, як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае. Калі мы суцяшаемся, то дзеля вашага суцяшэння, якое здзяйсняецца ў вытрыванні тых самых цярпенняў, што і мы церпім. І надзея нашая на вас моцная, бо мы ведаем, што вы супольнікі нашыя як у цярпеннях, так і ў суцяшэнні.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Дз 2, 1–11
Пан, Пан Бог міласэрны і літасцівы

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Майсей, устаўшы з самае раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму Пан. І ўзяў у рукі свае дзве каменныя табліцы. І сышоў Пан у воблаку, і стаў там паблізу яго, і ён абвясціў імя Пана. І прайшоў Пан перад ім і ўсклікнуў: Пан, Пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы, і праўдзівы.

Майсей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу, і сказаў: Калі я знайшоў упадабанне ў вачах Тваіх, Пане, то няхай пройдзе Пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку; даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя і зрабі нас спадчынай Тваёй.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — дзявяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Тоб 12, 1. 5–15. 20 (Vlg)
А цяпер блaслаўляйце Пана. Я ж узыходжу да Бога

Чытанне кнігі Тобія.

У той час:

Тобій паклікаў свайго сына Тобія і сказаў яму: Мы павінны ўшанаваць таго чалавека, які спадарожнічаў табе, і шчодра адплаціць яму. І, паклікаўшы яго, сказаў: Прымі ва ўзнагароду сабе палову таго, што ты прынёс з сабою, і ідзі ў добрым здароўі.

Тады Рафаэль патаемна паклікаў абодвух і сказаў ім: Благаслаўляйце Бога і вызнавайце Яго перад усімі жывымі за тое дабро, што Ён зрабіў вам. Благаслаўляйце і праслаўляйце імя Ягонае, з пашанай абвяшчайце справы Божыя і нястомна вызнавайце Яго. Гэта добра — захоўваць таямніцу караля, але пахвальна таксама — адкрываць і вызнаваць Божыя справы. Рабіце дабро — і вас не напаткае зло. Малітва з постам, і міласціна са справядлівасцю — гэта добра. Лепш мала, але са справядлівасцю, чым шмат з беззаконнем. Лепш даваць міласціну, чым збіраць залатыя скарбы. Міласціна вызваляе ад смерці і ачышчае ад усялякага граху. Тыя, хто дае міласціну, будуць насычаны жыццём, а хто грашыць і чыніць беззаконне, ворагі свайму жыццю.

Я пакажу вам ўсю праўду і не затаю ад вас ніводнага слова. Я ўжо абвясціў вам і сказаў: Гэта добра — захоўваць таямніцу караля, але пахвальна таксама – адкрываць і вызнаваць Божыя справы. Дык вось, гэта я нагадваў перад абліччам славы Пана пра вашыя малітвы, калі маліўся ты і Сара і калі ты, Тобій, хаваў мёртвых. Паколькі ты не марудзіў, але падняўся і, пакінуўшы сваю гасціну, пайшоў пахаваць мёртвага, я быў пасланы выпрабаваць цябе. Пасля Пан зноў паслаў мяне вылечыць цябе і тваю нявестку Сару.

Я — Рафаэль, адзін з сямі святых Анёлаў, якія ўваходзяць і служаць перад абліччам славы Пана.

А цяпер благаслаўляйце Пана на зямлі і вызнавайце Бога. Я ж узыходжу да таго, хто мяне паслаў. Запішыце ўсё гэта, што здарылася з вамі.

І ўзышоў.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — дзявяты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Тоб 11, 5–17 (Vlg)
Бог пакараў мяне і злітаваўся нада мною, і вось я бачу Тобія, сына майго

Чытанне кнігі Тобія..

У той дзень:

Ганна сядзела, углядаючыся ў дарогу, якою павінен быў вярнуцца яе сын. І здалёк пазнала яго, калі ён ішоў, і сказала бацьку ягонаму: Вяртаецца сын твой і чалавек, з якім пайшоў ён.

Перад тым, як Тобій наблізіўся да свайго бацькі, Рафаэль сказаў яму: Ведаю, што адкрыюцца вочы ягоныя. Памаж яму вочы жоўцю рыбы, і лек выцягне і злушчыць бельмы з вачэй ягоных. І вернецца зрок да бацькі твайго, і ён убачыць святло.

