Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 200-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:      

Субота — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 17, 1–15
Паводле свайго вобразу стварыў Бог чалавека

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Пан стварыў чалавека з зямлі
і зноў яго верне ў яе.
Пэўны лік дзён і адпаведны час Ён удзяліў людзям
і даў ім уладу над усім, што на зямлі.
Ён апрануў іх у сілу, падобную да сваёй,
і паводле свайго вобразу стварыў іх.
Ён уклаў у кожную істоту страх перад чалавекам,
каб ён панаваў над жывёламі і птушкамі.
Ён даў людзям разважнасць, вочы, вушы і сэрца, каб думаць.
Веданнем і розумам напоўніў іх
і паказаў ім дабро і зло.
Сваё вока Ён паклаў на іхнія сэрцы,
каб паказаць ім веліч сваіх спраў.
Яны будуць апяваць Яго святое імя,
каб расказаць пра веліч спраў Ягоных.
Ён паклаў перад імі веды
і даў ім у спадчыну закон жыцця.
Устанавіў з імі вечны запавет
і паказаў ім свае пастановы.
Іх вочы ўбачылі веліч Яго славы,
а славу голасу Яго пачулі іх вушы.
Ён сказаў ім: Беражыцеся ўсяго несправядлівага.
І кожнаму з іх даў запаведзь наконт бліжняга свайго.
Іх шляхі заўжды перад Ім,
яны не схаваюцца ад Ягоных вачэй.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Пятніца — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 6, 5–17
Вернаму сябру няма цаны

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Мілыя словы прыцягваюць сяброў,
а ласкавы язык павялічвае зычлівасць.
Няхай тых, хто жыве з табою ў міры, будзе шмат,
але тваіх дарадцаў — з тысячы адзін.
Калі здабываеш сябра, выпрабуй яго
і не спяшайся давяраць яму.
Бывае сябра, але ў выгадны для сябе час,
ён не застанецца з табою ў няшчасці тваім.
Бывае сябра, які ператвараецца ў ворага
і табе на сорам выяўляе вашы сваркі.
Бывае і сябра, які сядзіць з табою за сталом,
але не застанецца з табою ў няшчасці тваім.
У час, спрыяльны для цябе, ён будзе нібы сам ты,
са слугамі тваімі дзёрзкі будзе.
Але, калі патрапіш у непрыемнасці,
ён павернецца супраць цябе і будзе пазбягаць твайго аблічча.
Аддаліся ад ворагаў сваіх
і будзь асцярожны са сваімі сябрамі.
Верны сябра — гэта моцная абарона,
хто яго знаходзіць, той знаходзіць скарб.
Вернаму сябру няма цаны,
і невымерная каштоўнасць яго.
Верны сябра — гэта лек жыцця,
і яго знойдуць тыя, хто баіцца Пана.
Богабаязны добра вядзе сваё сяброўства;
таму, які ён сам, такі таксама бліжні ягоны.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Чацвер — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 5, 1–8
Не марудзь навярнуцца да Пана

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Не ўскладай надзеі на сваё багацце
і не кажы: Гэтага мне дастаткова.
Не спадзявайся на жыццё сваё і сілу,
каб не хадзіць за жаданнямі свайго сэрца.
І не кажы: Хто мае нада мною ўладу?
Бо Пан напэўна цябе пакарае.
Не кажы: Я зграшыў, і што мне стала?
Бо Пан доўгацярплівы.
Не злоўжывай прабачэннем,
каб дадаваць грэх да граху.
І не кажы: Вялікая літасць Яго,
Ён даруе мне мноства маіх грахоў.
Бо у Яго і міласэрнасць, і абурэнне,
і на грэшнікаў сыдзе гнеў Ягоны.
Не марудзь навярнуцца да Пана
і не адкладай з дня на дзень,
бо нечакана сыдзе гнеў Пана,
і ты загінеш у часіну помсты.
Не спадзявайся на несправядлівае багацце,
бо яно нічым табе не дапаможа ў дзень нядолі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Серада — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 4, 11–19
Хто любіць мудрасць, таго любіць Бог

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Мудрасць узвышае сваіх дзяцей
і падтрымлівае тых, хто яе шукае.
Хто яе любіць, той любіць жыццё,
а тыя, хто яе шукае ад світання, напоўняцца радасцю.
Хто ёй валодае, атрымае ў спадчыну славу,
і куды б ні пайшоў, благаславіць яго Пан.
Тыя, хто служыць ёй, будуць служыць Святому,
а тых, хто ўпадабаў яе, палюбіць Пан.
Хто паслухмяны ёй, той будзе судзіць народы,
а хто зважае на яе, той будзе жыць у бяспецы.
Хто ёй даверыцца, атрымае ў спадчыну яе,
і валодаць ёю будуць ягоныя нашчадкі.
Спачатку яна пойдзе з ім пакручастымі шляхамі, будзе наводзіць на яго боязь і страх
і мучыць яго сваім выхаваннем,
пакуль не ўпэўніцца ў ягонай душы
і не выпрабуе яго сваімі наказамі.
Але потым зноў вернецца да яго па простым шляху, і ўзрадуе яго,
і адкрые яму свае таямніцы.
Калі ж ён заблукае, пакіне яго
і аддасць яго ў рукі ягонага падзення..

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Аўторак — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 2, 1–11
Падрыхтуй сваю душу да выпрабавання

Чытанне кнігі Мудрасці Сіраха.

Сыне, калі збіраешся служыць Пану,
падрыхтуй сваю душу да выпрабавання.
Зрабі шчырым сэрца сваё і будзь трывалы,
не губляй раўнавагі ў час нядолі.
Прыхіліся да Пана і не адступайся,
каб узвялічаным быць напрыканцы сваіх дзён.
Прымай усё, што цябе спасцігае,
а ў зменлівы час прыніжэння твайго будзь цярплівы.
Бо золата выпрабоўваюць ў агні,
а людзей, прыемных Пану, — у гарніле прыніжэння.
Вер Яму, і Ён падтрымае цябе;
выпрастай шляхі свае і спадзявайся на Яго.
Вы, што баіцеся Пана, чакайце міласэрнасці Яго
і не адхіляйцеся, каб вам не ўпасці.
Вы, што баіцеся Пана, паверце Яму,
і не прападзе вашая ўзнагарода.
Вы, што баіцеся Пана, спадзявайцеся на дабро,
на вечную радасць і міласэрнасць.
Паглядзіце на даўнія пакаленні і ўбачце:
хіба зведаў сорам той, хто верыў у Пана?
Хіба застаўся пакінутым той, хто трываў у боязі Пана?
Хіба пагардзіў Пан хоць некім, хто заклікаў Яго?
Бо Пан літасцівы і міласэрны,
Ён адпускае грахі і ратуе ў час нядолі.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Панядзелак — сёмы звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Сір 1, 1–10
Першай з усяго была створана мудрасць

Пачатак кнігі Мудрасці Сіраха.

Усякая мудрасць паходзіць ад Бога,
і яна застаецца з Ім навекі.
Марскі пясок, кроплі дажджу
і дні вечнасці хто палічыць?
Нябесную высь, зямную шыр,
бездань і мудрасць хто даследуе?
Першай з усяго была створана мудрасць,
і розум мудры існуе адвеку.
Каму адкрыўся мудрасці корань?
І хто спазнаў яе вялікія справы?
Адзін толькі мудры і вельмі грозны,
які сядзіць на троне сваім.
Пан сам стварыў яе,
агледзеў, і разлічыў яе,
і праліў яе на ўсе свае справы
і на кожнае цела паводле свайго дару,
і надзяліў ёю тых, хто любіць Яго.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

VII Звычайная нядзеля, Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Лев 19, 1–2. 17–18
Любі бліжняга свайго, як самога сябе

Чытанне кнігі Левіта.

Пан прамовіў да Майсея, кажучы:

Звярніся да ўсяго сходу сыноў Ізраэля і скажы ім: будзьце святымі, як святы Я, Пан Бог ваш.

Не будзеш ненавідзець брата свайго ў сэрцы сваім. Настаўляй яго, каб не мець граху з-за яго. Не шукай помсты і не злуйся на сыноў народа свайго. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Я — Пан.

Гэта слова Божае.

Падрабязней

Друкаваць

Субота — шосты звычайны тыдзень, год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 11, 1–7
Праз веру мы разумеем, што вякі былі ўладкаваныя словам Божым

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Браты:

Вера — гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне.

Праз веру мы разумеем, што вякі былі ўладкаваныя словам Божым, так што з нябачнага ўзнікла бачнае.

Вераю Абэль прынёс Богу лепшую ахвяру, чым Каін, дзякуючы якой ён атрымаў сведчанне сваёй справядлівасці, таму што Бог засведчыў пра дары ягоныя, і дзякуючы ёй прамаўляе нават пасля смерці.

Вераю Гэнох быў перанесены, каб не бачыць смерці, і не знайшлі яго, таму што Бог перанёс яго. Бо перад перанясеннем было засведчана яму, што ён спадабаўся Богу. А без веры немагчыма спадабацца, бо той, хто падыходзіць да Бога, павінен верыць, што Ён існуе і дае ўзнагароду тым, хто Яго шукае.

Вераю Ной атрымаў перасцярогу наконт таго, што яшчэ не было бачным, і богабаязна пабудаваў каўчэг, каб уратаваць свой дом. Праз веру ён асудзіў свет і стаў спадкаемцам справядлівасці паводле веры.

Гэта слова Божае

Падрабязней

Друкаваць

 • САКАВІК
  2017

  Тэатр Зніч

 • Семінар на тэму «Адносіны сям’і з сем’ямі бацькоў»

  Адкрытая дабрачынная арганізацыя «Абарона жыцця ў яго вытокаў. Выратаванне немаўлят» запрашае 25 лютага ў Чырвоны Касцёл Святых Сымона і Алены, дзе адбудзецца семінар на тэму «Адносіны сям’і з сем’ямі бацькоў».

 • «Горад Францішка Скарыны вачыма мастакоў»: у Чырвоным касцёле адкрыецца выстава ў гонар першадрукара

  Адкрыццё выставы пройдзе ў дольным касцёле Чырвонага касцёла перад святам святых Кірыла і Мятода, апекуноў Еўропы, якое ў Каталіцкім Касцёле адзначаецца 14 лютага.

 • ЛЮТЫ
  2017

  Тэатр Зніч

 • Канікулы з Богам

  Запрашаем дзетак з 7 да 12 год на Канікулы з Богам у цэнтры CARITAS у Ляскоўцы

 • Шукаем памочнікаў

  Кожны з вучняў Хрыста пакліканы да евангелізацыі. Святы айцец Францішак вельмі часта ўзгадывае аб гэтым ў сваіх прамовах і казаннях. Ён асабіста з вялікай інтэнсіўнасцю імкнецца рэалізаваць гэта. Нават у капліцы Дома св. Марты кожны дзень кажа імправізаваныя пропаведзі.