Ганна выбегла насустрач Тобію, і кінулася на шыю свайму сыну, і сказала: Сыне мой, я зноў бачу цябе; цяпер я магу памерці! І заплакала.

Тады бацька Тобія падняўся і, спатыкаючыся, кінуўся да варотаў падворка. І сын сустрэў яго з жоўцю рыбы ў руках, падзьмуў на вочы ягоныя і, моцна ўзяўшы яго, сказаў: Будзь мужны, бацька! І, выціснуўшы на яго лек, памазаў ім вочы. І садраў абедзвюма рукамі бельмы з куткоў вачэй ягоных. І бацька ўбачыў свайго сына, кінуўся яму на шыю, і заплакаў, кажучы: Я бачу цябе, сыне, святло вачэй маіх! І працягваў: Благаслаўлёны Бог, і благаслаўлёнае вялікае імя Яго, благаслаўлёныя ўсе святыя Анёлы Ягоныя на ўсе вякі, бо гэта Ён пакараў мяне і злітаваўся нада мною, і вось я бачу Тобія, сына майго!

І з радасцю ўвайшлі Тобій і яго жонка Ганна да свайго дому, на ўвесь голас благаслаўляючы Пана за ўсё, што з імі здарылася. І Тобій расказаў свайму бацьку, што, дзякуючы Пану Богу, добра прайшло падарожжа ягонае, і што прынёс грошы, і што ажаніўся з Сарай, дачкою Рагуэля, і што яна таксама ідзе і ўжо набліжаецца да брамаў Нінівы.

І ўзрадаваліся Тобій і Ганна, і выйшлі насустрач сваёй нявестцы да брамаў Нінівы. І жыхары Нінівы здзіўляліся, убачыўшы, што Тобій крочыць і ходзіць ва ўсёй моцы сваёй і без нічыёй дапамогі. А Тобій на ўвесь голас праслаўляў і благаслаўляў перад імі Бога, таму што Ён змілаваўся над Тобіем і адкрыў вочы ягоныя.

І наблізіўся Тобій да Сары, жонкі Тобія, сына свайго, і благаславіў яе, кажучы ёй: Дачка, сардэчна вітаю цябе! Благаслаўлёны Бог твой, які прывёў цябе да нас, дачка! Благаслаўлёны твой бацька, благаслаўлёны Тобій, сын мой, і благаслаўлёная ты, дачка! Уваходзь да дому твайго ў здароўі, благаслаўленні і радасці, уваходзь, дачка! І была ў той дзень вялікая радасць ва ўсіх юдэяў, якія жылі ў Нініве.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

 • Cемінар

  9-11 чэрвеня ў тэатральнай зале касцёла св. Сымона і св. Алены адбудзецца семінар "Ёсць два шляхі: шлях жыцця і шлях смерці". Пачатак 9 чэрвеня а 18:00. Праводзіць дабрачынны фонд "Адкрытыя сэрцы".

 • Кандак святога Рамана Сладкапеўцы пра дараваную грэшніцу

  7 чэрвеня ў касцёле св. Сымона і св. Алены адбудзецца спеў візантыйскага богаслужбовага дзейства VI ст. "Кандак святога Рамана Сладкапеўцы пра дараваную грэшніцу". Пачатак а 19:00.

 • Канікулы з Богам (5-14 чэрвеня 2017 г.)

  Запрашаем дзяцей і бацькоў з 5 па 14 чэрвеня ў Польшчу (Збічна) на Канікулы з Богам.

 • ЧЭРВЕНЬ
  2017

  Тэатр Зніч

 • МАЙ
  2017

  Тэатр Зніч

 • Учынак міласэрнасці альбо як дапамагчы блізкаму чалавеку

  Моладзь касцёла святога Сымона і святой Алены (Чырвоны касцёл) запрашае вернікаў далучыцца да дабрачыннай акцыі “Светлае Свята Вялікадня”, якая будзе дзейнічаць на працягу ўсяго Вялікага посту. Падчас яе кожны з удзельнікаў можа стварыць арыгінальную паштоўку, цудоўную вербачку альбо іншы велікодны падарунак.